08.03.2023 stacjonarne RENATA MAREK PODATEK VAT 2024 - stan prawny 08 marca 2024

08.03.2023 stacjonarne RENATA MAREK PODATEK VAT 2024 - stan prawny 08 marca 2024

Cena regularna
470,00 zl
Cena sprzedaży
470,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis Szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis Szkolenia
 • PODATEK VAT 2024 - stan prawny 08 marca 2024 

  Termin  08 marca 2024 godz. 9:00 – 15:00 ( ilość miejsc ograniczona )

  Cena      470 zł netto + 23% VAT  

  - 5% przy zgłoszeniu 2 osób,

  - 10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

  Miejsce szkolenia : Tarnów  Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10 

  Prowadzący  RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności jest bardzo kompetentna w przekazywaniu swojej wiedzy. Zajęcia edukacyjne prowadzi zazwyczaj w sposób praktyczny, ilustrując zmiany w przepisach i pokazując obliczenia na rzeczywistych przykładach. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zadawania pytań, które nie pozostają bez odpowiedzi. Anonimowe ankiety przeprowadzane na zakończenie szkoleń potwierdzają wysokie kompetencje trenera. 

  Adresaci szkolenia dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku VAT  po zmianach

 •  Program
 • A. SPRZEDAŻ W PODATKU VAT - ROZLICZENIE
  1. Nieoczywista sprzedaż na gruncie VAT – przypadki gdzie nam może umykać podatek VAT należny, m.in.
  - odszkodowania obciążone VAT
  - otrzymanie środków z funduszu prewencyjnego
  - zwrot kosztów
  - zwrot podatku od nieruchomości
  - zwrot równowartości zagubionego, zniszczonego mienia
  2. OTRZYMANE środki i dylematy związane z opodatkowaniem VAT:
  - kaucja przy najmie
  - zadatek przy rezerwacji hotelu
  - odszkodowanie za nieodebrany towar
  - zwrot kosztów firmie leasingowej
  3. Nieodpłatne świadczenia generujące podatek VAT – wrażliwe na nieprawidłowości obszary:
  - darmowa dostawa towarów
  - nieodpłatne świadczenie usług
  - darmowe świadczenia na rzecz pracowników  a na rzecz kontrahentów  - różne podejście w zakresie VAT
  - artykuły spożywcze, prezenty o niskiej wartości itp
  4. Świadczenia częściowo odpłatne na rzecz pracowników - ryzyko zaniżanego obrotu
  a) Otrzymanie zaliczki:
  -  wykaz operacji kiedy zaliczka winna się pojawić w rozliczeniu sprzedaży w podatku VAT (obrót krajowy i zagraniczny)
  -  kiedy zaliczka winna być udokumentowana fakturą a kiedy nie musi
  -  sposób ujmowania faktur dokumentujących zaliczki i transakcję jednocześnie  w JPK – ZMIANY OD 1 LUTEGO 2024
  b) Zaliczka w eksporcie – brak wywozu w ciągu 6 miesięcy i obowiązek korekty VAT – do którego okresu?
  -  moment dostawy – co gdy towar dowozi kurier?
  -  nabywanie od podatnika z UE zwolnionego w swoim kraju z VAT:
  -  nabywanie towarów  w ramach WNT
  -  nabywanie usług w ramach importu usług
  c)  Zwiększanie ceny po transakcji – VAT należny na bieżąco czy wstecz?
  d)  Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów a wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów na odległość – to 2 różne transakcje rozliczane w zupełnie odmienny sposób:
  -  wskazanie różnic
  -  wskazanie właściwego sposobu rozliczania obu transakcji
  -  kiedy obie transakcje rodzą obowiązek podatkowy
  -  jakie stawki obowiązują i na jakich warunkach są preferencje
  -  sposób obowiązkowego dokumentowania
  -  sposób raportowania obu transakcji
  c) Problemy z prawidłowym ustaleniem podstawy opodatkowania – czy prawidłowym jest doliczanie kontrahentom dodatkowych opłat bez ujmowania ich w podstawie opodatkowania VAT?
  d) Ulga na złe długi – sposób na zmniejszenie VAT od sprzedaży – na jakich warunkach po zmianach jest to możliwe?


  B. SPRZEDAŻ W PODATKU VAT – ASPEKT DOKUMENTOWANIA I FISKALIZOWANIA
  1. Fakturowanie generujące obrót dla VAT:
  - kiedy wystawienie faktury to moment powstania obowiązku podatkowego pomimo braku sprzedaży
  - kiedy wystawienie faktury jest zagrożone konsekwencją art. 108 czyli konsekwencja wystawiania faktur na czynności niedokonane dla danego podmiotu np. w wyniku pomyłki
  - przedwczesne wystawienie faktury
  2. Sposób naprawiania błędu w przypadku gdy faktura wystawiona jest na niewłaściwy podmiot
  3. Kursy walut obcych przy dokumentowaniu sprzedaży jak i jej korygowaniu

  C.  NOWE ROZPORZĄDZENIE W SPRAWIE ZWOLNIENIA Z FISKALIZACJI - czy na pewno firma potrafi umiejętnie korzystać z dostępnych zwolnień z rejestracji na kasie? NAJCZĘSTSZY PROBLEM I RYZYKO BŁĘDU:  nieodpłatne świadczenia i inne.
   1. Faktura powyżej 15.000 zł – jakie nakazy i ograniczenia wynikają z obowiązujących przepisów – uporządkowanie zasad 
   

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001