28.02.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk Podatkowe zamknięcie roku 2022. Przygotowanie do zeznań rocznych za 2022. Zmiany na 2023. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

28.02.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk Podatkowe zamknięcie roku 2022. Przygotowanie do zeznań rocznych za 2022. Zmiany na 2023. Roczne rozliczenie składki zdrowotnej

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Zapraszamy na szkolenie

   Podatkowe zamknięcie roku 2022.
  Przygotowanie do zeznań rocznych za  2022.
  Zmiany na 2023. Roczne  rozliczenie składki zdrowotnej

  Termin  28 luty 2023  godz.  9:30 – 15:00 

  Cena     320 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program

 • 1. Zmiany w podatku PIT w działalności – usystematyzowanie.
  o możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania
  o zmiany w zakresie obowiązkowego raportowania PKPiR i ksiąg handlowych
  o zmiany w zakresie transakcji powyżej 15ooo i powyżej 20000 PLN
  o zmiany zasad opodatkowania wynajmu
  o zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
  o zmiany w podatku zryczałtowanym
  2. Wybór formy opodatkowania na 2023 rok – zagadnienia kluczowe, pułapki, konsekwencje.
  3. Składka zdrowotna – rozliczenie roczne.
  o Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.
  o „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 –wyjaśnienia praktyczne.
  o Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.
  •    dla osób współpracujących
  •    dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
  •    dla twórców i innych grup
  •    składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.
  4. Ulga na złe długi w rozliczeniu rocznym za 2022 rok.
  5. Ulgi i zwolnienia w zeznaniu rocznym – dochód
  - zasady odliczania składki zdrowotnej
  - zasady zaliczania do kosztów składki zdrowotnej - prorodzinna
  - zwolnienia z podatku – na powrót, 4 dzieci, senioralna
  - preferencyjne zasady rozliczania małżonków i rodziców samotnie
  wychowujących dzieci – po zmianach w 2022 roku
  - termomodernizacyjna
  - na Internet
  - IKZE
  - rehabilitacyjna
  - inne ulgi i odliczenia
  6. Odliczenia i zwolnienia w ryczałcie.
  7. Danina solidarnościowa.
  8. Terminy i zasady składania zeznań rocznych – usystematyzowanie wiadomości.
  9. Opodatkowanie wynagrodzeń.
  o Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022
  o Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatkuod wynagrodzeń.
  •    powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
  •    likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
  •     zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
  •     zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.
  10. Panel dyskusyjny.

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001