22.03.2023 online Dariusz Suchorowski - SKŁADKA ZDROWOTNA  i jej roczne rozliczenie oraz ubezpieczenia społeczne

22.03.2023 online Dariusz Suchorowski - SKŁADKA ZDROWOTNA i jej roczne rozliczenie oraz ubezpieczenia społeczne

Cena regularna
300,00 zl
Cena sprzedaży
300,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • Zapraszamy na  szkolenie  :    

     SKŁADKA  ZDROWOTNA 

  i jej roczne rozliczenie oraz ubezpieczenia społeczne

   

  Termin   22  marca 2023  godz.  9:00 – 14:00  

   Cena     300 zł + 23% VAT 

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia , nagranie szkolenia przesłane w terminie 7 dni po szkoleniu  .

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

                                                                                 

  Prowadzący   Dariusz Suchorowski - doradca, trener, audytor

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

  Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

  Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

  – podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
  w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

  – ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń  z oskładkowania,

  – prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

  – przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

  – udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

  – ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

  Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.

  Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Regionalny w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

  Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.


 • Program
 • 1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:

  • pozarolnicza działalność gospodarcza,
  • twórca i artysta
  • wolny zawód
  • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
  • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej
  • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek

  2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.

  3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania ZUS w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności – zmiana przepisów w 2021r.

  4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad w 2022 r. r. dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

  5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne nie dla wszystkich rodzajów działalności:

  • ulga na start
  • mała składka
  • mały ZUS+

  6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:

  • Spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.
  • Twórcy i artyści
  • Akcjonariusze prostych spółek akcyjnych
  • Działalność gospodarcza

  7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:

  • Zasady ogólne – liniowy
  • Zasady ogólne – skala
  • Karta podatkowa
  • Ryczałt ewidencjonowany

  8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:

  • Działalność gospodarcza opodatkowanych PIT
  • Udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT
  • Działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT

  9. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali – zalety i wady

  10. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.

  11. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:

  • umowa o pracę,
  • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
  • urlopy bezpłatne
  • urlopy wychowawcze,
  • zasiłki macierzyński
  • pozostałe tytułu
  • emeryt-rencista
  • uczeń-student

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001