21.04.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK - O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ

21.04.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk ROCZNE ROZLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ ZA 2022 ROK - O CZYM TRZEBA PAMIĘTAĆ

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • W związku z wejściem w życie Polskiego Ładu ustanowiony został nowy obowiązek złożenia rocznego rozliczenia składki zdrowotnej. Obowiązek obejmuje podatników, którzy są przedsiębiorcami i rozliczają się w formie skali podatkowej, podatku liniowego oraz ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej następuje w deklaracji ZUS DRA za kwiecień 2023 roku z terminem złożenia do 20 maja 2023 roku.

  Płatnik składki zdrowotnej w 2023 roku zobowiązany jest do rozliczenia składek zdrowotnych, które obejmowały uzyskane przychody lub dochody w okresie od stycznia do grudnia 2022 roku. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za wyżej wskazany okres były ustalane w okresie od lutego 2022 roku do stycznia 2023 roku i powinny zostać uwzględnione w rozliczeniu rocznym.

  Szczegóły dotyczące powyższego obowiązku zostaną omówione na szkoleniu

  Roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok

  Termin  21 kwietnia  2023  godz.  9:30 – 15:00 

  Cena     320 zł + 23% VAT

    Sprawdź możliwość dofinansowania

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
 • Roczne rozliczenie składki zdrowotnej 2022. Jakie są zasady ustalania rocznej podstawy wymiaru składki zdrowotnej? Jak przygotować się do rozliczenia?

  1. Usystematyzowanie wiedzy na temat składki zdrowotnej.
   • ogólne zasady dotyczące składki na ubezpieczenie zdrowotne
   • przedsiębiorcy – w zależności od wybranej formy opodatkowania, możliwe łączenia różnych form opodatkowania i ich konsekwencje, praktyczne przykłady wyliczeń.
   • pracownika i zleceniobiorcy;
   • prokurenta i członków komisji;
   • osoby współpracującej z uwzględnieniem najnowszych zmian
   • ograniczenie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne – przykłady wyliczeń;
   • dobrowolna składka na ubezpieczenie zdrowotne.
  2. Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorcy wynikające z kwietniowej nowelizacji ustawy polski ład.
   • uwzględnianie różnic remanentowych w dochodzie – w ujęciu miesięcznym i rocznym;
   • wyłączenie większości przychodów zwolnionych z podstawy wymiaru składki zdrowotnej;
   • nowe zasady ustalania dochodu ze sprzedaży środka trwałego dla potrzeb obliczenia podstawy do składki zdrowotnej;
   • problemy praktyczne przy sprzedaży samochodu;
   • przepisy przejściowe.
  3. Składka na ubezpieczenie zdrowotne w nowej odsłonie – od 01.07.2022.
   • rewolucyjne zmiany w zakresie odliczania składki na ubezpieczenie zdrowotne – w zależności od wybranej formy opodatkowania;
   • składka za przedsiębiorcę i osobę współpracującą;
   • nowe zasady w zakresie zaliczania zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne do kosztów uzyskania przychodu.
  4. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej przedsiębiorcy
   • PROTOKÓŁ ROZBIEŻNOŚCI MIĘDZY PIT 36/36l A ROCZNĄ PODSTAWĄ SKŁADKI ZDROWOTNEJ
   • sprzedane środki trwałe
   • różnice remanentowe
   • przychody zwolnione
   • emerycie, renciści, osoby z kodem 0580xx
   • działalność zawieszona
   • działalność zlikwidowana
  5. Deklaracje do ZUS 01 04 2023
  6. Korekta roczna. Wniosek o nadpłatę. Dopłata. Wniosek o stwierdzenie nadpłaty.
  7. Likwidacja działalności, zawieszenie działalności a rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  8. Składka przedsiębiorcy- emeryta lub rencisty.
  9. Panel dyskusyjny.


  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001