27.01.2022 online Dariusz Suchorowski - Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. w związku z Dyrektywą UE i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

27.01.2022 online Dariusz Suchorowski - Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. w związku z Dyrektywą UE i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

Cena regularna
300,00 zl
Cena sprzedaży
300,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 •                    Zmiany w zasiłku macierzyńskim w 2023r. w związku z Dyrektywą UE

  i duże zmiany w zasiłkach chorobowych, które nastąpiły od 1 stycznia 2022 r.

   

  Termin   27 stycznia 2023  godz.  9:00 – 14:00  

   Cena     300 zł + 23% VAT

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący   Dariusz Suchorowski - doradca, trener, audytor

  Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

  Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

  Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.

  Zakres obowiązków powodował konieczność posiadania wiedzy w zakresie:

  – podlegania ubezpieczeniom społecznym i rozstrzygania spraw spornych szczególnie
  w przypadku tzw. zbiegów tytułów do ubezpieczeń,

  – ustalanie podstaw wymiaru składek dla wszystkich grup ubezpieczonych, z uwzględnieniem ulg i wyłączeń  z oskładkowania,

  – prowadzenie rozliczeń i ustalania salda na kontach płatników składek,

  – przymusowego dochodzenie należności poprzez działania egzekucyjne i stosowaniem ulg w tym zakresie,

  – udzielaniem ulg w naliczaniu i opłacaniu składek,

  – ustalaniem właściwego ustawodawstwa w przypadku wykonywania pracy najemnej lub na własny rachunek w innym kraju Unii Europejskiej,

  Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce.

  Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce Oddział Regionalny w Kielcach, gdzie przekazuje posiadaną wiedzę pracownikom kadrowo-płacowym z zakresu zagadnień ubezpieczeń społecznych realizowanych przez płatników składek oraz innymi firmami szkoleniowymi w ramach prowadzonej własnej działalności gospodarczej. Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

  Ponadto był zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.

  W ramach obecnie prowadzonej działalności prowadzi szkolenia organizowane przez firmy szkoleniowe w całej Polsce.


 • Program
 • 1.    Prawo do zasiłku chorobowego – charakter ubezpieczenia i okres wyczekiwania

  2.    Sposób liczenia 33/14 dni wynagrodzenia chorobowego przy zmianie pracy, podjęciu dodatkowego wynagrodzenia czy pracy równoległej.

  3.    Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:
  a.    Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
  b.    Przerwy w niezdolności do pracy:
  •    znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie,
  •    niezdolność po przerwie z kodem B
  •    niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B
  •    niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy
  •    niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne
  c.    Sytuacje kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
  d.    Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
  e.    Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

  4.    Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:
  a.    Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
  b.    Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego,
  c.    Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
  d.    Zagrożony termin wdrożenia Dyrektywy – jaki to będzie mieć wpływ na prawa ubezpieczonych i obowiązki pracodawców i płatników zasiłków macierzyńskich.

  5.    Zasady ustalanie podstawy wymiaru zasiłków:
  a.    Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania,
  b.    Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu,
  c.    Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru,
  d.    Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku,
  e.    Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001