02 - 03.10.2023 online Hubert Grzyb - dr Agnieszka Wencel Estoński CIT 2023. Praktyczne, 2-dniowe warsztaty bilansowe i podatkowe.

02 - 03.10.2023 online Hubert Grzyb - dr Agnieszka Wencel Estoński CIT 2023. Praktyczne, 2-dniowe warsztaty bilansowe i podatkowe.

Cena regularna
680,00 zl
Cena sprzedaży
680,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 •  

  Estoński CIT 2023.

  Praktyczne, 2 - dniowe warsztaty bilansowe i podatkowe.


  Termin  2 - 3 października  2023  godz.  9:00 – 14:00

  Coraz więcej podatników rozpoczyna opodatkowanie estońskim CIT. Jest to zupełnie nowa forma opodatkowania. Wymaga skupienia się na zupełnie innych aspektach niż przy klasycznym CIT. Jednocześnie brakuje praktyki i możliwości odwołania się do utartych sposobów postępowania.
  Choć blask estońskiego CIT działa na wielu właścicieli i menadżerów, to ryczałt nie jest dobrym rozwiązaniem dla wszystkich. Estoński CIT ma też swoje cienie i istotne ryzyka, co powoduje, że księgowi zostają z problemem prawidłowego księgowania zdarzeń gospodarczych.
  Dlatego powstało praktyczne, dwudniowe szkolenie na temat estońskiego CIT.
  Obejmuje ono także zagadnienia bilansowe, które wykłada osoba z wieloletnim
  doświadczeniem w rachunkowości.
  Szkolenie jest bogate w przykłady praktyczne, ponieważ wykładowcy na co dzień
  doradzają spółkom opodatkowanym ryczałtem. Wskazówki obejmują również
  propozycje modyfikacji zakładowego planu kont i pozostałych obszarów rachunkowości, by wesprzeć księgowych. Na rynku nie ma bowiem w zasadzie szkoleń i wskazówek co do aspektów bilansowych estońskiego CIT.
  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach i w firmach JDG, którzy już rozliczają, jak i przygotowują się do rozliczania ryczałtu. Szkolenie
  przeznaczone jest także dla właścicieli i kadry menadżerskiej w tych spółkach i firmach JDG.

  Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy i praktycznych wskazówek
  wymaganych do prawidłowego rozliczania estońskiego CIT, zarówno w aspekcie
  podatkowym, jak i bilansowym.

  Korzyści z uczestnictwa.
  - pozyskanie kompleksowej, tj. podatkowo-bilansowej wiedzy na temat rozliczenia
  estońskiego CIT.
  - poznanie obszarów, które w praktyce stanowią zagrożenie dla spółek na
  ryczałcie.
  - pozyskanie praktycznych wskazówek na temat sposobu prowadzenia ksiąg
  spółki na estońskim CIT.

  Uczestnik po szkoleniu: 

  • Definiuje obszary, które w praktyce stanowią zagrożenie dla spółek na ryczałcie.
  • prowadzi księgi spółki na estońskim CIT
  • Omawia zasady rozliczania kompleksowo tj. podatkowo-bilansowo

  Cena     680 zł  + 23% VAT

  Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

  *Wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018, poz. 701)

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  


  Prowadzący :

  Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający
  kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doświadczony wykładowca. W ramach praktyki zawodowej wdraża estoński CIT w spółkach oraz audytuje poprawność rozliczenia ryczałtu w spółkach, które już rozpoczęły jego stosowanie.


  dr Agnieszka Wencel – specjalista w zakresie rachunkowości,
  adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Wartości Niematerialne i Prawne”. Od ponad 20 lat niezależny konsultant z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, autor lub współautor licznych opracowań i opinii sporządzonych dla wielu polskich przedsiębiorstw, w tym dla Spółek notowanych na GPW w Warszawie.


 • Program
 • Dzień I – część podatkowa

  1. Warunki wejścia w estoński CIT – przykłady i pułapki.
  a) Zatrudnienie.
  b) Przychody pasywne – faktoring.
  c) Przychody pasywne – zbycie i licencja na autorskiego prawa majątkowe.
  d) Aporty, restrukturyzacje.
  e) Pozostałe warunki ustawowe.
  2. Na co tak naprawdę należy zwrócić uwagę przy decyzji o rozpoczęciu
  stosowania ryczałtu?
  a) Nie patrz tylko na oszczędność podatkową – ryzyka i cienie estońskiego CIT.
  b) Konieczność „przestawienia się” ze „zwykłego CIT” na CIT estoński.
  c) Współpraca księgowość/biuro rachunkowe – udziałowiec. Dlaczego to jest
  ważne?
  d) Praktyczne wskazówki dla biur rachunkowych przy rozpoczęciu współpracy
  ze spółką na estońskim CIT.
  3. Korekta wstępna i dochód z przekształcenia.
  a) Sposób wypełnienia informacji CIT KW.
  b) Termin złożenia informacji CIT KW. „Zwykłe” spółki i spółki z przekształcenia.
  c) Postępowanie z podatkiem bądź „stratą” z korekty wstępnej.
  d) Strata podatkowa a wejście w estoński CIT.
  4. Wejście w estoński CIT.
  a) Zawiadomienie ZAW-RD.
  b) Oświadczenie OSW-RD.
  c) Wejście w estoński CIT w trakcie roku.
  5. Dywidenda i zaliczki na poczet dywidendy.
  a) Dywidenda – na jakich zasadach podlega opodatkowaniu?
  b) Zaliczki na poczet dywidendy. Ograniczenia w KSH co do wypłat zaliczek na
  poczet dywidendy.
  c) „Stare” zyski wypłacane w okresie stosowania ryczałtu.
  d) Terminy zapłaty ryczałtu. Stawka podatku.
  e) Opodatkowanie PIT dywidendy i zaliczki na poczet dywidendy.
  f) Czy brak wyodrębnienia zysku na kapitale własnym w trakcie roku powoduje
  ryzyko przy wypłacie zaliczek na dywidendę?
  6. Ukryte zyski.
  a) Jak rozumieć pojęcie „ukryte zyski”
  b) Praktyczne wskazówki na rozpoznanie ukrytych zysków – test na ukryte zyski.
  c) Ustawowe ukryte zyski- pożyczki, odsetki, nierynkowa cena, itp.
  d) Najem. Kiedy jest bezpiecznie a kiedy istnieje ryzyko?
  e) Usługi niematerialne.
  f) Usługi transportowe i inne usługi „materialne”.
  g) Sprzedaż towarów.
  h) Wynagrodzenia jako ukryte zyski. Przykłady praktyczne.
  i) Diety, zwrot kosztów, benefity – jako to traktować?
  j) Zwroty za zakupy służbowe kartą prywatną/gotówką udziałowca.
  7. Samochody osobowe.
  a) Kiedy ukryte zyski a kiedy wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?
  b) Samochody własne – amortyzacja.
  c) Samochody w leasingu finansowym. Co z częścią odsetkową?
  d) Samochody w leasingu operacyjnym/najmie.
  e) Wydatki na eksploatację.
  f) Jak liczyć podstawę opodatkowania? Od brutto czy od netto + 50 % VAT?
  g) Termin zapłaty podatku i stawka od wydatków związanych z samochodami.
  h) Problematyka wydatków jednorazowych rozkładanych bilansowo w czasie,
  np. polisy.
  8. Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
  a) Jak rozpoznawać wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą?
  b) Koszty reprezentacji – czy naliczać podatek?
  c) Kary umowne, odszkodowania – czym się kierować przy podejmowaniu
  decyzji?
  d) Wydatki pracownicze.
  e) Przegląd interpretacji organów podatkowych w sprawie wydatków
  niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
  9. Dochód z tytułu zmiany wartości składnik majątku.
  10. Nieujawnione operacje gospodarcze.
  a) Czym są nieujawnione operacje gospodarcze?
  b) Termin zapłaty podatku.
  11. Jak wypełnić i do kiedy złożyć zeznanie roczne CIT-8E?
  12. Wyjście z estońskiego CIT.
  a) Czy po wyjściu z estońskiego CIT trzeba zapłacić podatek?
  b) Od czego naliczać podatek?
  c) Termin zapłaty podatku od zatrzymanych zysków.
  d) Czy można nigdy nie zapłacić podatku estońskiego od zysków?
  e) Utrata prawa do estońskiego CIT.
  f) Powrót do zasad ogólnych CIT.

  Dzień II – część bilansowa

  1. Księgowe ABC przed wejściem w ryczałt.
  a) Jakie są wymagania ustawy podatkowej odnośnie do prowadzenia ksiąg
  rachunkowych spółek opodatkowanych CIT estońskim?
  b) Czy spółka ma prawdziwą politykę rachunkowości, czy tylko dokument dla
  wypełnienia obowiązków ustawowych?
  c) Jakie są wymagania ustawy o rachunkowości w zakresie dokumentacji
  polityki rachunkowości?
  d) Czy sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych koresponduje z zapisami
  polityki rachunkowości i dlaczego jest to tak istotne?
  e) Kluczowe elementy polityki rachunkowości z punktu widzenia CIT
  estońskiego, m.in.: określenie poziomu istotności, naliczanie odsetek,
  tworzenie odpisów aktualizujących, tworzenie rezerw i rozliczeń
  międzyokresowych, itp.
  f) Uproszczenia w wycenie przewidziane ustawą o rachunkowości a estoński
  CIT (m.in. w zakresie amortyzacji, klasyfikacji umów leasingowych).
  2. Wyodrębnienie zysków i strat w kapitale własnym.
  a) Jak to zrobić?
  b) Propozycje ujęcia w sprawozdanie finansowym i planie kont.
  3. Korekta wstępna.
  a) Co zrobić z podatkiem odroczonym istniejącym na moment wejścia w ryczałt?
  b) Najczęstsze zdarzenia wywołujące korektę wstępną (amortyzacja, leasing,
  wynagrodzenia, ZUS, różnice kursowe, bonusy, odpisy, pozostałe).
  c) Jak obliczyć kwoty do korekty wstępnej?
  d) Jak ująć w księgach podatek od korekty wstępnej?
  e) Nadpłata z tytułu rozliczenia straty podatkowej. Jak ująć w księgach?
  4. Wejście w estoński CIT.
  a) Propozycje zmian w zakładowym planie kont.
  b) Co jest rocznym sprawozdaniem finansowym przy wejściu w ryczałt w trakcie
  roku?
  c) Jak sporządzić sprawozdanie finansowe w związku wejściu w ryczałt w
  trakcie roku?
  5. Dywidenda i zaliczki na poczet dywidendy
  6. Ukryte zyski i wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą.
  a) Jakie konta utworzyć dla zgodnego z ustawą i dogodnego ustalania kwoty
  ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą?
  b) Księgowanie wynagrodzenia ponad limit.
  c) Księgowania kosztów używania samochodów osobowych.
  d) Księgowanie pozostałych transakcji z tytułu ukrytych zysków i wydatków
  niezwiązanych z działalnością gospodarczą
  e) Ujęcie w księgach podatku od ukrytych zysków i wydatków niezwiązanych z
  działalnością gospodarczą.
  7. Nieujawnione operacje gospodarcze.
  a) W jakich sytuacjach należy rozpoznać nieujawnione operacje gospodarcze?
  b) Faktury dotyczące roku 2022 otrzymane po zamknięciu ksiąg – co zrobić, by
  uniknąć rozpoznania nieujawnionych operacji gospodarczych?
  8. Zagadnienia bilansowe po wyjściu z estońskiego CIT.
  a) Kiedy ująć w księgach podatek od korekty wstępnej przy wyjściu z
  opodatkowania ryczałtem przed ustawowym czasem?
  b) Jak długo należy wydzielać w kapitale własnym zyski wypracowane w okresie
  opodatkowania ryczałtem?

   

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001