11.01.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych na przełomie 2022 i 2023 roku. PIT 11 za rok 2022. Przygotowanie do 2023 roku. Zmiany w oświadczeniach, wnioskach i PIT 2 - nowe zasady stosowania.

11.01.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych na przełomie 2022 i 2023 roku. PIT 11 za rok 2022. Przygotowanie do 2023 roku. Zmiany w oświadczeniach, wnioskach i PIT 2 - nowe zasady stosowania.

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Podatek od wynagrodzeń z umów o pracę i umów cywilnoprawnych na
  przełomie 2022 i 2023 roku. PIT 11 za rok 2022. Przygotowanie do 2023
  roku.  Zmiany w oświadczeniach, wnioskach i PIT 2. Nowe zasady ich
  stosowania.

  Termin  11 stycznia  2023  godz.  9:30 – 15:00 

  Cena     320 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
 • 1. Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022
  - nowa skala podatkowa
  - nowa stawka podatku w umowach zryczałtowanych
  - likwidacja ulgi dla klasy średniej
  - likwidacja „rolowania” zaliczek
  - podatek hipotetyczny
  - ważne przepisy przejściowe.
  2. Uchwalone zmiany w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku.
  - nowe zasady procedowania z oświadczeniami i wnioskami osób
  zatrudnionych
  - nowe zasady przekazywania i odwoływania powyższych wniosków
  - doprecyzowanie zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych
  - częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki od wypłaconych świadczeń
  - zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty wolnej – rewolucja w stosowaniu
  - możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru zaliczki – warunki i konsekwencje
  - nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez płatnika
  - nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów
  - inne drobne zmiany.
  3. Zmiany w druku PIT 2(9) od 01.01.2023 roku (po kolejnych poprawkach)
  4. Zasady uwzględniania ulg – dla młodych, na powrót, 4 dzieci i senioralnej – przy ustalaniu zaliczki – po zmianach od 01.01.2022,
  01.07.2022 i od 01.01.2023 roku.
  - reguły stosowania ulgi dla młodych po kolejnych zmianach
  - reguły stosowania ulgi na powrót po kolejnych zmianach
  - reguły stosowania ulgi dla rodzica 4 dzieci po kolejnych zmianach
  - reguły stosowania ulgi senioralnej po kolejnych zmianach
  - niezbędna dokumentacja dla płatnika i dla podatnika.
  5. Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatku od wynagrodzeń.
  - powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
  - likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
  - zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
  - zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.
  6. PIT 11 za 2022 rok – problemy praktyczne.
  7. Umowa cywilnoprawna z obcokrajowcem po zmianach, najnowsze wyjaśnienia MF i przepisy dotyczące umów zawieranych z osobami, które przybyły do Polski w związku ze stanem wojny na Ukrainie.
  8. Warsztaty praktyczne po zmianach w opodatkowaniu wynagrodzeń
  - kilka wypłat w miesiącu;
  - wpływ świadczeń niepieniężnych na dokonywane wypłaty i obliczenia podatkowe i zusowskie (bonusy, karty benefit i multisport, ubezpieczenia, imprezy integracyjne, paczki, prezenty, inne świadczenia);
  - podatek PIT a podatek od spadków i darowizn w kontekście zadań płatnika;
  - odroczenie terminu poboru podatku po lipcowej nowelizacji;
  - ograniczenie wysokości składki zdrowotnej do wysokości „potencjalnej zaliczki na PIT” – studium przypadku;
  9. „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 – wyjaśnienia praktyczne.
  10. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  - dla osób współpracujących
  - dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
  - dla twórców i innych grup
  - składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
  11. Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna
  deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
  12. Panel dyskusyjny. 

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001