26.01.2023 stacjonarne Małgorzata Świątek - ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 w PODATKU PIT oraz ZMIANY na rok 2023

26.01.2023 stacjonarne Małgorzata Świątek - ZAMKNIĘCIE ROKU 2022 w PODATKU PIT oraz ZMIANY na rok 2023

Cena regularna
400,00 zl
Cena sprzedaży
400,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis Szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis Szkolenia
 •   ZAMKNIĘCIE  ROKU 2022  w PODATKU PIT oraz ZMIANY na rok 2023

  Omówienie zasad dotyczacych sporządzania przez płatników informacji i deklaracji podatkowych – PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 rok - Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2023 roku.


  Termin   26 stycznia 2023 godz. 9:00 – 15:00

  Cena: 400 zł + 23% VAT

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona
  Szkolenie organizowane zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Ministerstwa Rozwoju i
  Głównego Inspektora Sanitarnego dla branży szkoleniowej.

  Miejsce szkolenia Tarnów – Mościce Hotel Cristal Park - ul Traugutta 5

  Prowadzący MAŁGORZATA ŚWIĄTEK ekspert w obszarze podatku PIT,  z wieloletnim doświadczeniem w pracy w   organach skarbowych w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących, znany długoletni wykładowca ceniony przez uczestników szkoleń. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności.    

  Cel szkolenia omówienie obowiązków płatników w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w 2022 roku.

  Adresaci szkolenia dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych

 •  Program
 • Omówienie zasad dotyczacych sporządzania przez płatników informacji i deklaracji podatkowych – PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR za 2022 rok - Obowiązki płatników podatku dochodowego od osób fizycznych od 1 stycznia 2023 roku.

  1. Omówienie zasad dotyczących sporządzania przez płatników informacji na nowym formularzu PIT-11(29) za 2022 r. uwzględniającym wprowadzone w 2022 roku zmiany w przepisach pdof.
  2. Zasady dotyczące sporządzania przez płatników deklaracji podatkowych.
  3. Omówienie zasad dotyczących opodatkowania przez płatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów po ustaniu stosunku pracy.
  4. Nowe obowiązujące od 1 stycznia 2023 roku zasady dotyczące stosowania kwoty wolnej od podatku przy poborze zaliczek przez płatników:
  - rozszerzenie katalogu płatników mogących stosować ulgę przy obliczaniu zaliczek na pdof,
  - możliwość występowania podatników o podział przez płatników kwoty ulgi miesięcznej (w wys. 1/12, 1/24, 1/36).
  5. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania przychodów uzyskiwanych przez:
  - młodych do 26 lat,
  - powracających z zagranicy,
  - rodzin 4+,
  - pracujących seniorów.
  6. Opodatkowanie przez płatników wynagrodzeń wypłaconych podatnikom korzystającym ze zwolnienia z opodatkowania po przekroczeniu limitu przychodu objętego zwolnieniem.
  7. Zwolnienie płatników z opodatkowania wypłaconych wynagrodzeń ze stosunku pracy na podstawie złożonych przez podatników oświadczeń o nieprzekroczeniu w roku podatkowym dochodu w wys. 30 000 zł.
  8. Zasady dotyczące zwolnienia z opodatkowania pdof zasiłków macierzyńskich dla podatników znajdujących się w grupach uprzywilejowanych .
  9. Zasady dotyczące składania przez podatników oświadczeń i wniosków mających wpływ na wysokość zaliczek pobieranych przez płatników.
  10. Skutki stosowania oświadczeń i wniosków przez płatników w czasie trwania stosunków prawnych oraz po ich ustaniu.
  11. Omówienie nowego, rozszerzonego formularza PIT-2(9) obowiązującego od 2023 roku .
  12. Opodatkowanie przychodów z działalności wykonywanej osobiście (osoby pełniące obowiązki społeczne i obywatelskie, umowy zlecenia i o dzieło, przychody członków zarządu z powołania lub wyboru, członków rad nadzorczych, kontraktów menedżerskich itp).
  13. Opodatkowanie przychodów z praw majątkowych – art. 18 ustawy pdof (przychody po śmierci pracownika, przychody tworców z 50% kosztami uzyskania przychodów).
  14. Zasady dotyczące poboru przez płatników podatku zryczałtowanego od niektórych przychodów (opodatkowanie dywidend, oprocentowanie pożyczek, umowy cywilno-prawne do 200 zł, umowy cywilno – prawne nierezydentów itp.) - PIT 8AR.
  15. Udzielanie odpowiedzi na indywidualne pytania zadawane przez uczestników szkolenia.


  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu stacjonarnego
  •  Stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w formie skryptu w dniu szkolenia
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001