19.06.2024 online Samochód w firmie w 2024 roku – rzeczywistość, interpretacje, problemy praktyczne ciągle czekające na rozwiązanie

19.06.2024 online Samochód w firmie w 2024 roku – rzeczywistość, interpretacje, problemy praktyczne ciągle czekające na rozwiązanie

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Samochód jest jednym z narzędzi, które niezależnie od branży pozwala efektywniej prowadzić działalność gospodarczą. Korzystanie z niego zmniejsza czas potrzebny na dojazd do klienta, czy dostarczenie towaru. Sposób nabycia pojazdu może mieć istotny wpływ na obowiązki podatkowe. Jak można wykorzystywać samochód w działalności gospodarczej? Zapraszamy na szkolenie na którym zostaną omówione praktyczne aspekty związane z posiadaniem samochodu w firmie. 

  Samochód w firmie  w 2024 roku – rzeczywistość, interpretacje, problemy praktyczne ciągle czekające na rozwiązanie


  Termin   19 czerwca  2024  godz.  9:30 – 14:30 

  Cena      340 zł netto + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating  w sposób interaktywny, z możliwością zadawania pytań na czacie, wyjaśnienia wątpliwości, prowadzenia dyskusji i omówienia z trenerem przykładów z własnej praktyki. 

  Każda uczestnik musi dysponować komputerem lub innym urządzeniem mobilnym z wbudowanym głośnikiem (opcjonalnie kamerą i mikrofonem) oraz dostępem do Internetu.
  Wyżej wymieniony sprzęt nie obliguje Państwa do udostępniania swojego wizerunku, jest potrzebny, aby móc aktywnie uczestniczyć w szkoleniu.

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.   

  Adresatami szkolenia  są pacodawcy i pracownicy, jak również osoby, które chcą poszerzyć swą wiedzę z omawianego tematu.

  Prowadzący:

  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
 • 1. Podatkowa definicja pojazdu samochodowego – w podatkach dochodowych i w
  podatku VAT
  2. Rodzaje pojazdów samochodowych – samochody i inne pojazdy, klasyfikacja,
  dokumentacja, konsekwencje podatkowe, sankcje za niewłaściwe klasyfikowanie i
  odliczenia podatku VAT
  3. Środek trwały czy pojazd prywatny przedsiębiorcy używany w działalności
  gospodarczej.
  4. Samochód prywatny pracownika a zasady uwzględnienia wydatków z nim związanych
  w podatkach dochodowych i w podatku VAT. Ważny wyrok NSA w zakresie
  opodatkowania świadczeń pracownika prowadzącego kilometrówkę.
  5. Samochód służbowy do celów prywatnych – zasady ustalania przychodu, zasady
  opodatkowania, możliwe wyjątki, przegląd najnowszych stanowisk organów.
  podatkowych i orzecznictwa. Najnowsza interpretacja ogólna MF temacie
  opodatkowania używania paliwa.
  6. Odpisy amortyzacyjne związane z samochodami w kosztach podatkowych –
  amortyzacja zwykła, indywidualna, degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN,
  jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
  7. Leasing jako szczególna forma finansowania zakupu samochodów – rodzaje,
  konsekwencje, regulacje w prawie odpadkowych.
  8. Ograniczenia w obszarze zaliczania wydatków związanych z leasingiem samochodów
  osobowych w kosztach podatkowych.
  9. Najem długoterminowy jako alternatywa dla leasingu.
  10. Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe – najnowsze orzecznictwo i
  interpretacje podatkowe.
  11. Inne wydatki związane z eksploatacją, naprawą, konserwacją, nabyciem, adaptacją,
  rozbudową, remontem czy ulepszeniem samochodu w firmie.
  - Samochód osobowy w PIT i CIT, ograniczenie kosztów amortyzacji
  - ograniczenie kosztów leasingu
  - ograniczenie kosztów eksploatacji, napraw, używania i konserwacji
  - zasady zaliczania do kosztów wydatków na samochód osobowy nie wprowadzony do
  ewidencji środków trwałych firmy
  - ograniczenia w kosztach wydatków związanych z ubezpieczeniem samochodów
  osobowych
  12. Najnowsze przepisy dotyczące opodatkowania ukrytych zysków dla CIT
  ESTOŃSKIEGO – z perspektywy wydatków na samochód osobowy
  13. Niezbędna dokumentacja samochodu w kontekście podatków.
  14. Delegacje krajowe i zagraniczne w kosztach działalności – zasady, wyjątki,
  dokumentacja – usystematyzowanie wiedzy.
  15. Wynajem samochodów służbowych pracownikom – konsekwencje u pracownika i u
  pracodawcy.
  16. Ryczałt za jazdy lokalne – zasady rozliczania i zaliczania wydatków do kosztów
  uzyskania przychodów.
  17. Panel dyskusyjny – pytania, rozwiązywanie problemów praktycznych związanych z
  wykorzystywaniem samochodów w działalności.

   


  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001