16.12.2022 stacjonarne Halina Haj - Kocoł - WYBRANE ZAGADNIENIA Z CZASU PRACY - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ZMIANY 2023 W PRAWIE PRACY

16.12.2022 stacjonarne Halina Haj - Kocoł - WYBRANE ZAGADNIENIA Z CZASU PRACY - JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ZMIANY 2023 W PRAWIE PRACY

Cena regularna
400,00 zl
Cena sprzedaży
400,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • I. WYBRANE ZAGADNIENIA Z CZASU PRACY - teoria i praktyka, orzecznictwo sądowe, stanowiska PIP i MRPiPS.

  II. JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ NA ZMIANY DOTYCZĄCE : nowych zasad zatrudniania i zwalniania pracowników, nowych obowiązków informacyjnych, uprawnień rodzicielskich i opiekuńczych, organizacji pracy zdalnej i uprawnień pracodawcy do badania trzeźwości.


   

  Termin  16 grudnia 2022 godz. 9:00 – 15:00

  Cena:  400 zł + 23% VAT


  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe ,materiały piśmiennicze, serwis kawowy, 2 - daniowy obiad, imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona

  Miejsce szkolenia : Tarnów - siedziba NovaTax ul. K.Brodzińskiego 17

  Parking:  darmowy : Tarnów ul. Marszałka (teren dawnej Kapłonówki) odległość 850 m

  - płatny :  Tarnów ul. Brodzińskiego 4 obok III LO odległość 170 m

  Prowadzący  : Halina Haj-Kocoł - prawnik-praktyk, specjalista prawa pracy, długoletni wykładowca i szkoleniowiec, absolwentka prawa UMCS w Lublinie oraz studiów podyplomowych z prawa pracy oraz studiów podyplomowych z pedagogiki z terapią zajęciową. Długoletni wykładowca i szkoleniowiec w renomowanych firmach szkoleniowych.

  Cel szkolenia  Warsztaty aktualizujące i uzupełniające wiedzę w zakresie praktycznego
  stosowania czasu pracy. Zapoznanie uczestników szkolenia z nowelizacją przepisów
  Kodeksu pracy i praktyczne wskazówki przygotowania dokumentacji wewnątrz zakładowej na zmiany przepisów.

  Adresaci szkolenia pracodawcy, pracownicy kadr i księgowości oraz
  biur rachunkowych.

   
 • Program
 •  I. Wybrane zagadnienia z czasu pracy:
  1. Co oznacza gotowość pracownika do pracy.
  2. Kiedy dojazd do pracy wlicza się do czasu pracy.
  3. Dlaczego ważne są pojęcia tygodnia i doby pracowniczej.
  4. Czy zawsze naruszenie doby pracowniczej jest wykroczeniem.
  5. Kiedy odpoczynek tygodniowy może być krótszy niż 35 godzin.
  6. Jaki wybrać system czasu pracy - porady praktyczne
  7. Szczególne uprawnienia niektórych rodziców do wykonywania pracy w przerywanym lub elastycznym czasie pracy (art. 142(2) k.p.).
  8. Jak ustalić limit godzin nadliczbowych.
  9. Sposoby zlecania nadgodzin, jak uniknąć błędów.
  10. Choroba pracownika w dniu wolnym za święto czy godziny nadliczbowe - interpretacja MRPiPS.
  11. Wyjścia prywatne - zasady udzielania i odpracowania wyjść. Stanowisko PIP w sprawie odpracowania wyjść prywatnych przez pracowników niepełnosprawnych.
  12. Najczęściej popełniane błędy w planowaniu czasu pracy.

  II. ZMIANY W PRAWIE PRACY.
  1. Zmiany w zatrudnieniu pracowników na okres próbny.
  2. Elastyczność świadczenia pracy - art. 26(1) w Kodeksie pracy.
  3. Poszerzenie katalogu informacji przy zawieraniu umowy o pracę i w trakcie trwania
  stosunku pracy. Praktyczne wskazówki dotyczące opracowania nowych informacji do
  umowy, dostosowanie aktów wewnątrzzakładowych. Brak informacji jako przesłanka
  wykroczenia p-ko prawom pracownika.
  4. Możliwość wnioskowania przez pracownika o zmianę umowy o pracę - art. 29(3) k.p.
  5. Istotne zmiany w zakresie ochrony stosunku pracy w umowach na czas określony. Wymóg konsultowania ze związkami zawodowymi (art.38 par.1 k.p.).
  6. Dodatkowe dni urlopu dla pracownika - art. 148(1) Kodeksu pracy.
  7. Nowy urlop opiekuńczy - art. 173(1) Kodeksu pracy. Kto może skorzystać.
  8. Nowe zasady udzielania urlopu rodzicielskiego, jak będzie kształtowało się indywidualne prawo do urlopu każdego z rodziców. Kto może wykorzystać dodatkowe 9 tygodni.
  9. Wzmożona ochrona pracownika-rodzica.
  10. Zmiana w urlopie ojcowskim.
  11. Nowy katalog wykroczeń p-ko prawom pracownika.
  12. Praca zdalna obecnie i w projekcie. Ustalenie zasad wykonywania pracy zdalnej, kiedy praca zdalna na polecenie pracodawcy, a kiedy na wniosek pracownika ?.                Co powinno zawierać porozumienie ?. Obowiązki pracodawcy. Czy pracodawca może przeprowadzać kontrolę wykonywania pracy zdalnej przez pracownika ?. Ocena ryzyka.
  13. Badanie trzeźwości pracownika. Ustalenie zasad wprowadzenia kontroli, regulacje
  wewnątrzzakładowe, informowanie pracowników, przetwarzanie danych.
  14. Dyskusja. Konsultacje indywidualne dla uczestników.

   Forma realizacji szkolenia

   • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
   •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
   • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
   • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
   • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
  1. Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
   • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

   POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

   • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
   • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
   • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
   • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001