ŚWIĄTECZNA PROMOCJA 14.12.2023 online Dariusz Suchorowski  Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek - różnice w wysokości składek społecznych oraz w naliczaniu składek zdrowotnych

ŚWIĄTECZNA PROMOCJA 14.12.2023 online Dariusz Suchorowski Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek - różnice w wysokości składek społecznych oraz w naliczaniu składek zdrowotnych

Cena regularna
288,00 zl
Cena sprzedaży
288,00 zl
Cena regularna
320,00 zl
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 •         Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek

  różnice w wysokości składek społecznych oraz w naliczaniu składek zdrowotnych

  Termin   14 grudnia  2023  godz.  10:00 – 14:00  

  Cena      320 zł + 23% VAT - 10%   ŚWIĄTECZNA PROMOCJA  288 zł + 23% VAT 

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

                                                                                 

  Prowadzący   Dariusz Suchorowski - doradca, trener, audytor

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania  jako inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

  Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

  Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

  – podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
  w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

  – ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń  z oskładkowania,

  – prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

  – przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

  – udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

  – ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

  Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.

  Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Regionalny w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

  Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.


 • Program
 • Jeśli chcesz skorzystać z dodatkowych 12 miesięcy małego ZUS+ to musisz to zrobić najpóźniej  31 grudnia 2023 r.

  Działalność prowadzona indywidualnie i w ramach spółek – różnice w wysokości składek społecznych oraz w naliczaniu składek zdrowotnych

  1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
  - pozarolnicza działalność gospodarcza,
  - twórca i artysta
  - wolny zawód
  - wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej,
  komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  - akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
  - osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół
  placówek

  2. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postepowania ZUS w
  stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.
  3. Zmniejszona podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne wyłącznie dla
  jednego rodzaju działalności:
  - ulga na start
  - mała składka
  - mały ZUS+
  4. Warunki konieczne do wydłużonego okresu ulgi mały ZUS+ w roku 2023
  5. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
  - Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
  - Twórcy i artyści
  - Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
  - Działalność gospodarcza
  6. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy
  opodatkowania:
  - Zasady ogólne - liniowy
  - Zasady ogólne – skala
  - Karta podatkowa
  - Ryczałt ewidencjonowany
  7. Zasady postępowania przy rozpoczynaniu lub kończeniu prowadzenia działalności,
  przy zawieszaniu lub wznawianiu działalności, przy zmianie formy opodatkowania.
  8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
  - Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
  - Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
  - Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
  9. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady i termin.
  10. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
  - umowa o pracę,
  - umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
  - urlopy bezpłatne
  - urlopy wychowawcze,
  - zasiłki macierzyński
  - pozostałe tytułu
  - emeryt-rencista
  - uczeń-student
  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001