25.01.2024 online Małgorzata Świątek ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w PODATKU PIT - OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW

25.01.2024 online Małgorzata Świątek ZAMKNIĘCIE ROKU 2023 w PODATKU PIT - OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis Szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis Szkolenia
 •  ZAMKNIĘCIE  ROKU  2023 w PODATKU PIT - OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW

  Podsumowanie zasad dotyczących poboru i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku w zakładach pracy.
  Zasady dotyczące sporządzania informacji i deklaracji podatkowych z
  uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku 2023 - formularze PIT-11, PIT-4R,
  PIT-8AR, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.


  Termin   25 stycznia 2023 godz. 9:00 – 15:00

  Cena:     340 zł + 23% VAT

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia ONLINE na platformie clickmeeting

  Prowadzący MAŁGORZATA ŚWIĄTEK ekspert w obszarze podatku PIT,  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w   organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących, znany długoletni wykładowca ceniony przez uczestników szkoleń. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.    

  Cel szkolenia omówienie obowiązków płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku.

  Adresaci szkolenia dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

 •  Program
 • Podsumowanie zasad dotyczących poboru i odprowadzania podatku dochodowego od osób fizycznych w 2023 roku w zakładach pracy.
  Zasady dotyczące sporządzania informacji i deklaracji podatkowych z
  uwzględnieniem zmian obowiązujących w roku 2023 - formularze PIT-11, PIT-4R,
  PIT-8AR, PIT-R, IFT-1/IFT-1R.

  1. Obowiązki płatników w zakresie opodatkowania pdof wypłaconych wynagrodzeń ze
  stosunku pracy:
  - w trakcie zartudnienia,
  - po ustaniu zatrudnienia.
  2. Konsekwencje dot. zwrotu składek ZUS mające wpływ na opodatkowanie przychodów
  oraz sporządzenie informacji PIT 11 i deklaracji PIT 4R.
  3. Pracownicze koszty uzyskania przychodów, w tym koszty 50% dla tworców.
  4. Konsekwencje zapłaty przez płatnika zaległych składek na ubezpieczenia społeczne i
  ubezpieczenie zdrowotne w świetle Interpretacji Ogólnej N r D D 3 .8 2 0 3.1. 2 0 2 3
  Ministra Finansów z dnia 30 marca 2023 r. w sprawie
  5. Zasady dotyczące ryczałtów przyznanych od 5 kwietnia 2023 r. kuratorom sądowym w
  przypadku gdy zawodowy kurator ma trudności w przemieszczaniu się komunikacją
  publiczną i w związku z tym wykorzystuje do celów służbowych prywatne auto.
  6. Zasady dotyczące korzystania przez pracowników z samochodów slużbowych do celów prywatnych.
  7. Stanowisko Ministerstwa Finansów dotyczące zwiększonych kosztów uzyskania
  przychodów dla pracowników zamiejscowych pracujących zdalnie w świetle
  znowelizowanego kodeksu pracy oraz zwracanych im przez pracodawców świadczeń.
  8. Zasady dotyczące stosowania przez płatników zwolnienia z opodatkowania przychodów
  objętych ulgami:
  - dla młodych,
  - na powrót,
  - rodzina 4+
  - seniorów.
  9. Opodatkowanie przez płatników wynagrodzeń wypłaconych podatnikom
  korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania po przekroczeniu limitu tj. 85 528 zł
  przychodu objętego zwolnieniem.
  10. Zastosowanie przez płatników zwolnienia z opodatkowania wypłaconych
  wynagrodzeń na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń.
  11. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania pdof zasiłków macierzyńskich
  wypłacanych podatnikom znajdującym się w grupach uprzywilejowanych .
  12. Omówienie oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek
  pobieranych przez płatników.
  13. Skutki podatkowe wynikające z oświadczeń i wniosków złożonych przez podatników
  w czasie trwania stosunków prawnych i po ich zakończeniu.
  14. Omówienie obowiązującego w 2023 roku formularza PIT-2(9) -interpretacje dot.
  niektórych problemów.
  15. Stosowanie przez płatników zwolnień przedmiotowych z art. 21 ustawy.
  16. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście – art. 13 ustawy
  pdof
  18. Zasady stosowania ulgi podatkowej w trakcie trwania umów i po ich zakończeniu w
  stosunku do:
  - umów o pracę,
  - umów zlecenia.
  19. Opodatkowanie przez płatników przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy
  pdof. (m. in. prawa autorskie i pokrewne).
  20. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych
  przychodów – PIT - 8AR
  21. Zasady opodatkowania dodatków dla sołtysów wprowadzonych od 1 lipca 2023 r. na
  podstawie ustawy z 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji
  sołtysa.
  22. Omówienie zasad dotyczacych sporządzania informacji podatkowych PIT-11, PIT-R,
  IFT-1/IFT-1R.
  23. Omówienie zasad dotyczacych sporządzania deklaracji podatkowych przez płatników
  PIT-4R, PIT-8AR.
  24. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania uczestników w trakcie szkolenia i po
  zakończeniu.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001