24.06.2024 online Aleksander Gniłka CIT w 2024 - najczęściej zadawane pytania.

24.06.2024 online Aleksander Gniłka CIT w 2024 - najczęściej zadawane pytania.

Cena regularna
360,00 zl
Cena sprzedaży
360,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • ZAPRASZAMY na szkolenie,  które dotyczy różnych praktycznych i aktualnych problemów związanych z podatkiem CIT. Podatek minimalny, skutki podatkowe niespełnienia warunków przychodowych przy opodatkowaniu obniżoną stawką CIT, limity i wyłączenia dotyczące kosztów podatkowych, podział na dwa źródła przychodów i dalsze konsekwencje podatkowe z tym związane -  to najczęściej pojawiające się pytania na spotkaniach dotyczących podatku dochodowego od osób prawnych. Te zagadnienia oraz inne często pojawiające się problematyczne kwestie zostaną szczegółowo wyjaśnione podczas szkolenia.

         CIT w 2024 - najczęściej zadawane pytania 

  Termin   24 czerwca 2024  godz.  9:00 – 14:00

  Cena      360 zł + 23% VAT

  W przypadku szkolenia sfinansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest dostępne w zakładce " wzór dokumentów do  pobrania "

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ALEKSANDER GNIŁKA   - Doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej itd.

  Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami związanymi z podatkiem CIT .

 • Program
 • I. Podatek CIT – najczęściej zadawane pytania
  1. Czy przychody z odsetek stanowią przychody z zysków kapitałowych; Jeśli tak to w jaki
  sposób należy je opodatkować, ustalić podstawę opodatkowania w CIT?
  2. Jakie są warunki brzegowe opodatkowania CIT stawką obniżoną 9%; co w sytuacji kiedy w trakcie roku zostanie przekroczony próg przychodowy w wysokości 2 ml eur?
  3. Kiedy i kto (jacy podatnicy CIT) będą podlegać opodatkowaniu tzw. minimalnym podatkiem przychodowym od 2024r. (kiedy będzie płacony i w jakiej wysokości, podstawa i wysokość opodatkowania, czy należy gdzieś wykazywać podstawę opodatkowania?
  4. Czy żaden podatnik CIT i PIT nie może już amortyzować nieruchomości mieszkalnych; w jakich przypadkach jest to możliwe?
  5. Czy w każdym przypadku realizowania transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi
  powstanie obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych; jeśli tak to w jakich
  terminach podatnicy powinni realizować te obowiązki?
  6. Co można zrobić z nieuregulowanymi należnościami od strony podatków dochodowych:  zaliczyć w koszty, zmniejszyć podstawę opodatkowania? Jakie podatnicy mają możliwości i w jakich terminach działania takie są możliwe?
  7. Czy poniesienie danego wydatku w celu zachowania, zabezpieczenia i uzyskania przychodu przy jednoczesnym nie wyłączeniu tego wydatku z kosztów podatkowych (wymienionych w katalogu n-kupów) jest wystarczające do zaliczenia danego wydatku do kosztów uzyskania przychodów?
  8. Jakie płatności na rzecz kontrahentów zagranicznych podlegają opodatkowaniu w Polsce tzw. podatkiem u źródła; czy nie dokonując potrącenia przy płatnościach na rzecz podmiotów  zagranicznych na polskich podmiotach ciąży obowiązek sporządzenia dokumentacji i informacji podatkowych?
  9. Jakie są zasady i terminy zaliczania do kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez podatników podatku CIT; podział na koszty pośrednie i bezpośrednie, szczególny moment zaliczania w koszty podatkowe wydatków na wynagrodzenia, składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki na środki trwałe, wnipy oraz remonty, modernizacje i inne?
  10. Czy każdego podatnika dotyczą regulacje dotyczące limitowania w zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów tzw. kosztów finansowania dłużnego; jaka jest kwota wolna; jak postąpić w przypadku przekroczenia pewnych limitów podatkowych?
  11. Czy wszyscy podatnicy CIT mają możliwość aktywowania w kosztach podatkowych tzw. hipotetycznych odsetek; na jakich zasadach, kiedy i w jakich wysokościach podatnicy CIT mają możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych odsetek związanych z tzw.
  finansowaniem własnym?
  12. Co musi zrobić podatnik CIT aby wybrać opodatkowanie tzw. CIT-em estońskim; czy jest to rozwiązanie opłacalne dla spółki jak i wspólników tejże spółki; jakie są szanse i zagrożenia związane z taką formą opodatkowania podatkiem CIT?
  13. Czy fundacja rodzinna pozwoli na nieopodatkowanie przychodów/dochodów generowanych przez fundację rodzinną; kiedy pojawi się ewentualny podatek i w jakiej wysokości?
  14. Czy spółki jawne i komandytowe są podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych; jak wygląda opodatkowanie osób prawnych – wspólników spółek komandytowych i jawnych; kiedy powstaje obowiązek podatkowy i na jakich zasadach?
  15. Czy wydatki na kary umowne i odszkodowania, wydatki marketingowe, promocyjne,
  reklamowe, reprezentacyjne, sponsoring, koszty przynależności do danych organizacji
  stanowią zawsze koszty uzyskania przychodu?
  16. Czy wydatki związane z samochodami osobowymi mogą stanowić w całości koszty uzyskania przychodów; limity i ograniczenia związane z kosztami używania, kosztami ubezpieczeń, limitami wydatków leasingowych i innych związanych z samochodami osobowymi?
  II. Pytania uczestników.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001