17.10.2023 online Mirela Chomont  Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023r

17.10.2023 online Mirela Chomont Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023r

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Schemat podatkowy oraz związane z nim obowiązki raportowania to kolejny mechanizm mający na celu uszczelnienie systemu podatkowego oraz zapobieganie agresywnemu planowaniu podatkowemu.

  Podatnicy nadal nie mają jasności w zakresie kwalifikacji schematów podatkowych, mimo że przepisy o MDR (Mandatory Disclosure Rules) obowiązują od stycznia 2019 roku. Wysokie kary za niedopełnienie obowiązku raportowania i niepewność interpretacyjna istotnie podnoszą ryzyko fiskalne, operacyjne i biznesowe.

  Zapraszamy na praktyczne warsztaty, które będą uwzględniały zmiany w MDR od 01.07.2023 

  Praktyczne warsztaty z raportowania schematów podatkowych na przykładach z uwzględnieniem zmian od 01.07.2023r


  Termin  17 października  2023  godz.  10:00-15:30

  Cena     340 zł + 23% VAT – os./dostęp

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  Mirela Chomont

  Radca Prawny, Doradca Podatkowy, były pracownik organów administracji skarbowej, członek komisji rewizyjnej Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie, doświadczony trener i autorka szkoleń. Członek komisji do spraw karnych skarbowych Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Studia ukończyła z wyróżnieniem jako najlepsza absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego w Szczecinie. Absolwentka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na kierunku: „Controlling i analiza ekonomiczna przedsiębiorstw”. Doświadczenie zdobyła w największych kancelariach prawnych Pomorza Zachodniego oraz firmach audytorsko – księgowych obsługując klientów indywidualnych, podmioty gospodarcze oraz jednostki sektora finansów publicznych.

   


 • Program
  1. Wstęp do raportowania
   • Podstawy prawne (polskie i unijne) wdrożenia MDR
   • Objaśnienia Ministra Finansów dotyczące przepisów Ordynacji podatkowej w zakresie MDR (w tym zakres ochrony wynikający z objaśnień)
  2. Podmioty zobowiązane do raportowania – definicje
   • Kim jest promotor
   • Kim jest korzystający
   • Kim jest wspomagający
   • Czy przedsiębiorcy zatrudniający lub współpracujący z radcami prawnymi, adwokatami lub doradcami podatkowymi są korzystającymi lub promotorami?
   • członkowie zarządu – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
   • pracownicy merytoryczni – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
   • pracownicy księgowości, w tym główny księgowy – w jakich rolach mogą wystąpić i jaką mogą ponosić odpowiedzialność?
  3. Definicja schematów podatkowych
   • rodzaje schematów podatkowych
    • Krajowe
    • Transgraniczne
    • standaryzowane
   • Definicja uzgodnienia
   • Definicja kryterium głównej korzyści podatkowej
   • Definicja kwalifikowanego korzystającego
   • Przykłady okoliczności w działalności przedsiębiorców, które nie powodują obowiązku raportowania:
    • bieżące doradztwo podatkowe
    • audyty i przeglądy
    • szkolenia
    • składanie deklaracji podatkowych
    • sporządzanie objaśnień podatkowych
  4. Terminy i sposób raportowania z uwzględnieniem zmian wynikających z 1 lipca 2023r.
   • Terminy raportowania
   • Sposób i forma raportowania
   • Tajemnica zawodowa a obowiązek przekazania informacji
   • zmiany w terminach raportowania z uwagi na COVID-19
   • Zniesienie zawieszenia zgłaszania krajowych schematów podatkowych od dnia 1 lipca 2023 r.
  5. Raportowanie schematów podatkowych na przykładach krok po kroku
   • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie degresywnej amortyzacji
   • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie leasingu operacyjnego
   • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa
   • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie samozatrudnienia
   • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie dywidendy
   • raportowanie schematu podatkowego na przykładzie podatku od nieruchomości
  6. Pytania i odpowiedzi

   Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują  przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001