19 - 20.04.2023 online Daniel Druzd WYKORZYSTANIE MS EXCEL W KADRACH I PŁACACH - POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

19 - 20.04.2023 online Daniel Druzd WYKORZYSTANIE MS EXCEL W KADRACH I PŁACACH - POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cena regularna
600,00 zl
Cena sprzedaży
600,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • WYKORZYSTANIE MS EXCEL W KADRACH I PŁACACH 

  POZIOM ŚREDNIO ZAAWANSOWANY - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

  Dla organizacji i optymalizacji procesów kadrowo - płacowych bardzo pomocnym narzędziem jest MS Excel.  Warsztaty pomogą oszczędzić czas a stosowanie programu MS Excel zapewni poprawność przetwarzania danych kadrowo-płacowych.

  Dzięki udziałowi w 2 - dniowych warsztatach poznasz praktyczne sposoby wykorzystanie programu Microsoft Excel w działach personalnych.

  Termin   19.04.2023 - 20.04.2023    godz.  8:30 – 14:30   ( 14 godz. dydaktycznych )

   Cena      600 zł + 23% VAT  

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  DANIEL DRUZD  ekonomista, specjalista  zakresu kadr i płac. Posiada kilkuletnie doświadczenie jako kierownik zespołu kadrowo-płacowego w firmie branży zbrojeniowej oraz bogate doświadczenie dydaktyczne. Specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy oraz rozliczania wynagrodzeń i zasiłków. Wykładowca na kursach i szkoleniach organizowanych przez uznane firmy szkoleniowe w Polsce, realizujący również szkolenia zamknięte.

  Cel szkolenia:  nauka praktycznego wykorzystania MS Excel (2019) do analizy, obróbki i prezentacji danych kadrowo-płacowych z wykorzystaniem funkcji i opcji MS Excel. Dzięki aktywnym metodom zawartym w szkoleniu uczestnicy zdobędą umiejętności wykorzystania narzędzi MS Excel w swojej pracy.

  Grupa docelowa: szkolenie dedykowane jest osobom zajmującym się sprawami
  kadrowo-płacowymi w przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć umiejętności obsługi MS Excel oraz poznać nowe możliwości programu i efektywnie wykorzystywać je w życiu
  zawodowym.

  Szkolenie będzie realizowane w oparciu o dużą ilość praktycznych przykładów.

  Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows oraz podstawy programu Excel.

  Główne cele szkolenia - warsztatów
  Szkolenie ma charakter warsztatów praktycznych, polegających na prezentacji MS
  Excel jako narzędzia usprawniającego pracę w obszarze kadrowo-płacowym.

  Cel edukacyjny
  Warsztaty  przygotowują do sporządzania wykresów danych, pracy na kilku arkuszach
  jednocześnie, tworzenia tabel przestawnych, sortowania po komórkach, filtrowania
  danych oraz wykorzystania innych funkcji MS Excel objętych programem kursu.

  Efekty uczenia się :
  Wiedza: Uczestnik definiuje parametry, funkcje i opcje programu MS Excel objęte
  programem kursu.
  Umiejętności: Uczestnik wykorzystuje wybrane funkcje/opcje w MS Excel do analizy i
  prezentacji danych kadrowo-płacowych oraz tworzenia wydruków.
  Kompetencje społeczne: Pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i
  umiejętności, definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, prawidłowo
  identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się
  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych.

   

 • Program
 • Program kursu będzie obejmował zagadnienia niezbędne do efektywnego
  wykorzystania MS Excel do zadań kadrowo-płacowych. Zajęcia prowadzone będą  w
  sposób warsztatowy, uczestnicy cały czas pracują w oparciu o ćwiczenia praktyczne
  występujące w codziennej pracy specjalisty ds. kadr i płac. 

  Ramowy program szkolenia


  1. Przypomnienie podstawowych zasad pracy z MS Excel.
  2. Sortowanie i filtrowanie danych w Excelu.
  3. Raporty związane z listami płac i inne zestawienia kadrowo-płacowe.
  4. Korespondencja seryjna.
  5. Przygotowanie danych do sprawozdań GUS.
  6. Tworzenie formuł do sporządzania rozliczeń płacowych i analiz kadrowych.
  7. Sprawdzanie poprawności danych w zestawieniach kadrowo-płacowych.
  8. Praca z danymi w postaci dat w Excelu.
  9. Tabele przestawne i graficzna prezentacja danych.
  10. Zabezpieczanie danych w Excelu.
  11. Tworzenie kalkulatorów do sporządzania list płac i rachunków, w tym do ustalania
  kwoty wolnej od potrąceń.
  12. Przygotowywanie wydruków.

   

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001