07.06.2023 online Aleksander Gniłka - DELEGACJE w 2023 - rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz osób niebędących pracownikami. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS wynikające z wprowadzonych zmian.

07.06.2023 online Aleksander Gniłka - DELEGACJE w 2023 - rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych oraz osób niebędących pracownikami. Konsekwencje na gruncie PIT, CIT, VAT, ZUS wynikające z wprowadzonych zmian.

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • DELEGACJE w 2023

  ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI w 2023 r. (OSTATNIE ZMIANY WRAZ ZE ZMIANĄ OD 2023R. DOTYCZĄCĄ STAWKI DIETY I KILOMETRÓWKI) - KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS

  Omówienie obowiązujących regulacji prawnych w zakresie delegacji służbowych. Analiza porównawcza regulacji prawnych związanych z odbywaniem krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Najbardziej kontrowersyjne problemy praktyczne związane z rozliczaniem delegacji.

  Celem szkolenia będzie przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych  i ZUS z uwzględnieniem bieżących zmian.

  Termin   07 czerwca 2023  godz.  9:00 – 14:00

  Cena      340 zł + 23% VAT

  W przypadku szkolenia sfinansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest dostępne w zakładce " wzór dokumentów do  pobrania "

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ALEKSANDER GNIŁKA   - Doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej itd.

  Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych i księgowych. Zapraszamy również na zajęcia osoby, które mają na celu swój rozwój zawodowy, a wiedza przekazywana na zajęciach może się do tego przyczynić. 

 • Program
 • DELEGACJE/ROZLICZENIA KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I OSÓB NIEBĘDĄCYCH PRACOWNIKAMI w 2023 r. (OSTATNIE ZMIANY WRAZ ZE ZMIANĄ OD 2023R.
  DOTYCZĄCĄ STAWKI DIETY I KILOMETRÓWKI) - KONSEKWENCJE NA GRUNCIE PIT, CIT, VAT, ZUS
  1. Prawne regulacje podróży służbowych.
  2. Definicja podróży służbowej wynikająca z KP oraz innych przepisów szczególnych (kierowcy).
  3. Zmiany w definicji podróży służbowych kierowców.
  4. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.
  5. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).
  6. Podróż służbowa a jazdy lokalne.
  7. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.
  8. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej
  9. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.
  10. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
  11. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.
  12. Rozliczanie podróży służbowych
  13. Wysokość należności związanych z podróżami służbowymi po zmianach wprowadzanych dwukrotnie w 2022r. oraz zmiany w wysokościach należności od 2023r.
  14. Podróże osób nie będących pracownikami
  15. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.
  16. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.
  17. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r. oraz zmiany w
  wysokości stawek za km przebiegu pojazdu.
  18. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa księgowo podatkowa klasyfikacja.
  19. Podatek u źródła a podróże służbowe
  20. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.
  21. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.
  22. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.
  23. Podróż służbowa a oddelegowanie.
  24. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.
  25. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.
  26. Podsumowanie, dyskusja, pytania.  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001