06.12.2022 online - dr Małgorzata Rzeszutek - SCHEMATY PODATKOWE w 2022 roku

06.12.2022 online - dr Małgorzata Rzeszutek - SCHEMATY PODATKOWE w 2022 roku

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
350,00 zl
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • MDR jako obowiązki sprawozdawcze podatników to już ponad 3 letnia rzeczywistość podatkowa. Na wypełnienie obowiązków w zakresie zgłoszeń schematów podatkowych ( tzw. MDR) zwraca uwagę również nie tylko urząd skarbowy ale również NIK podczas prowadzonych kontroli. Schematem podatkowym będzie każde rozwiązanie stosowane w podmiocie, inne niż wynikające wprost z obowiązujących przepisów podatkowych, które w konsekwencji doprowadza do korzyści podatkowej to znaczy, że prowadzi w szczególności do niepowstania obowiązku podatkowego, odprowadzenia mniejszej kwoty podatku do US, stosowania większych odliczeń niż wynika to z przepisów rozporządzenia w sprawie proporcji, tym samym doprowadza do zaniżenia kwoty podatku należnego budżetowi państwa. To kierownik jednostki, pracownik ale i biuro rachunkowe/kancelaria podatkowa jako wspomagający powinien rozpoznać indywidualnie w  jednostce czy zachodzą okoliczności, wskazujące na wystąpienie schematu podatkowego, czy podejmował
  indywidualne rozwiązania w jednostce (zgodne z prawem) zamierzając osiągnąć korzyść podatkową.

   Zapraszamy na praktyczne warsztaty dotyczące 

  SCHEMATÓW PODATKOWYCH W 2022 ROKU


  Termin  06 grudnia  2022  godz.  9:00 – 14:30

  Cena     350 zł  + 23% VAT

  cena 320 zł first minute-obowiązuje do 21 listopada 2022

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Celem szkolenia  w postaci warsztatów praktycznych jest wskazanie uczestnikom ścieżki postepowania w kwestii przeprowadzania w przedsiębiorstwie przeglądu podatkowego z zakresu schematów podatkowych. Podczas szkolenia zostaną omówione krok po kroku kolejne etapy przeglądu MDR, który umożliwi wewnętrzną identyfikację uzgodnień noszących znamiona schematów podatkowych. W czasie szkolenia zostaną wskazane praktyczne wskazówki i porady ułatwiające prawidłową realizację obowiązków z obszaru MDR. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się czy działania podjęte w związku z tzw. Polskim Ładem mogą stanowić schemat podatkowy.

  Szkolenie kierujemy do

  - członków zarządu,

  - dyrektorów działów finansowych i podatkowych,

  - głównych księgowych,

  - pracowników działów księgowości, podatkowych i controllingu.

  - biur rachunkowych / kancelarii podatkowych.

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

                          


 • Program
 • I. Co należy raportować? Jak wygląda zgłoszenie schematu?
  1. Jak należy rozumieć schemat podatkowy:
  a. krajowy,
  b. transgraniczny,
  c. standaryzowany.
  2. W jakich przypadkach obowiązek raportowania nie powstanie w firmie?
  a. Wykaz czynności statutowych wyłączonych z raportowania,
  b. Wykaz czynności podlegających pod raportowanie
  3. Które schematy są objęte raportowaniem?
  4. Jakie podmioty należy uznać za kwalifikowane?
  5. Powstanie obowiązku a moment raportowania.

  II. Rola pracowników , biura rachunkowego w zakresie procesu raportowania.
  1. Definicja pojęcia „Promotor”,
  2. Definicja pojęcia „Korzystający”,
  3. Definicja pojęcia „Wspomagający”.
  4. Obowiązki w zakresie raportowania każdego z ww. podmiotów.

  III. Zasady raportowania schematów do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej
  1. W jakim terminie należy wypełnić obowiązki w zakresie raportowania?
  2. Raportowanie wstecz, tj. czy obowiązkiem raportowania są również objęte
  wcześniejsze okresy?
  3. Przykładowe zakresy informacji wymagających raportowania.
  4. W jaki sposób należy realizować obowiązek raportowania? – narzędzia przygotowane
  przez Ministerstwo Finansów.
  5. Jakie dane i informacje należy posiadać aby wypełnić obowiązki raportowania.
  6. Możliwe sankcje administracyjne i karne przewidziane za niewłaściwe wypełnienie
  obowiązków w zakresie raportowania.
  7. Wnioski z kontroli NIK w w temacie raportowania i obowiązków jednostek
  budżetowych

  IV. Wewnętrzna procedura raportowania schematów, co powinna zawierać, kto powinien ją posiadać?
  1. Jak zbudować taką procedurę i co powinna ona zawierać?
  2. Czy wprowadzenie procedury daje jakieś korzyści, ogranicza ryzyka itp.?

  V. Jakie są rekomendacje MF i zmiany w 2022 roku w raportowaniu przez podatników

  VI. Przykłady zgłoszonych do Szefa KAS schematów oraz zaprezentowanie jak
  wypełniać formularz MDR-1 i MDR-3

   

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie

  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001