23.03.2023 online dr Małgorzata Rzeszutek - Podatnik CIT w 2023 roku. Jak opanować nowe przepisy i ich zmiany? Jak rozliczać właściwie CIT w 2023 roku?

23.03.2023 online dr Małgorzata Rzeszutek - Podatnik CIT w 2023 roku. Jak opanować nowe przepisy i ich zmiany? Jak rozliczać właściwie CIT w 2023 roku?

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 •              Podatnik CIT w 2023 roku. Jak opanować nowe przepisy i ich zmiany? Jak rozliczać właściwie CIT w 2023 roku?

  2023 rok to rok kolejnych zmian dla podatników w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0 jako kontynuacja zmian wprowadzonych w ramach Polskiego Ładu w 2022 roku. Na szkoleniu omawiane są zmiany w ustawie o CIT, które uchwalono pod koniec 2022 roku , omawiamy również zmiany w fazie prac w 2023.
                                                                                                                                       Termin  23 marca  2023  godz.  9:00 – 14:00 

  Z uwagi na konieczność potwierdzenia terminu realizacji u trenera - obowiązuje termin zgłoszeń do 16.03.2023 

  Cena      320 zł  + 23% VAT

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek  doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

  Adresaci szkolenia: Zapraszamy na szkolenie głównych księgowych, działy księgowe,  biura rachunkowe, kadrę kierowniczą, doradców podatkowych, prawników.

  Cel edukacyjny: pozyskanie wiedzy o najważniejszych operacjach podatkowych przy rozliczeniu podatku CIT
  Efekty kształcenia z podziałem na :
  wiedzę- nabycie wiedzy o zmianach podatkowych w CIT
  umiejętności – nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych rocznych kompetencje społeczne- uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej

 • Program
 • I. Zmiany CIT Polski Ład 3.0
  1) Zasady zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczna,
  fundusz pracy, fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych, fundusz solidarnościowy.
  2) Zmiany w zakresie ulgi na złe długi.  Uchylenie dokumentu CIT WZ.
  3) Zmiany w zakresie podatku od nieruchomości komercyjnych.
  4) Zmiany w zakresie transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi.  Uchylenie przepisów
  dotyczących obowiązku weryfikacji właściciela rzeczywistego co do wypłacanych/otrzymywanych należności.
  5) Limity w transakcjach z konsumentami oraz przedsiębiorcami – odroczenie zastosowania przepisów.
  6) Doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów finansowania dłużnego.
  7) Uchylenie przepisów dotyczących ukrytej dywidendy.
  8) Odroczenie oraz zmiany w zakresie podatku minimalnego.
  a) Nowy sposób liczenia dochodu/straty dla potrzeb podatku minimalnego.
  b) Nowy sposób liczenia podstawy opodatkowania w podatku minimalnym.
  c) Nowe wyłączenia spod podatku minimalnego.
  9) Zmiany w zakresie podatku od przerzucania dochodów.
  a) Nowa definicja przerzucania dochodów.
  10) Zmiany w zakresie podatku u źródła.  Zmiany w zakresie trybu pay and refund.

  II Rozliczenie leasingów w ujęciu podatkowych w 2023 roku
  1) Ujęcie u podatnika na zasadach ogólnych
  2) Ujęcie u podatnika na estońskim CIT
  3) Wykup po zakończeniu umowy i prezentacja w księgach, w tym odpisy amortyzacyjne

  III. Estoński podatnik w 2023 roku- zmiany
  1) Wydatki związane z używaniem samochodów osobowych
  2) Wygaśnięcie zobowiązania z tytułu korekty wstępnej
  3) Wymóg minimalnego zatrudnienia - osoby zwolnione z PIT/ZUS
  4) Termin zapłaty podatku z tytułu zysku

  IV Zmiany w amortyzacji lokali mieszkalnych i ich zastosowanie w 2023 roku


  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001