12.03.2023 online Małgorzata Rzeszutek - Rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych VAT, PIT, CIT, ewidencja księgowa

12.03.2023 online Małgorzata Rzeszutek - Rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych VAT, PIT, CIT, ewidencja księgowa

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 •  Rozliczanie kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych

  VAT, PIT, CIT, ewidencja księgowa.

   Termin  12 marca 2024  godz.  9:00 – 14:00

  Cena      340 zł + 23% VAT

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Cel szkolenia: przekazanie uczestnikom szkolenia praktycznych rozwiązań w zakresie
  rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych pracowników i osób niebędących pracownikami w 2023 i 2024 roku. Zasady te przedstawione zostaną w aspekcie przepisów podatkowych z uwzględnieniem bieżących zmian.

  Korzyści dla uczestników: zapoznanie z aktualnym stanem prawnym w zakresie ewidencji i rozliczania, dokumentowania i ewidencji podróży służbowych. Uzyskanie praktycznych wskazówek do podatkowego ujęcia kosztów podróży służbowych w oparciu o interpretacje indywidualne i orzecznictwo.

  Szkolenie  adresowane jest do osób pracujących w działach kadrowo-płacowych  i
  księgowych.

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT.      


 • Program
 • I. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu krajowej podróży służbowej
  1. Należności przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej
  2. Odbywanie podróży służbowej samochodem służbowym oraz samochodem
   prywatnym
  3. Śniadanie w cenie noclegu, zapewnienie całodziennego wyżywienia
  4. Zwrot kosztów parkingowych oraz opłat autostradowych w przypadku podróży
  służbowej odbywanej pojazdem samochodowym niebędącym własnością
  pracodawcy
  5. Termin i sposób rozliczenia wydatków poniesionych przez pracownika
  6. Rozliczenie wydatków w przypadku braku udokumentowania ich poniesienia
  II. Rodzaje należności z tytułu zagranicznych podróży służbowych i ich rozliczenie
  1. Określenie państwa docelowego podroży służbowej
  2. Czas podróży służbowej dla podróży zagranicznej (podróż krajowa jako etap
  zagranicznej podróży służbowej: „odcinek krajowy” a „odcinek zagraniczny”)
  3. Rozliczenie kosztów: diety, dojazdy, noclegi, wyżywienie, zakup paliwa, koszty
  leczenia i inne wydatki ponoszone w trakcie odbywania podróży służbowej
  4. Należności za czas podróży służbowej a różnice kursowe (wycena kosztów
  poniesionych w walucie obcej – rozliczenie wydatków w  walucie innej niż waluta
  zaliczki, stosowanie właściwego kursu)
  5. Zwrot kosztów dojazdów w podróży zagranicznej w przypadku podróży odbywanej
  samochodem,
  6. Pobyt w szpitalu, leczenie i śmierć pracownika w trakcie zagranicznej podróży
  służbowej
  III Zaliczki pieniężne:
  1. Czy pracodawca ma obowiązek wypłacić zaliczkę w przypadku podróży krajowej lub
  zagranicznej?
  2. Czy w przypadku zaliczki na podróż zagraniczną wypłacamy ją w walucie obcej czy
  polskiej?
  3. Po jakim kursie należy rozliczyć zwrot kosztów poniesionych w podróży
  zagranicznej?
  IV. Wydatki związane z podróżą służbową o podatek VAT
  1. VAT od zakupu usługi noclegowej
  2. Zakup w podróży zagranicznej usługi noclegowej i gastronomicznej czy to import
  usług?
  3. Odliczanie VAT od wydatków związanych z samochodami osobowymi
  wykorzystywanymi w podróży służbowej pracowników
  4. Rozliczenie dla celów VAT opłat za autostrady i parkingi
  5. Wynajem samochodów za granicą na czas podróży służbowej – czy to import
  usług?
  V. Wydatki z tytułu podróży służbowej a koszty uzyskania przychodów pracodawcy.
  Czy warto posiadać regulamin podróży służbowych?
  VI. Należności pracownika z tytułu podróży służbowej a przychód podatkowy
  pracownika
  VII. Rozliczenia podróży osób niebędących pracownikami – umowy o dzieło umowy
  zlecenia, członkowie zarządu i rad nadzorczych
  VIII. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych –
   rozliczanie podróży służbowej a podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne (pracownicy a zleceniobiorcy)
  IX. Ewidencja księgowa podróży służbowych

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001