05.01.2024 online Anna Kędzierska - Adamczyk LISTA PŁAC w praktyce w 2023 r. w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym. Przygotowanie do rocznego rozliczenia PIT 11 i PIT 4R

05.01.2024 online Anna Kędzierska - Adamczyk LISTA PŁAC w praktyce w 2023 r. w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym. Przygotowanie do rocznego rozliczenia PIT 11 i PIT 4R

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • LISTA PŁAC w praktyce w 2023

  w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym. Przygotowanie do rocznego rozliczenia PIT 11 i PIT 4R                                              

  Termin   05 stycznia  2024  godz.  9:30 – 14:30 

  Cena      340 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.   

  Szkolenie kierowane jest do:

      -pracowników działów kadrowych i płacowych,
      -specjalistów działów kadr i płac,
      -pracowników działów księgowości,
      -właścicieli i pracowników biur rachunkowych,
      -pracowników działów finansowych.
  Udział w zajęciach rekomendujemy osobom pragnącym zdobycie, poszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy dotyczącej problematyki naliczania wynagrodzeń.

                                                                    

  Prowadzący:

  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
 • 1. Podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń w ramach
  umów cywilnoprawnych w 2023 roku- najczęstsze pytania uczestników:
  - przychód,
  - nieodpłatne świadczenia,
  - koszty uzyskania przychodu,
  - ulga w podatku,
  - stosowanie skali,
  - oświadczenia pracownika i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia
  - zmiany limitów zwolnień w związku z COVID.
  2. Problemy i zmiany w zakresie stosowania ulgi dla młodych, senioralnej, 4+ i ulgi na powrót, preferencyjne opodatkowanie małżonków i rodziców samotnie
  wychowujących dzieci. Ujęcie takich wynagrodzeń w PIT 11.
  3. Zmiany zasad rozliczania delegacji i ryczałtu za jazdy lokalne. Wirtualne
  diety kierowców międzynarodowych a PIT i ZUS. Zmiany zasad
  stosowania zwolnienia z podatku dla kierowców międzynarodowych od
  19.08.2023 roku.
  4. Zmiany w zasiłkach od 2022 i uchwalone zmiany w zasiłkach macierzyńskich na 2023 rok
  - nowy urlop rodzicielski
  - nowe wysokości zasiłków
  - przepisy przejściowe
  - problemy praktyczne.
  5. Problemy praktyczne w ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku.
  6. Ograniczenie wysokości składki zdrowotnej w 2023 roku – powtórka i aktualizacja.
  7. Szybka powtórka zasad stosowania zwolnień z podatku i zwolnień ze składek ZUS – analiza przypadku – zasady wykazywania przychodów zwolnionych w PIT 11.
  8. Wdrożone zmiany na 2023 rok – stawki, wskaźniki, wskaźniki na 2024 rok.
  - stawki, wskaźniki,
  - umowy o dzieło,
  - minimalne wynagrodzenie
  - planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń
  - składka zdrowotna osób powołanych
  9. Wynagrodzenie w przypadku zgonu pracownika o wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku a PIT 11 o odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika o skutki podatkowe zgonu osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, rada nadzorcza, zarząd.
  10. Podatkowe i składkowe omówienie wynagrodzenia prokurenta i osób świadczących usługi na rzecz spółki na podstawie art. 176 KSH.
  11. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem – skutki podatkowe oraz w zakresie
  składek ZUS.
  12. Zbieg tytułów do ubezpieczeń – najważniejsze problemy.
  13. Najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS – opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń
  - używanie samochodu służbowego do celów prywatnych
  - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych
  - koszty związane z oddelegowaniem
  - opodatkowanie szczepień ochronnych – grypa, covid
  - opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek
  - zwrot wydatków za pracę zdalną
  - pakiety medyczne
  - świadczenia związane z BHP
  - prezenty, paczki, upominki
  - zapomogi
  - inne świadczenia
  14. Panel dyskusyjny.

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001