22.08.2024 online Dariusz Suchorowski  ZASIŁEK CHOROBOWY w 2024 roku z uwzględnieniem zmienionych interpretacji ZUS

22.08.2024 online Dariusz Suchorowski ZASIŁEK CHOROBOWY w 2024 roku z uwzględnieniem zmienionych interpretacji ZUS

Cena regularna
300,00 zl
Cena sprzedaży
300,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • Zapraszam do udziału w specjalistycznym szkoleniu

                               Zasiłek chorobowy w 2024 roku

  z uwzględnieniem zmienionych interpretacji ZUS

   

   

  Termin   22 sierpnia  2024  godz.  9:00 – 13:30  

  Cena      300 zł/os + 23% VAT    

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia + NAGRANIE 

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

                                                                                 

  Prowadzący   Dariusz Suchorowski - doradca, trener, audytor

  Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor
  i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w licznych wiodących firmach szkoleniowych .

  Adresatami szkolenia są: 

  * pracownik komórki płacowej
  * pracownik komórki kadrowo-płacowej 

  Co zyskasz biorąc udział w szkoleniu : 

  * wiedzę na temat ustalania prawa do zasiłku chorobowego z uwzględnieniem okresu wyczekiwania,
  * wiedzę o sposobie liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego
  * umiejętność liczenia okresu zasiłkowego
  * umiejętność ustalania podstawy wymiaru wynagrodzenia chorobowego i zasiłku chorobowego
  * wiedzę o okolicznościach powodujących powstanie prawa do zasiłku macierzyńskiego pracownicy i pracownika
  *nwiedzę o sposobie korzystania z urlopu rodzicielskiego i wpływu na wysokość zasiłku macierzyńskiego
  * umiejętność ustalania podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego z uwzględnieniem zmiany etatu, łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą  

 • Program
 • To unikalne wydarzenie zostało zaprojektowane z myślą o wszystkich, którzy pragną być na bierząco z najnowszymi przepisami i praktycznymi wytycznymi ZUS dotyczącymi zasiłków chorobowych.
  Szkolenie prowadzone przez doświadczonego eksperta, dostarczy Państwu nie tylko wiedzy  teoretycznej, ale także praktycznych umiejętności  niezbędnych do skutecznego zarządzania zasiłkami chorobowymi w swietle obowiązujących przepisów. 
  Omówimy najnowsze zmiany, przeanalizujemy rzeczywiste przypadki  i odpowiemy na wszelkie pytania, aby rozwiać Państwa wątpliwości.
  Zapraszamy do dołączenia do grona profesjonalistów, którzy cenią sobie aktualną wiedzę i chcą stosować przepisy w codziennej pracy.  

  PROGRAM 

  1. Ustalanie prawa do wypłaty wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy:

  1.     wynagrodzenie chorobowe jako koszt pracodawcy,

  2.     długość wypłaty wynagrodzenia chorobowego w zależności od wieku pracownika – 33 lub 14 dni oraz sposób liczenia tego okresu przy jednym pracodawcy, po zmianie pracodawcy w trakcie roku i przy dwóch jednoczesnych pracodawcach oraz pracy dodatkowej,

  3.     wysokość wynagrodzenia chorobowego,

  1. Prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego a okres wyczekiwania – ubezpieczenie chorobowe obowiązkowe i dobrowolne.

  1.     sytuacje, gdy zasiłek przysługuje bez okresu wyczekiwania,

  2.     sposób liczenia okresu wyczekiwania z wykorzystaniem poprzednich okresów ubezpieczenia chorobowego.

  1. Okres zasiłkowy – zmiana sposobu zliczania niezdolności do pracy do tego samego okresu zasiłkowego

  1.     długość okresu zasiłkowego,

  2.     zasady ustalania długości okresu zasiłkowego,

  3.     wyczerpanie okresu zasiłkowego,

  4.     sytuacje pozwalające na otworzenie nowego okresu zasiłkowego,

  5.     najczęstsze błędy popełniane przy liczeniu okresu zasiłkowego

  1. Podstawa wymiaru zasiłków z ubezpieczenia społecznego dla pracowników;

  1.     kontynuowania lub obliczania podstawy zasiłkowej na nowo według zmienionych przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2022 r.

  2.     okres, z którego ustalana jest podstawa wymiaru

  3.     zasady obliczania wysokości zasiłku dziennego

  4.     uzupełnianie wynagrodzenia za pracę i innych składników płacowych do podstawy wymiaru zasiłku,

  5.     zmiana interpretacji ZUS w zakresie uzupełnia wynagrodzenia obniżonego za urlop z powodu siły wyższej,

  6.     jakie składniki wynagrodzenia są uwzględniane lub nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku

  7.     jak ustalić wysokość podstawy przy niezdolności do pracy w pierwszym i drugim miesiącu zatrudnienia

  8.     składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne i za okresy dłuższe w podstawie zasiłkowej,

  9.     zmiany wymiaru czasu pracy a zasady ustalania podstawy zasiłkowej,

  10.  składniki utracone i zmieniona interpretacja ZUS dotycząca przychodów z umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracownikiem

   

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001