13.10.2022 online Daniel Druzd - Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie – praktyczne omówienie zmian w 2022 roku.

13.10.2022 online Daniel Druzd - Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie – praktyczne omówienie zmian w 2022 roku.

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • Urlopy macierzyńskie, rodzicielskie i ojcowskie  –
  praktyczne omówienie zmian w 2022 roku

  Termin   13 października  2022  godz.  9:00 – 14:00  

   Cena      320 zł + 23% VAT

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  DANIEL DRUZD  ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kierownik zespołu kadrowo-płacowego w firmie branży zbrojeniowej oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce, realizujący również szkolenia zamknięte.

  Cel szkolenia: zapoznanie się uczestników z zasadami udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego za te okresy z uwględnieniem zmian w regulacjach prawnych.

  Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest osobom zajmujących się sprawami płacowymi w podmiotach zatrudniających, biurach rachunkowych.

  Efekty uczenia się

  Uczestnik szkolenia zdobędzie wiedzę o regulacjach prawnych z zakresu rozliczania  zasiłków.

   

 • Program
 • I. Urlop macierzyński na obecnych i zmienionych zasadach:

  1.Urlop macierzyński dla matki dziecka:

  a) prawo do urlopu przed porodem,

  b) wymiar urlopu macierzyńskiego,

  c) przerwanie urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,

  d) rezygnacja z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki.

  2. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:

  a) związany z przekazaniem części urlopu przez matkę,

  b) związany z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka,

  c) związany ze śmiercią matki dziecka,

  d) związany z porzuceniem dziecka przez matkę,

  e) związany z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną.

  3. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny.

  II. Urlop rodzicielski według zasad jakie mają obowiązywać po zmianach legislacyjnych:

  1. Wymiar i zasady udzielania.

  2. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.

  3. Urlop ojcowski.

  III. Wypłata świadczeń z tytułu urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich na liście płac:

  1. Wysokość zasiłku w zależności od rodzaju urlopu i trybu wnioskowania z uwzględnieniem planowanych zmian.

  2. Zasady wyrównywania zasiłku.

  IV. Zasady wykazywania urlopów macierzyńskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

   

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001