15.02.2023 online Anna Żurek - SKORYGOWANA CENA NABYCIA

15.02.2023 online Anna Żurek - SKORYGOWANA CENA NABYCIA

Cena regularna
100,00 zl
Cena sprzedaży
100,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia

 • SKORYGOWANA CENA NABYCIA

  Skorygowana cena nabycia to koncepcja stosowana do wyceny aktywów i pasywów w procesie przejęcia lub restrukturyzacji. Jej stosowanie jest bardzo ważne w sytuacji, w której kupujący i sprzedający mają odmienne interesy i cele.

  Co warto wiedzieć na ten temat! 

  Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na szkolenie.

  Termin   15 lutego 2023  godz.  9:00 – 11:00

  Cena       100 zł  + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

  Cel szkolenia  jest wskazanie w jaki sposób w praktyce należy dokonać  wyceny w skorygowanej cenie nabycia.

  Adresaci szkolenia 

  • członkowie zarządu ds. finansowych,
  • dyrektorzy finansowi,
  • główni księgowi,
 • Program
 • Skorygowana cena nabycia jest obowiązkową miarą wyceny dla niektórych inwestycji, należności i zobowiązań finansowych w dużych podmiotach, tj. takich, które mają obowiązek stosowania przepisów rozporządzenia w
  sprawie instrumentów finansowych. Wielu nie dokonuje jednak takiej wyceny argumentujące że jest to nieistotne.
  Aby jednak skorzystać z takiego argumentu należy dokonać właściwego przeliczenia.
  Proponowane przez nasz szkolenie ma na celu wskazanie w jaki sposób w praktyce należy takiej wyceny dokonać.


  1. Co to jest skorygowana cena nabycia
  2. Jakie aktywa i zobowiązania należy w ten sposób wycenić?
  3. Przykłady praktyczne wyceny: pożyczek udzielonych i otrzymanych, kredytów, leasingów, zakupionych obligacji.
  4. Podsumowanie


  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001