27.01.2023 online Przemysław Jeżek - Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2023 w aspekcie podatkowo - składkowym

27.01.2023 online Przemysław Jeżek - Rozliczanie wynagrodzeń po zmianach w 2023 w aspekcie podatkowo - składkowym

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 •                         Rozliczanie  wynagrodzeń  po zmianach w 2023 w aspekcie                              podatkowo - składkowym

  Celem szkolenia:
  jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy oraz przychodów zleceniobiorców po zmianach w 2023 r.
  Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady kalkulacji wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Udostępnione zostaną uczestnikom gotowe listy płac z rozliczeniem podatkowo-składkowym. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających co najmniej podstawową wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

   

  Termin   27  stycznia  2023  godz.  10:00 – 15:00 

  Cena      340 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  Przemysław Jeżek  specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.


 • Program
 •  

  1. Dwukrotne podwyższenie minimalnego wynagrodzenia
   podstawa wymiaru świadczeń w 2023 r.

    

   • przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych wypłacanych na przełomie miesięcy kalendarzowych
   • przeliczenie podstawy wymiaru świadczeń chorobowych po zmianie etatu
   • minimalne wynagrodzenie a kwoty wolne od potrąceń
   • przeliczenie podstawy do urlopu i ekwiwalentu za niewykorzystany urlop
  2. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.
   • roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek E-R
   • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2)
    nowy podział na 1/12-24-36
   • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
   • oświadczenia o stosowaniu: ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
   • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
   • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
   • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie
    wychowujących dzieci
   • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
   • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek
  3. Lista płac – wynagrodzenie za pracę w 2023 r.
   • kwota zmniejszających podatek: 1/12/24/36
   • rezygnacja z kosztów uzyskania przychodu
   • kilkukrotna wypłata wynagrodzenia w miesiącu
    • dwukrotne zastosowanie KUP
    • dwukrotne zastosowanie kwoty zmniejszającej podatek
   • dwie umowy o pracę
   • dwie kwoty zmniejszające zaliczkę na podatek dochodowy
   • wniosek o nieobliczanie zaliczki na podatek dochodowy
  4. Lista płac – umowy cywilnoprawne w 2023 r.
   • umowa zlecenia i dzieło
    • kwota zmniejszających podatek: 1/12/24/36
   • powołanie z obowiązkową składką zdrowotną
    • członek zarządu – prokurent
    • rezygnacja z KUP
   • wniosek o stosowanie 32% podatku
   • wniosek o nieobliczanie zaliczki na podatek dochodowy
  5. Rozliczanie podatkowo – składkowe przychodów objętych zwolnieniem 85 528 zł
   ulga dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów

    

   • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu w roku progu 85 528 zł
   • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
   • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
   • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego
  6. Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki na podatek dochodowy
   • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
   • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
   • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną
    (zasiłki, PPK)
   • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
   • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
   • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
   • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001