14.04.2023 online Anna Żurek - Zmiany od 01.2023 KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

14.04.2023 online Anna Żurek - Zmiany od 01.2023 KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Od stycznia 2023 roku wchodzą w życie przepisy dotyczące ujmowania i wyceny przychodów ze sprzedaży w związku z postanowieniami standardu KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”.

  Standard ten jest przełomowy ponieważ dotychczas nie było w systemie rachunkowości przepisów dotyczących najważniejszego tematu w rachunkowości jakim jest obszar przychodów ze sprzedaży.

  Zapraszamy na szkolenie :

  KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów”

  Termin   14 kwietnia 2023  godz.  9:00 – 15:00

  Uwaga! Na życzenie słuchaczy istnieje możliwość zorganizowania szkolenia w terminie wcześniejszym.

  Cena   320 zł  + 23% VAT

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

  Celem szkolenia jest przygotowanie do wdrożenia KRS 15. Podczas szkolenia uczestnik pozna zasady ustalania i ujmowania oraz prezentacji w sprawozdaniu finansowym przychodów ze sprzedaży

  • wyrobów gotowych zdatnych do sprzedaży lub w toku produkcji,
  • półproduktów,
  • towarów,
  • materiałów.

                                                                                                                                                                                                  Korzyścią z udziału w szkoleniu będzie praktyczna umiejętność zastosowania standartu  KSR 15

  Adresatami szkolenia są

  • gółwni księgowi,
  • samodzielni księgowi,
  • właściciele i pracownicy biur rachunkowych,
  • wszystkie osoby odpowiedzialne za zapisy w księgach rachunkowych
 • Program
 •  

  1. Cel standardu, zakres standardu i najważniejsze definicje
  2. Warunki konieczne dla ustalenia przychodów ze sprzedaży:
  – analiza treści ekonomicznej umowy
  – umowy/transakcje w walutach obcych
  – szacowanie kosztów transakcji
  – analiza uzyskania korzyści ekonomicznych, analiza ryzyka
  – umowy wieloelementowe
  3. Umowy sprzedaży zawarte na szczególnych warunkach
  – umowy pośrednictwa
  – umowa komisowa
  – umowa warunkowa
  – umowa sprzedaży ze wstrzymaną dostawą
  – programy lojalnościowe
  – sprzedaż promocyjna
  – transakcje barterowe
  – umowa z ponadstandardowej gwarancji i wynikające z niej przychody
  – umowy z udzielonym przyrzeczeniem odkupu
  4. Zwroty
  5. Sprzedaż wysyłkowa
  6. Rabaty i opusty
  7. Dodatkowe zapisy umowne i ich wpływ na przychody lub koszty
  8. Dopłaty do cen i dotacje przedmiotowe
  9. Koszty zawarcia umowy
  10. Prezentacja i ujawnianie informacji o przychodach ze sprzedaży wyrobów, półproduktów, towarów i materiałów w sprawozdaniu finansowym
  11. Podsumowanie i dyskusja

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001