18-20.09.2023 online Przemysław Pogłódek, Anna Kędzierska - Adamczyk AKADEMIA KADROWO - PŁACOWA – 3 dniowe warsztaty praktyczne

18-20.09.2023 online Przemysław Pogłódek, Anna Kędzierska - Adamczyk AKADEMIA KADROWO - PŁACOWA – 3 dniowe warsztaty praktyczne

Cena regularna
960,00 zl
Cena sprzedaży
960,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • AKADEMIA KADROWO - PŁACOWA  – 3 dniowe warsztaty praktyczne

  Termin   18 - 20 września 2023  godz.  9:00 – 15:00

  Cena      960 zł + 23% VAT

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący :

  PRZEMYSŁAW POGŁÓDEK  inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN. Bardzo wysoko oceniany przez uczestników.

  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

  Celem szkolenia: jest poszerzenie  kompetencji i umiejętności w wykonywaniu zawodu kadrowo-płacowego - wyjaśnienie kwestii wątpliwych i niejasnych.

  Efekty uczenia się  :

  Poprzez uczestnictwo w szkoleniu uczestnicy nabędą wiedzę:                                                                                

  W zakresie wiedzy:

  - dotyczącej prawa pracy :

  • uczestnik dowie się o aktualnie obowiązujących zmianach i ich implementowaniu do organizacji,
  • dzięki licznym przykładom opierającym się o najnowsze orzecznictwo uczestnik znajdzie odpowiedzi na skomplikowane pytania,
  • uczestnik nauczy się praktycznie wykorzystywać zdobytą wiedzę podczas szkolenia pod okiem doświadczonego trenera i praktyka,

  - dotyczącej czasu pracy:

  • uczestnik nauczy się  planowania i rozliczania czasu pracy w przyjętym u pracodawcy okresie rozliczeniowym,
  • uczestnik zdobędzie umiejętności zgodnego z prawem rozliczania czasu pracy pracowników w trakcie podróży służbowych, szkoleń,
  • uczestnik zdobędzie umiejętności rozliczania i rekompensowania pracy w niedziele, święta, pracy wykonywanej w dniu wolnym od pracy wynikającej z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy,
  • uczestnik zdobędzie  umiejętności rozliczania i rekompensowania czasu pracy pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy i kierowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych,

  - dotyczącej podatków w liście płac :   

  • uczestnik pozna najważniejsze zagadnienia pojawiające się w relacjach pracodawca-pracownik
  • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów i ich interpretacji w zakresie zagadnień płacowych
  • uczestnik pozna zagadnienia z zakresu sporządzania list płac
  • uczestnik pozna  najważniejsze zagadnienia pojawiające się w dziedzinie naliczania wynagrodzeń
  • uczestnik zdobędzie umiejętność praktycznego stosowania przepisów dotyczących wynagrodzeń i innych świadczeń ze stosunku pracy.

  W zakresie umiejętności:  przekazana wiedza z zakresu prawa pracy, czasu pracy i podatków w liście płac wpłynie na umiejętność profesjonalnej obsługi działu kadr i płac                                                                   

  W zakresie kompetencji społecznych: nabycie umiejętność samokształcenia się, rozumienia znaczenia komunikacji interpersonalnej oraz nabycie umiejętności prawidłowo identyfikowania i rozstrzygania dylematów związanych z wykonywaniem zawodu.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:

  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

   

 • Program
 • Program będzie obejmował 3 moduły ( szczegóły w opracowaniu )

  I moduł - 8 godz.:

  Prawo pracy w 2023 – kazusy i kontrowersje z zakresu prawa pracy i BHP

  II moduł - 8 godz.

  Rozliczanie czasu pracy w 2023

  III moduł - 8 godz.

  Podatki w liście płac

   

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001