17.02.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk Wybór formy opodatkowania w połączeniu z analizą skutków podstawowych ulg podatkowych. 

17.02.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk Wybór formy opodatkowania w połączeniu z analizą skutków podstawowych ulg podatkowych. 

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorców m.in. wiedzy z zakresu prawa podatkowego. Obecnie funkcjonujący w Polsce system podatkowy umożliwia w wielu wypadkach pewną swobodę kształtowania przez właścicieli podmiotów gospodarczych obciążeń podatkowych. Jest to związane z wyborem formy organizacyjno-prawnej, a co za tym idzie – formy opodatkowania. Niewątpliwie każdy racjonalnie postępujący przedsiębiorca będzie dążyć do optymalizacji (minimalizacji ) ciężarów podatkowych, a tym samym do wyboru takiego sposobu opodatkowania prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, która będzie w danych warunkach dla niego najkorzystniejsza w wymiarze ekonomicznym i organizacyjnym.

  W celu podjęcia właściwej decyzji co do wyboru formy opodatkowania Zapraszamy na szkolenie

  Wybór formy opodatkowania w połączeniu z analizą skutków podstawowych      ulg podatkowych. 

  Termin  17 luty 2023  godz.  9:30 – 15:00 

  Cena     320 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
 • 1. Zasady opodatkowania dochodów/przychodów z działalności gospodarczej i najmu w 2023 roku.
   2. Wsteczny wybór formy opodatkowania za 2022 - analiza możliwości i skutków.
   3. Wybór formy opodatkowania – jakie mamy opcje, kto może wybrać którą z nich, czy można łączyć formy opodatkowania?
   4. Wybór formy opodatkowania a ewidencje podatkowe.
   5. Skutki w składce zdrowotnej.
   6. Zawiadomienia. Zasady, terminy, konsekwencje.
   7. Dla kogo karta podatkowa w 2023 roku?
   8. Pułapki i wyłączenia, konsekwencje.
   9. Wspólne opodatkowanie małżonków, rodzic samotnie wychowujący dzieci, ulgi i zwolnienia
   ⁃ Młodzi
   ⁃ Powracający do Polski
   ⁃ Rodzice/opiekunowie 4 dzieci
   ⁃ Senioralna
   ⁃ Termomodernizacyjna
   ⁃ Rehabilitacyjna
   ⁃ Darowizny
   ⁃ Inne ulgi i zwolnienia.
   10. Kalkulacja wyboru formy opodatkowania – studium przypadku.
   11. Rozliczenie roczne za rok 2022 - najważniejsze informacje, dokumenty do przygotowania, skutki dla rocznego rozliczenia składki zdrowotnej - sygnalizacja problemów.
   12. Panel dyskusyjny.

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001