NOWOŚĆ 03.10.2024 stacjonarne RENATA MAREK - ROZLICZANIE PODATKU VAT PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH TOWAROWYCH ( WDT, WNT , TRANSAKCJE WIELOSTRONNE W OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ )

NOWOŚĆ 03.10.2024 stacjonarne RENATA MAREK - ROZLICZANIE PODATKU VAT PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH TOWAROWYCH ( WDT, WNT , TRANSAKCJE WIELOSTRONNE W OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ )

Cena regularna
499,00 zl
Cena sprzedaży
499,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis Szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis Szkolenia
 • ROZLICZANIE PODATKU VAT PRZY WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWYCH TRANSAKCJACH TOWAROWYCH:

  - WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWA DOSTAWA TOWARÓW
  - WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE NABYCIE TOWARÓW
  - TRANSAKCJE WIELOSTRONNE (ŁAŃCUCHOWE) W OBSZARZE UNII EUROPEJSKIEJ

  STAN NA: WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK 2024

  WSKAZANIE OBSZARÓW SZCZEGÓLNEGO RYZYKA POWSTAWANIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI ZAGROŻONYCH POWAŻNYMI KONSEKWENCJAMI FINANSOWYMI

  Termin  03 października 2024 godz. 9:00 – 15:00 

  Z uwagi na wyjątkowy charakter szkolenia ILOŚĆ MIEJSC JEST OGRANICZONA 

  Szkolenie przeznaczone jest  dla osób znających podstawy.

  Cena      499 zł netto + 23% VAT  

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Miejsce szkolenia : Tarnów  Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10 

  Prowadzący  RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności jest bardzo kompetentna w przekazywaniu swojej wiedzy. Zajęcia edukacyjne prowadzi zazwyczaj w sposób praktyczny, ilustrując zmiany w przepisach i pokazując obliczenia na rzeczywistych przykładach. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zadawania pytań, które nie pozostają bez odpowiedzi. Anonimowe ankiety przeprowadzane na zakończenie szkoleń potwierdzają wysokie kompetencje trenera. 

  Adresaci szkolenia dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku VAT przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych. 

  Celem szkolenia: jest dostarczenie uczestnikom kompleksowej wiedzy oraz praktycznych  umiejętności niezbędnych do prawidłowego rozliczania podatku VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych. 

  Efektem uczenia się będzie :                                                                                 
  W zakresie wiedzy: 

  1. Znajomość przepisów - uczestnicy będą posiadać szczegółową wiedzę na temat obowiązujących  przepisów dotyczących rozliczania VAT w wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych.
  2. Zrozumienie pojęć - uczestnicy będą rozumieć kluczowe pojecia związane z wewnątrzwspólnotową  dostawą i nabyciem towarów, takie jak miejsce świadczenia , stawki VAT oraz zasady opodatkowania.
  3. Aktualne interpretacje -  uczestnicy będą zaznajomieni z najnowszymi interpretacjami i orzecznictwami dotyczącymi VAT bw obrocie międzynarodowym.        

  W zakresie umiejętności: 

  1. Praktyczne stosowanie przepisów - uczestnicy będą potrafili prawidłowo stosować przepisy  dotyczące rozliczania VAT w codziennej pracy , w tym identyfikować  moment powstania obowiązku podatkowego i określać podstawę opodatkowania.
  2. Dokumentowanie transakcji - uczestnicy będą umieli prawidłowo dokumentować wewnątrzwspólnotowe dostawy i nabycie towarów w tym wystawiać i archiwizować odpowiednie faktury.
  3.  Rozliczenia i deklaracje - uczestnicy zdobędą umiejętności wypełniania deklaracji VAT-UE oraz inny formularzy.
  4. Unikanie błędów - będą potrafili identyfikować i unikać najczęstrzych błędów co zmniejszy ryzyko kontroli i sankcji podatkowych.                                                                                   

  W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

  1. Komunikacja z organami podatkowymi - uczestnicy będą lepiej przygotowani do efektywnej komunikacji  z organami podatkowymi , w tym do wyjaśnianai wątpliwości i skłądania wyjaśnień .
  2. Doradztwo wewnętrzne - uczestnicy po szkoleniu będą mogli pełnić rolę doradców w swoich organizacjach, wspierając inne działy w kwestiach związanych z rozliczaniem VAT przy wewnątrzwspólnotowych transakcjach towarowych.
  3. Wspólpracaa międzydziałowa - uczestnicy zwiększą swoje umiejętności współpracy z innymi działami firmy, takimi jak logistyka, sprzedaż czy księgowość w celu zapewnienia zgodności z przepisami VAT . 
  4. Świadomość odpowiedzialności - uczestnicy zwiększą świadomość swojej odpowiedzialności za prawidłowe rozliczanie VAT co przyczyni siędo budowania kultury zgodności i etyki podatkowej w firmie.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:
  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych

 •  Program
 • Handel wewnątrz Unii Europejskiej,  pomimo zniesienia barier celnych, niesie za sobą wiele wyzwań związanych z prawidłowym rozliczaniem podatku VAT. 

  Podczas  szkolenia organizowanego przez firmę NovaTax  zostaną zgłębione zasady  dotyczące wewnątrzwspólnotowej dostawy i nabycia towarów, zostaną przedstawione obowiązki podatkowe związane z tymi transakcjami a także zostaną omówione praktyczne aspekty ich ewidencjonowania i raportowania.

  Szkolenie będzie prowadzone przez wybitnego eksperta w sposób warsztatowy  i ma na celu wyposażenie Państwa w wiedzę i umiejętności  niezbędne do prawidłowego rozliczania VAT w transakcjach wewnątrzwspólnotowych, co pozwoli na uniknięcie potencjalnych problemów podatkowych i sankcji.

  Ekspert podzieli  się przykładami z praktyki, omówi najczęstsze błędy oraz zaprezentuje aktualne interpretacje i orzecznictwa w tym zakresie . 

  Będziemy zapraszać do aktywnego udziału i zadawania pytań aby jak najlepiej przygotować się do zarządzania podatkami w ramach wewnątrzwspólnotowego obrotu towarowego.

  W tym celu tworzymy grupę z ograniczoną ilością osób. 

  PROGRAM :

  1. Nieprawidłowości związane z ustalaniem podstawy opodatkowania WDT i WNT
  w tym kursy walut obcych
  2. Nadużywanie stawki 0 % przy WDT – przykłady z życia wzięte. Wskazanie
  obowiązujących od niedawna nowych regulacji warunkujących stawkę 0% a często
  pomijanych przy decydowaniu o wysokości opodatkowania transakcji.
  3. Nieprawidłowości związane z korygowaniem wskazanych transakcji – korekty w
  górę i w dół – ujmowanie w JPK wstecz czy na bieżąco?
  4. Problemy związane z rozpoznawaniem wystąpienia WDT i WNT – niewłaściwe
  ustalenia, mylenie z transakcjami krajowymi itp.
  5. Nieprawidłowości pojawiające się przy deklarowaniu nietransakcyjnej WDT i
  nietransakcyjnego WNT w JPK jak i VAT – UE
  6. Moment wykazywania transakcji WDT I WNT (czyli moment powstania
  obowiązku podatkowego) – najczęstsze pomyłki.
  7. Zaliczka – przy WDT i WNT – czy są przypadki kiedy należy ją wykazać w
  rozliczeniu VAT?
  8. „Karne WNT” - przy występowaniu którego nie wolno odliczać VAT:
  - kiedy występuje i jak go unikać
  9. Wskazanie i uporządkowanie dostępnych zewnętrznych źródeł wiedzy w zakresie
  obu transakcji, na które można się skutecznie powoływać.

  10. Transakcje łańcuchowe (wielostronne):
  - co to za transakcje i gdzie są uregulowane
  - jakie fakty są istotne, aby prawidłowo je rozpoznać na gruncie VAT
  - co to znaczy: „ podmiot organizuje transport”
  - przećwiczenie różnych możliwych wariantów transakcji towarowych z 3 i 4
  podmiotami, w których polski podmiot znajduje się na początku łańcucha, w środku
  łańcucha i na końcu łańcucha transakcji wielostronnej.
  - wskazanie poważnych zagrożeń nieprawidłowego odliczania VAT z faktur
  wystawionych przez polskich podatników dla polskich podatników w sytuacji
  udziału w łańcuchu dostaw!!!
  - transakcje trójstronne uproszczone – konieczność stosowania tej procedury
  aby uniknąć podwójnego VAT (najnowsze orzeczenia TSUE) - jak to zrobić, jakie są
  związane z tym konsekwencje, sposób ujmowania w JPK i VAT-UE


   

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001