26.09.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk  Delegacje pracownika i kierowcy po zmianach w sierpniu 2023 roku. Samochód w firmie w ujęciu podatkowym w 2023 roku – usystematyzowanie wiedzy.

26.09.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk Delegacje pracownika i kierowcy po zmianach w sierpniu 2023 roku. Samochód w firmie w ujęciu podatkowym w 2023 roku – usystematyzowanie wiedzy.

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Delegacje pracownika i kierowcy po zmianach w sierpniu 2023 roku. Samochód w firmie w ujęciu podatkowym w 2023 roku – usystematyzowanie wiedzy.

  Termin   26 września  2023  godz.  10:00 – 15:00 

  Cena      340 zł + 23% VAT

  Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

  *Wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (Dz. U. z 2018, poz. 701)

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący:

  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
  1. Delegacje służbowe pracownika a delegacje kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe.
  2. Akty prawne regulujące krajowe i zagraniczne podróże służbowe.
  3. Pojęcie podróży służbowej.
  4. Stawki za 1 km przebiegu po zmianach w 2023 roku.
  5. Miejsce pracy – pracownicy zatrudnieni w jednym miejscu, pracownicy mobilni, konsekwencje szerokiego określenia miejsca pracy.
  6. Definicja podróży służbowej kierowców i konsekwencje jej wprowadzenia z uwzględnieniem zmian z sierpnia 2023 roku.
  7. Świadczenia z tytułu delegacji krajowych i zagranicznych.
   • diety
   • zwrot kosztów:
    • przejazdów
    • dojazdów środkami komunikacji miejscowej
    • noclegów
    • innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb,
   • dokumentowanie wydatków w trakcie podróży służbowej
   • przychód po stronie pracowników – zwolnienia, limity
   • podróże służbowe osób nie będących pracownikami (osoby prowadzące działalność gospodarczą, zleceniobiorcy, członkowie zarządu i rad nadzorczych).
  8. Skutki podatkowe zwrotu wydatków dla kierowcy wykonującego przewozy międzynarodowe.
  9. Samochód w firmie – problemy praktyczne.
   • Podatkowa definicja pojazdu samochodowego – w podatkach dochodowych i w podatku VAT
   • Rodzaje pojazdów samochodowych – samochody i inne pojazdy, klasyfikacja, dokumentacja, konsekwencje podatkowe, sankcje za niewłaściwe klasyfikowanie i odliczenia podatku VAT
   • Środek trwały czy pojazd prywatny przedsiębiorcy używany w działalności gospodarczej – stan obecny po zmianach od 2019 roku.
   • Samochód prywatny pracownika a zasady uwzględnienia wydatków z nim związanych w podatkach dochodowych i w podatku VAT.
   • Samochód służbowy do celów prywatnych – zasady ustalania przychodu, zasady opodatkowania, możliwe wyjątki, przegląd najnowszych stanowisk organów podatkowych i orzecznictwa. Zmiany od 2021.
   • Odpisy amortyzacyjne w kosztach podatkowych – amortyzacja zwykła, indywidualna, degresywna, de minimis, bonus 100000 PLN, jednorazowa, zasady, dokumentacja, zagrożenia.
   • Leasing jako szczególna forma finansowania zakupu samochodów – rodzaje, konsekwencje, regulacje w prawie podatkowym, wykup, rozliczenie, cesja.
   • Zasady ewidencjonowania wydatków związanych z samochodami osobowymi w PIT – ograniczenia w obszarze zaliczania wydatków związanych z leasingiem samochodów osobowych w kosztach podatkowych, ubezpieczenia, koszty eksploatacji.
   • Najem długoterminowy jako alternatywa dla leasingu.
   • Wykup z leasingu a konsekwencje podatkowe – najnowsze orzecznictwo i interpretacje podatkowe.
   • Inne wydatki związane z eksploatacją, naprawą, konserwacją, nabyciem, adaptacją, rozbudową, remontem czy ulepszeniem samochodu w firmie.
   • Niezbędna dokumentacja samochodu w kontekście podatków.
   • Samochód a CIT estoński – kolejne regulacje ograniczające ujmowanie wydatków związanych z używaniem samochodów. Planowane zmiany.
   • Panel dyskusyjny – pytania, rozwiązywanie problemów praktycznych związanych z wykorzystywaniem samochodów w działalności.

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001