07.10.2022 online dr Małgorzata Rzeszutek - CENY TRANSFEROWE w 2022 - jakie działania podjąć co się zmienia ?

07.10.2022 online dr Małgorzata Rzeszutek - CENY TRANSFEROWE w 2022 - jakie działania podjąć co się zmienia ?

Cena regularna
350,00 zl
Cena sprzedaży
350,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Termin na sporządzenie dokumentacji, dla firm, których rok podatkowy, równy jest kalendarzowemu upływa 31.12.2022 roku, pozostały więc mało czasu na to aby dokonać oceny, czy w jakim zakresie są Państwo zobligowani do sporządzenia dokumentacji. Ocena obowiązków dokumentacyjnych, w szczególności prawidłowe określenie limitów dla realizowanych transakcji, nie zawsze jest proste i dlatego zapraszamy Państwa na szkolenie na temat

  CENY TRANSFEROWE w 2022 - jakie działania podjąć co się zmienia ?

   Co warto wiedzieć o cenach transferowych w 2022 roku?

  Zagadnienie cen transferowych dotyczy obecnie coraz szerszej grupy przedsiębiorców, którzy na co dzień borykają się z obowiązkiem ich rozliczania oraz sporządzania stosownej dokumentacji w tym zakresie. Z roku na rok zostają wprowadzane kolejne zmiany oraz nowelizacje. W związku z tym obowiązujące przepisy stają się coraz bardziej restrykcyjne, niejasne oraz budzą wiele wątpliwości wśród podatników. Nowe wymogi, rozszerzenie definicji powiązań, częste kontrole, zwiększone sankcje lub wzrastające zainteresowanie ze strony organów skarbowych nie napawa optymizmem. Dodatkowo wpływ na taki stan rzeczy mają  scenariusze związane z trwającą pandemią  oraz wejściem w życie Polskiego Ładu, który przewiduje istotne zmiany w tym zakresie. 

  Drugie półrocze roku to okres wzmożonych prac związanych z zamknięciem ksiąg
  rachunkowych ale również tworzeniem dokumentacji cen transferowych dla wielu
  podatników. Dodatkowo wiele firm musi złożyć formularze TPR do urzędów skarbowych, w których w szczegółach wskazują realizowane transakcje z podmiotami powiązanymi ze
  wskazaniem stosowanej marży.

  Szkolenie ma na celu zaprezentowanie najważniejszych obowiązków
  sprawozdawczych jak również popełnianych błędów, które są wychwytywane podczas
  kontroli podatkowej w zakresie cen transferowych. Na szkoleniu również wskazujemy, jakie zmiany w tym obszarze weszły w ramach tzw. Polskiego Ładu. Uczestnicy szkolenia, otrzymają wiedzę jak przygotować się do sporządzenia dokumentacji cen transferowych

  Szkolenie kierujemy do

  -  dyrektorów finansowych
  -  pracowników działów finansowo-księgowych oraz controllingu
  - doradców podatkowych
  -  księgowych – pracowników biur rachunkowych oraz działów księgowości, spotykających się z tematyką cen transferowych,
  - biegłych rewidentów,
  - wszystkich zainteresowanych tematyką cen transferowych - rozliczeniami pomiędzy podmiotami powiązanymi 

  Termin  07 października  2022  godz.  9:00 – 14:30

  Cena     350 zł  + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji • Program
 • I. Polski ład- pakiet uproszczeń w cenach transferowych
  a) fakultatywne sporządzanie analiz porównawczych
  b) zmiana terminów raportowania
  c) zamiana sankcji w kodeksie karnym skarbowym

  II. Formularze TPR dla podatników CIT i PIT
  a) omówienie wersji interaktywnej na przykładach
  b) jak zaprezentować transakcja towarową, usługową i finansową
  c) restrukturyzacja działalności i wykazanie jej w formularzach

  III. Nowy obowiązek dla podatników od 2021 roku- transakcje z limitem 500 000 zł , czy i kiedy zostanie zniesiony?
  a) adresaci nowego obowiązku
  b) procedura należytej staranności i oświadczenia od kontrahenta
  c) powiązanie beneficjenta ostatecznego z obowiązkami w zakresie AML i MDR

  IV. Identyfikacja podmiotów powiązanych , stosowanie procedury TP w JPK przez organy podatkowe przy kontrolach
  a. Podmioty powiązane kapitałowo i personalnie, a w tym:
  - powiązania pionowe i poziome,
  - powiązania bezpośrednie i pośrednie,
  - co oznacza wywieranie znaczącego wpływu?
  - powiązanie kapitałowe,
  - powiązanie organizacyjne,
  - powiązanie zarządcze,
  - powiązanie rodzinne,
  - powiązania osobowe,
  - pozostałe rodzaje powiązań,
  - praktyczne przykłady.
  b. Podmioty mające siedzibę albo miejsce zamieszkania w rajach podatkowych

  V. Na co zwrócić uwagę tworząc dokumentację za 2021 i 2022 rok -obowiązki sprawozdawcze
  a) jak zidentyfikować transakcje podlegające raportowaniu?
  b) nowe elementy dokumentacji podatkowej dla transakcji powyżej 500 000 zł
  c) zasady tworzenia analizy porównawczej. Jak wskazać podmioty najbardziej porównywalne?
  d) co oznacza aktualizacja analizy porównawczej?
  e) wpływ pandemii na obowiązki sprawozdawcze podmiotów powiązanych

  VI. Dokumentacja lokalna (Local File) i jej zastosowanie w 2021 i 2022 roku:
  a. Opis podmiotu powiązanego,
  b. Strategia,
  c. Analiza funkcjonalna w tym:
  - funkcje,
  - ryzyka,
  - aktywa.
  d. Analiza finansowa:
  - sposób kalkulacji wynagrodzenia,
  - koszty,
  - warunki płatności.
  e. informacje finansowe,
  f. załączniki.

  VII. Dokumentacja grupowa (Master File) i jej zastosowanie w 2021 i 2022 roku:
  a. Kto jest zobowiązany do jej posiadania?
  b. opis grupy;
  c. opis istotnych wartości niematerialnych i prawnych tej grupy;
  d. opis istotnych transakcji finansowych tej grupy;
  e. informacje finansowe i podatkowe tej grupy. przedstawienie zmian w formie listy nowych elementów
  dokumentacji.

  VIII. Ceny transferowe a schematy podatkowe MDR.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001