15.12.2022 online Anna Żurek - BILANS - ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 wg polskiego prawa bilansowego

15.12.2022 online Anna Żurek - BILANS - ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 wg polskiego prawa bilansowego

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • BILANS -  ZAMKNIĘCIE  ROKU 2022  wg polskiego prawa bilansowego

  Termin  15 grudnia 2022  godz.  9:30 – 15:00

  Cena     320 zł  + 23% VAT

  Cena w promocji  270 zł + 23% VAT  dla uczestników 3 dniowego szkolenia Bilans 2022 - podatkowe zamknięcie roku

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący ANNA ŻUREK – Biegły rewident wieloletni praktyk i ekspert z zakresu rachunkowości. Doświadczony (2000-2019) wykładowca z zakresu rachunkowości i rewizji finansowej, prelegent na kursach organizowanych przez SKwP, prowadzący wykłady i szkolenia na studiach podyplomowych. Obszary praktyk: rachunkowość zaawansowana, konsolidacja sprawozdań finansowych wg polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego, badania i przeglądy sprawozdań finansowych, sporządzanie cash flow.

  Cel szkolenia  szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z bilansowym zamknięciem roku 2022 . W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty zmierzające do prawidłowego sporządzenia sprawozdania finansowego jak również wskazane zostaną właściwe interpretacje przepisów. Cały zakres szkolenia prowadzony jest przez praktyka na co dzień zajmującego się tematyką  rachunkową.

  W trakcie szkolenia będą mile widziane praktyczne pytania nurtujące księgowych w ich pracy, na które wykładowca będzie starał się odpowiedzieć.

  Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, służby finansowo-księgowe zajmujące się w praktyce księgowością oraz przygotowujące sprawozdania finansowe w firmie .

 • Program
 •  1. Podstawy prawne sporządzania sprawozdań finansowych za rok 2022.
  2. Kalendarz prac przy sporządzaniu sprawozdania finansowego za rok 2022 i wyzwania na 2023
  3. Uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych i sporządzaniu sprawozdań finansowych – kto i kiedy może z nich skorzystać
  4. Ustalanie i sprawdzanie stanu aktywów i pasywów za pomocą inwentaryzacji – zasady przeprowadzania i dokumentowania
  5. Polityka rachunkowości jako podstawowy dokument niezbędny do prowadzenia ksiąg rachunkowych - omówienie modelu, co powinna zawierać polityka rachunkowości, przykłady praktyczne sporządzania tego dokumentu.
  6. Wycena bilansowa i w trakcie roku wybranych pozycji bilansu i rachunku zysków i strat:
  a. Przychody ze sprzedaży – nowy standard KSR 15 „Przychody ze sprzedaży wyrobów,
  półproduktów, towarów i materiałów” (obowiązuje od 2023 roku, ale należy się przygotować do jego implementacji)
  b. Kontrakty długoterminowe - omówienie głównych założeń KSR 3, KSR 9
  c. Środki trwałe – omówienie głównych założeń KSR 11
  d. Aktywa i zobowiązania związane z leasingiem – omówienie głównych założeń KSR 5
  e. Rozliczenia międzyokresowe bierne i rezerwy – omówienie głównych założeń KSR 6
  f. Podatek odroczony – omówienie głównych założeń KSR 2
  7. Najczęściej popełniane błędy w bilansie i w rachunku zysków i strat
  8. Zasady sporządzania kompletnej informacji dodatkowej – przykłady praktyczne
  9. Zasady sporządzania rachunku przepływów pieniężnych - najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne.
  10. Zasady sporządzania zestawienia zmian w kapitale własnym - najczęściej popełniane błędy, przykłady praktyczne.
  11. Forma sprawozdania finansowego, zasady podpisywania sprawozdania finansowego
  12. Jak przygotować się do badania sprawozdania finansowego? Zasady współpracy z biegłym rewidentem.
  13. Składanie kompletu dokumentów do KRS – przykład praktyczny.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001