07.06.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk - LISTA PŁAC w praktyce w 2023 roku w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym, zmiany w wynagrodzeniach, składkach i zasiłkach.

07.06.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk - LISTA PŁAC w praktyce w 2023 roku w kontekście podatkowym i ubezpieczeniowym, zmiany w wynagrodzeniach, składkach i zasiłkach.

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Lista płac w praktyce w 2023 roku w kontekście podatkowym
  i ubezpieczeniowym, zmiany w wynagrodzeniach, składkach
  i zasiłkach.


  Termin   07 czerwca  2023  godz.  9:30 – 15:00 

  Nie pasuje Ci ten termin ?

  Szkolenie będzie można obejrzeć na spokojnie w późniejszym terminie, ponieważ spotkanie będzie nagrywane ( chociaż oczywiście warto być na żywo dla możliwości zadawania pytań i dyskusji ). Uczestnicy otrzymują nagranie wideo, tablice zapisane w trakcie wykładu oraz materiały

  Cena      320 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
 •  

  1. Podstawowe zasady opodatkowania wynagrodzeń i świadczeń w ramach umów cywilnoprawnych w 2023 r.:
   - przychód,
   - nieodpłatne świadczenia,
   - koszty uzyskania przychodu,
   - ulga w podatku,
   - stosowanie skali,
   - oświadczenia pracownika i ich wpływ na wysokość wynagrodzenia,
   - zmiany limitów zwolnień w związku z COVID-19
  2. Zmiany w zakresie stosowania ulgi dla młodych, senioralnej, 4+ i ulgi na powrót, preferencyjne opodatkowanie małżonków i rodziców samotnie wychowujących dzieci.
  3. Zmiany w zasiłkach od 2022 r. i uchwalone zmiany w zasiłkach macierzyńskich na 2023r.:
   - nowy urlop rodzicielski,
   - nowe wysokości zasiłków,
   - przepisy przejściowe,
   - problemy praktyczne.
  4. Ustalanie podstawy wymiaru zasiłku – problemy praktyczne.
  5. Ograniczenie wysokości składki zdrowotnej w 2023 roku.
  6. Zmiany zasad rozliczania delegacji i ryczałtu za jazdy lokalne. Wirtualne diety kierowców międzynarodowych, a PIT i ZUS.
  7. Zasady stosowania zwolnień z podatku i zwolnień ze składek ZUS.
  8. Pracownicze Plany Kapitałowe - zadania działu płac związane z ich wdrożeniem, praktyczne ujęcie składek PPK na liście płac, autozapis do PPK.
  9. Wdrożone zmiany na 2023 rok – stawki, wskaźniki:
   - stawki, wskaźniki,
   - umowy o dzieło,
   - minimalne wynagrodzenie,
   - planowane zmiany w oskładkowaniu umów zleceń,
   - składka zdrowotna osób powołanych.
  10. Wynagrodzenie w przypadku zgonu pracownika:
   - wynagrodzenie za pracę i inne świadczenia po zmarłym pracowniku, a PIT,
   - odprawa pośmiertna uprawnionym członkom rodziny zmarłego pracownika,
   - skutki podatkowe zgonu osoby świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej – zlecenie, rada nadzorcza, zarząd.
  11. Wynagrodzenie prokurenta i osób świadczących usługi na rzecz spółki na podstawie art. 176 KSH – aspekty podatkowe i składkowe.
  12. Umowa zlecenia z własnym pracownikiem - skutki podatkowe oraz w zakresie składek ZUS.
  13. Zbieg tytułów do ubezpieczeń - najważniejsze problemy.
  14. Opodatkowanie nieodpłatnych świadczeń - najnowsze stanowiska organów skarbowych i ZUS:
   - używanie samochodu służbowego do celów prywatnych,
   - używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
   - koszty związane z oddelegowaniem,
   - opodatkowanie szczepień ochronnych,
   - opodatkowanie testów i zapewnienia maseczek - zwrot wydatków za pracę zdalną, - pakiety medyczne,
   - świadczenia związane z BHP,
   - prezenty, paczki, upominki,
   - zapomogi i inne świadczenia.

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001