21.04.2023 stacjonarne Lidia Rzeszutko - PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

21.04.2023 stacjonarne Lidia Rzeszutko - PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

Cena regularna
360,00 zl
Cena sprzedaży
360,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Jako organizator szkoleń stacjonarnych i wyjazdowych

  Zapraszamy na

  PRAWO PRACY W PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

  Zagadnienia dotyczące zatrudnionych w szkołach, placówkach  publicznych i niepublicznych z uwzględnieniem zmian  wprowadzonych  do  Ustawy Karta Nauczyciela  - interpretacje  oraz praktyczne wskazówki  

   

  Termin  21 kwietnia  2023 godz. 9:00 – 15:00

  Cena:   360 zł + 23% VAT (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw” na podstawie przesłanego oświadczenia o finansowaniu szkolenia ze środków publicznych )

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FA

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona

  Miejsce szkolenia : Tarnów - siedziba NovaTax ul. K.Brodzińskiego 17 sala wykładowa III piętro (budynek przystosowany dla osób niepełnosprawnych z windą OSK Kramex )

  Parking bezpłatny : Tarnów ul. Marszałka (teren dawnej Kapłonówki) odległość 850 m

  - płatny :  Tarnów ul. Brodzińskiego 4 obok III LO odległość 170 m

  Prowadzący  : Lidia Rzeszutko - nadinspektor prawa pracy - znany i ceniony szkoleniowiec

  Cel szkolenia głównym celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zasadami nawiązywania, zmianami i rozwiązywania stosunku pracy oraz sposobem prowadzenia ewidencji czasu pracy i akt osobowych.

  W trakcie szkolenia uczestnik dowie się jakich błędów unikać i jakie konsekwencje grożą dyrektorowi za naruszenie przepisów w tym względzie. Wskazane zostaną również najnowsze propozycje zmian oraz skutki prawne wynikające z proponowanych nowelizacji dla stron stosunku pracy.

  Adresaci szkolenia szkolenie jest skierowane do Dyrektorów i innych osób zajmujących kierownicze stanowiska w szkołach, przedszkolach i innych placówkach oświatowych, osób prowadzących dokumentację pracowniczą w placówkach oświatowych oraz w Centrach Usług Wspólnych, związków zawodowych działających w oświacie, społecznych inspektorów pracy działających w oświacie, innych osób zainteresowanych tematem.

 •  Program
  1. Regulamin pracy.
  2. Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika.
  3. Nawiązywanie, zmiana i rozwiązywanie stosunku pracy.
  4. Okresy zatrudnienia w niepełnych miesiącach( niepełny rok ).
  5. Zmiany wymiaru etatów.
  6. Umowy cywilnoprawne, umowy o pracę i ich rodzaje.
  7. Urlopy wypoczynkowe, okolicznościowe, bezpłatne, zdrowotne.
  8. Czas pracy – sposób prowadzenia ewidencji czasu pracy.
  9. Wybrane zagadnienia z zakresu gospodarowania ZFŚS.
  10. Rozwiązywanie problemów, które pojawiają się podczas prowadzenia kadr w oświacie.

  Zdobytą wiedzę podczas szkolenia uczestnicy będą mogli wykorzystać w codziennej pracy.


  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
  •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001