14.12.2022 online dr Małgorzata Rzeszutek - BILANS 2022 - ZAMKNIĘCIE ROKU w PODATKU PIT - Obowiązki płatnika w stosunku do pracowników i zleceniobiorców po zmianach w 2022 i przygotowanie do zmian w 2023 r.

14.12.2022 online dr Małgorzata Rzeszutek - BILANS 2022 - ZAMKNIĘCIE ROKU w PODATKU PIT - Obowiązki płatnika w stosunku do pracowników i zleceniobiorców po zmianach w 2022 i przygotowanie do zmian w 2023 r.

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 •                                                   BILANS 2022                                                                     ZAMKNIĘCIE ROKU w PODATKU PIT -Obowiązki płatnika w stosunku do pracowników i zleceniobiorców po zmianach w 2022 i przygotowanie do zmian w 2023 r.


  Termin  14 grudnia  2022  godz.  9:00 – 14:30

  Cena     320 zł  + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Szkolenie kierujemy do

  • doradców podatkowych
  • księgowych
  • kadr
  • działów HR
  • wszystkich zainteresowanych poszerzeniem wiedzi na temat podatków

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

                          


 • Program
 • 1. Przychody podatkowe rozpoznawane jako dodatkowe (m.in.):
  o pożyczki,
  o udostępnienie samochodu służbowego na cele prywatne pracownika,
  o pakiety medyczne,
  o wycieczki i imprezy zakładowe,
  o wpłaty na PPK.
  2. Aktualne zwolnienia przedmiotowe:
  o ubrania pracownicze (służbowe),
  o świadczenia BHP,
  o ekwiwalenty w związku z wykorzystywaniem majątku osobistego pracownika,
  o ryczałty samochodowe,
  o podróże służbowe,
  o pracownicy mobilni i oddelegowani – różnice w opodatkowaniu,
  o podróże osób nie będących pracownikami,
  o zapomogi,
  o świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
  o świadczenia dla emerytów i rencistów,
  o dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży,
  o szkolenia,
  o ulga „bez PIT dla młodych”,
  o inne.
  3. Szczególne przypadki rozliczania podatku:
  o podatek ryczałtowy od „małych” zleceń,
  o śmierć pracownika.
  4. Naliczanie wypłat wynagrodzeń w 2022 r. – nowe schematy dotyczące zasad ustalania
  podstawy opodatkowania dla:
  o pracowników,
  o zleceniobiorców i umów o dzieło,
  o menedżerów pracujących w oparciu o kontrakty menedżerskie i osób na powołaniu do
  zarządów

  5. Ujednolicenie zasad składania oświadczeń i wniosków podatkowych przez podatnika do zakładów pracy jako płatników, omówienie zmian od 2023 roku. Stosowanie oświadczeń i wniosków podatnika w trakcie zatrudnienia, a także po zakończeniu współpracy, gdy wypłaty dokonywane są po rozwiązaniu umowy.
  6. Prawo do upoważnienia płatników do braku pobierania zaliczek na podatek w przypadku dochodów nieprzekraczających w skali roku 30 000 zł: zakres zastosowania podmiotowy, przedmiotowy i czasowy(od 1 stycznia 2023 r.).
  7. Odpowiedzialność podatkowa płatnika za niepobranie lub za brak wpłaty zaliczki na podatek. (art. 26 i 26a Ordynacji podatkowej za 2022 i od 2023 roku).
  8. Odpowiedzialność karna skarbowa za brak pobrań lub brak wpłaty pobranej zaliczki. (art. 78 KKS)
  9. Omówienie problematycznych pozycji w PIT-11 za 2022 rok

   

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001