09.12.2022 online dr Małgorzata Rzeszutek - Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2022 roku

09.12.2022 online dr Małgorzata Rzeszutek - Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2022 roku

Cena regularna
350,00 zl
Cena sprzedaży
350,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Podatek VAT w obrocie międzynarodowym w 2022 roku


  Termin   09 grudnia  2022  godz.  9:00 – 14:00

  Cena     350 zł  + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Celem szkolenia  jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu podatku od towarów i usług w obrocie międzynarodowym, zarówno przy eksporcie, jak i imporcie towarów, transakcjach towarowych unijnych oraz usług w 2022 roku.
  Szkolenie jest nakierowane na obrót towarowy między przedsiębiorcami, nie omawiamy rozliczeń z konsumentami.

  Szkolenie kierujemy do

  - członków zarządu,

  - dyrektorów działów finansowych i podatkowych,

  - głównych księgowych,

  - pracowników działów księgowości, podatkowych

  - biur rachunkowych / kancelarii podatkowych.

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

                    


 • Program
 • I. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycia towarów (WDT i WNT):
  a. WDT – definicja ogólna, wyłączenia
  b. Nietransakcyjne WDT – przemieszczenie towarów własnych
  c. Darowizny, działalność reklamowa, a WDT
  d. Moment powstania obowiązku podatkowego
  e. Zaliczki w WDT,
  f. Podstawa opodatkowania w WDT,
  g. Warunki stosowania stawki 0% VAT – niezbędne dokumenty
  h. Transakcje łańcuchowe a konieczność rejestracji w innych krajach
  i. znaczenie INCOTERMS dla celów rozpoznawania skutków podatkowych transakcji
  łańcuchowych
  j. WNT – definicja,
  k. WNT – wyłączenia
  l. Moment powstania obowiązku podatkowego i zaliczki w WNT
  m. Rozliczenie WNT w deklaracji VAT
  n. Wykazanie WNT po „trzech miesiącach” – planowane zmiany w Pakiet Slim VAT 3

  II. Towarowe transakcje międzynarodowe (inne niż wewnątrzwspólnotowe):
  1. Eksport towarów:
  a. definicja eksportu towarów w ustawie o VAT,
  b. eksport pośredni i bezpośredni – różnice i zagrożenia w stosowaniu stawki 0%,
  c. eksport towarów z odprawą celną w innym państwie UE – co zrobić, żeby zastosować
  stawkę VAT 0%,
  d. moment powstania obowiązku podatkowego w eksporcie towarów – wpływ
  INCOTERMS na moment rozpoznania eksportu,
  e. zaliczka na eksporta a stawka podatku i moment powstania obowiązku podatkowego
  – zasady wykazania stawki VAT 0%.

  2. Import towarów:
  a. import towarów – najważniejsze wyjątki i zwolnienia,
  b. moment i zasady odliczenia podatku VAT z tytułu importu z uwzględnieniem zasad
  procedury uproszczonej
  c. podstawa opodatkowania (błędne ustalenie wartości celnej, a korekta podstawy dla
  VAT),
  d. zwrot, reklamacja, zniszczenie towarów a korekta importu towarów.

  III. Międzynarodowe świadczenie usług:
  1. Import i eksport usług:
  a. określenie miejsca opodatkowania – zasada ogólna oraz wyjątki,
  b. określenie miejsca opodatkowania usług świadczonych dla kontrahenta
  zagranicznego zarejestrowanego do VAT w Polsce – czy to jest eksport usług?
  c. problemy ze stałym miejscem prowadzenia działalności w związku z najnowszym
  podejściem Ministerstwa Finansów,
  d. transakcje związane z nieruchomościami – odmienne miejsce świadczenia usług,
  e. transakcje związane z uczestnictwem w targach zagranicznych – różne miejsce i
  sposób opodatkowania w zależności od zakresu uczestnictwa w targach,
  f. delegacje zagraniczne pracowników a import usług,
  g. moment powstania obowiązku podatkowego,
  h. brak faktury a obowiązek wykazania importu usług,
  i. zasady odliczania podatku naliczonego przy imporcie usług,
  j. import usług a konieczność rejestracji VAT-UE,
  k. wykazywanie usług wewnątrzwspólnotowych w VAT-UE.

  2. Transport międzynarodowy towarów:
  a. pojęcie usług transportu towarów międzynarodowego i unijnego w świetle ustawy o
  VAT,
  b. miejsce opodatkowania oraz stawka podatku dla międzynarodowego oraz
  wewnątrzwspólnotowego transportu towarów – miejsca opodatkowania a kraj siedziby
  odbiorcy usług,
  c. usługi pomocnicze oraz usługi pośredników (spedytorów) przy transporcie towarów –
  stawka podatku oraz miejsce opodatkowania,
  d. usługi transportu towarów – czy to zawsze jest import/eksport usług?
  e. warunki zastosowanie stawki 0% podatku dla międzynarodowego transportu towarów
  VAT w świetle ustawy o VAT.

   

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie

  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001