15.12.2023 online Dariusz Polakowski Podatek VAT w transakcjach miedzynarodowych, WDT, WNT po zmaianach w 2023 roku

15.12.2023 online Dariusz Polakowski Podatek VAT w transakcjach miedzynarodowych, WDT, WNT po zmaianach w 2023 roku

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • PODATEK VAT W TRANSAKCJACH MIĘDZYNARODOWYCH, WDT, WNT PO ZMIANACH W 2023 ROKU

  Termin  15 grudnia 2023  godz.  9:30 – 15:00

  Cena     320 zł + 23% VAT 

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  DARIUSZ POLAKOWSKI  - wieloletni pracownik organów podatkowych. Trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT. Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu,  studiów podyplomowych na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu oraz Uniwersytecie Warszawskim. Przeprowadził ponad 2 tysiące szkoleń z zakresu podatku VAT dla pracowników organów podatkowych, doradców podatkowych, pracowników podmiotów gospodarczych oraz JST.  Autor/współautor licznych publikacji związanych z problematyką podatku od towarów i usług.  Trener w wielu renomowanych firmach szkoleniowych, wysoko oceniany przez słuchaczy za warsztatową formę prowadzonych wykładów. 

  Celem  szkolenia jest  kompleksowe przedstawienie zagadnień związanych z zasadami wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów. W trakcie szkolenia będą analizowane przede wszystkim praktyczne aspekty w zakresie odpowiedzialności karnej i karnoskarbowej z tytułu wywozu towarów z terytorium kraju w wykonaniu czynności określonych w art. 7 ustawy o VAT  w 2023 roku.

  Adresaci szkolenia  zapraszamy na szkolenie  głównych księgowych, działy księgowe, działy sprzedażowe, działy fakturujące, biura rachunkowe, kadrę kierowniczą, doradców podatkowych, prawników.

   

 • Program
 • 1. Zmiany w podatku VAT od 1 lipca 2023 roku w ramach pakietu Slim VAT 3, dotyczące WDT/WNT i transakcji międzynarodowych:
  - likwidacja obowiązku posiadania faktury zakupowej przy WNT,
  - zmiany w ramach TAX FREE,
  - inne,
  2. Dostawa towarów i świadczenie usług poza terytorium Polski:
  - zasady ustalania miejsca dostawy i świadczenia usług dla celów VAT,
  - dostawa towarów wraz z montażem,
  - sposób dokumentowania oraz zasady ustalania obowiązku podatkowego,
  - posób wykazania w deklaracji,
  3. Wewnątrzwspólnotowa dostawa i nabycie towarów (WDT/WNT):
  - warunki jakie należy spełnić aby przemieszczenie towarów mogło być uznane za WDT/WNT,
  - dokumentacja potwierdzająca przemieszczenie towarów w ramach WDT,
  - terminy i warunki stosowania stawki 0% przy WDT,
  - termin rozliczenia korekt WDT/WNT,
  - podstawa opodatkowania przy WDT/WNT,
  - kursy jakie należy stosować do transakcji wyrażonych w walucie obcej
  - zasady i terminy rozliczenia podatku naliczonego z tytułu WNT,
  - składy konsygnacyjne dla WDT/WNT
  - rozliczenie transakcji objętej odwrotnym obciążeniem po upływie trzech miesięcy liczonych po miesiącu powstania obowiązku podatkowego,
  4. Eksport i import towarów:
  - definicja eksportu pośredniego i bezpośredniego,
  - moment powstania obowiązku podatkowego,
  - rozliczenie zaliczki w eksporcie towarów,
  - warunki i terminy w jakich podatnik stosuje stawkę 0%,
  - definicja importu towarów,
  - rozliczenie importu towarów w ramach procedur uproszczonych,
  - podstawa opodatkowania,
  5. Kontrakty wielostronne :
  - definicja kontraktu wielostronnego,
  - ustalenie miejsca dostawy i zasad opodatkowania poszczególnych dostaw w ramach kontraktu wielostronnego,
  - uproszczenie w zakresie rozliczania wewnątrzwspólnotowych transakcji trójstronnych,
  - sposób wykazania w deklaracji dla celów VAT oraz w informacji podsumowującej,
  6. Import usług oraz zakup towarów dla którego podatnikiem jest nabywca:
  - miejsce świadczenia usług i dostawy towarów,
  - jakie podmioty są zobowiązane do rozliczenia podatku należnego z tego tytułu,
  - usługi magazynowania, wynajem powierzchni na targach, wynajem pojazdów,
  - refakturowanie usług,
  - zasady odliczania podatku naliczonego,
  - usługi elektroniczne realizowane na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej,
  - data powstania obowiązku i podstawa opodatkowania,
  - sposób dokumentowania i rozliczenia przedmiotowych transakcji,
  7.Transport międzynarodowy i spedycja:
  - zasady ustalania miejsca świadczenia,
  - dokumentacja potwierdzająca wykonanie świadczenia,
  - zasady stosowania stawki 0%,
  8. Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów odbiorcom, usługi na rzecz osób fizycznych mających miejsce zamieszkania poza terytorium kraju.
  9. Zasady i terminy rozliczania podatku należnego jako naliczonego
  10.Odpowiedzi na pytania uczestników.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001