25.05.2023 online Aleksander Gniłka - CIT w 2023r. – ostatnie zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników oraz inne wybrane zagadnienia

25.05.2023 online Aleksander Gniłka - CIT w 2023r. – ostatnie zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników oraz inne wybrane zagadnienia

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Rok 2022, jak i 2023 przyniósł kolejne zmiany w opodatkowaniu podatników podatkiem dochodowym od osób prawnych. Najwięcej zmian zostało wprowadzonych pakietem zmian tzw. „Polski Ład”. Oprócz tego ustawodawca w trakcie 2022 r. wprowadził również kolejne zmiany, które oddziaływać mają zarówno na 2022 r. jak i na 2023 r. Do najistotniejszych zmian zaliczyć należy: wprowadzenie i zawieszenie tzw. podatku minimalnego, wprowadzenie i uchylenie przepisów odnoszących się do tzw. ukrytej dywidendy, zmiany związane z CIT estońskim, zmiany w kosztach finansowania dłużnego, uchylenie przepisów art. 15e, nowelizacja wcześniej obowiązujących ulg podatkowych, jak i wprowadzenie nowych ulg np. ulga sponsoringowa, ulga na robotyzację, ulga na prototyp, odroczenie przepisów dotyczących transakcji pośrednio krajowych, zmiany w zakresie zasad zaliczania do kosztów podatkowych składek na ubezpieczenia społeczne w części dotyczącej płatników. Powyższe stanowi kolejne wyzwanie dla służb księgowych.

  Dla uporządkowania, przedstawienia i omówienie najważniejszych zagadnień związanych z podatkiem dochodowym od osób prawnych zapraszamy na szkolenie

        CIT w 2023r. – ostatnie zmiany, nowe ułatwienia i utrudnienia dla podatników oraz inne  wybrane zagadnienia


  Termin   25 maja 2023  godz.  9:00 – 14:30

  Cena      340 zł + 23% VAT

  Sprawdź możliwość dofinansowania

  W przypadku szkolenia sfinansowanego w co najmniej 70% ze środków publicznych do ceny nie doliczamy podatku VAT. W tym celu prosimy o przesłanie do nas wypełnionego oświadczenia, które jest dostępne w zakładce " wzór dokumentów do  pobrania "

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ALEKSANDER GNIŁKA   - Doradca podatkowy, prezes zarządu w spółce doradczej Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej itd.


  Adresaci szkolenia  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami podatku CIT .

 • Program
 • 1. Podatek dochodowy od osób prawnych w 2023 r.
  - zmiany w zakresie kosztów finansowania dłużnego (zmieniony limit wydatków tzw. kosztów finansowania dłużnego możliwy do zaliczenia w kup) z uwzględnieniem zmian od 2023r
  - zmiana/doprecyzowanie definicji rezydencji podatkowej,
  - zmiany regulacji podatkowych odnoszących się do estońskiego CIT od 2023r. oraz inne
  zagadnienia dotyczące tej formy opodatkowani (m.in.: rozszerzenie katalogu wydatków
  niezwiązanych z działalnością gospodarczą, doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu zapłaty podatku wynikającego z korekty wstępnej, terminu na zawiadomienie organu podatkowego o wyborze opodatkowania w tej formie, rozszerzenie możliwości
  opodatkowania na innych podatników, zmiany dotyczące tzw. podatku na wejściu do CIT estońskiego, minimalne nakłady na inwestycje),
  - minimalny podatek przychodowy (kogo ma dotyczyć, podstawa i wysokość opodatkowania) – zawieszenie na 2022-2023,
  - preferencje przewidziane dla spółek holdingowych z uwzględnieniem zmian na 2023r.
  - doprecyzowanie przepisów dotyczących terminu składania informacji o wspólnikach spółek jawnych,
  - nowe i zmienione ulgi podatkowe w podatku CIT począwszy od 2022r. (ulga podatkowa dla przedsiębiorców wspierających sport, edukację i kulturę, ulga na prototyp, ulga na ekspansję, ulga na robotyzację, ulga na innowacyjnych pracowników).
  - zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości od 2023/2022r.
  - zmiany w temacie cen transferowych,
  - księgi i ewidencje – nowa forma obowiązków podatkowych
  - nielegalne zatrudnianie pracowników skutki podatkowe dla dwóch stron współpracy,
  - zmiany dotyczące podatku u źródła (WHT) (dotyczące min. wydłużenia terminów na
  składanie oświadczeń przez płatników oraz wydłużenia ważności oświadczeń złożonych przez płatników),
  - podatek od przerzucanych dochodów oraz zmiany w podatku od przerzucanych dochodów od 2023r.
  - zmiany w podatku od przychodów z budynków począwszy od 2023r.
  - zmiany zasad zaliczania do kosztów podatkowych od 2023r. składek na ubeczenia społeczne pracowników,
  - zmiany w zakresie ulgi na złe długi od 2023r.
  - nowe limity transakcji gotówkowych z przedsiębiorcami oraz nowość w zakresie limitów transakcji gotówkowych z konsumentami od 2024r.
  2. Inne wybrane zagadnienia w podatku dochodowym od osób prawnych min.:
  - ograniczenia w rozliczaniu strat,
  - zmiany dotyczące amortyzacji używanych środków trwałych,
  - zmiany związane z kosztami finansowania dłużnego,
  - opodatkowanie spółek komandytowych i jawnych,
  - warunki opłacania podatku CIT wg stawki 9%,
  - koszty podatkowe (zasady podziału kosztów, warunek zaliczenia do kosztów podatkowych, wyłączenia z kosztów, płatności w niewłaściwej formie a koszty podatkowe),
  - ulga na złe długi w CIT,
  - darowizny i inne nieodpłatne świadczenia w związku z wojną w Ukrainie a koszty podatkowe w CIT.
  3. Pytania uczestników


  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001