29.03.2023 online Przemysław Jeżek Rozliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych w 2023 w aspekcie podatkowo - składkowym

29.03.2023 online Przemysław Jeżek Rozliczanie wynagrodzeń dla zaawansowanych w 2023 w aspekcie podatkowo - składkowym

Cena regularna
340,00 zl
Cena sprzedaży
340,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 •                         Rozliczanie  wynagrodzeń  dla zaawansowanych w 2023 w aspekcie                              podatkowo - składkowym

  Celem szkolenia:
  jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy z zakresu rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów ze stosunku pracy po zmianach w 2023 r. z uwzględnieniem przypadków trudnych i wątpliwych. Na szkoleniu zaprezentowane zostaną praktyczne rozwiązania i przykłady rozliczania wynagrodzeń i innych przychodów „po nowemu” na listach płac. Szkolenie przeznaczone jest dla osób posiadających wiedzę z rozliczania wynagrodzeń.

   

  Termin   29  marca  2023  godz.  10:00 – 15:00 

  Cena      340 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  Przemysław Jeżek  specjalista z zakresu Prawa pracy z wieloletnią praktyką zawodową. Posiada 10-letnie doświadczenie zawodowe pracując w Działach Personalnych dużych międzynarodowych firm jako Specjalista i Starszy Specjalista HR. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach Prawa pracy w tym m.in: rozliczaniem czasu pracy, wynagrodzeń, ZFŚS. Zdobywca tytułu „Kadrowy Roku w 2008 roku” (wyróżnienie w 2007 roku). W latach 2010/2011 odpowiadał na pytania czytelników w biuletynach „Ubezpieczeń i Prawa pracy” wydawnictwa GOFIN. Aktualnie jest autorem publikacji na łamach dwutygodnika „Monitor prawa pracy i ubezpieczeń społecznych”. Wykładowca na wyższej uczelni w Katowicach. Trener z wieloletnim doświadczeniem.


 • Program

  1. Oświadczenia i wnioski mające wpływ na rozliczanie wynagrodzeń w 2023 r.
   • roczne przekroczenie podstawy wymiaru składek E-R
   • warunki stosowania kwoty zmniejszającej podatek (oświadczenie PIT-2)
   • nowy podział na 1/12-24-36
   • wniosek o niepobieranie zaliczki na podatek dochodowy w 2023 r.
   • oświadczenia o stosowaniu:
   • ulgi na powrót/rodziców dzieci 4+/seniorów
   • wniosek o niestosowanie kosztów uzyskania przychodu w tym 50%
   • wniosek o rozliczanie podatku osób do 26 lat
   • oświadczenie o wspólnym opodatkowaniu małżonków w tym osób samotnie
   • wychowujących dzieci a dwie kwoty zmniejszające podatek
   • wniosek o rozliczanie zaliczki na podatek w wysokości 32%
   • ustanie zatrudnienia a KUP i kwota zmniejszająca podatek
  2. Rozliczanie ulg podatkowych z limitem 85 528 zł
   • wysokość dochodu do progu 32% a korzystanie z ulg podatkowych:
    dla młodych/powracających/rodziców/seniorów
   • rozliczenie ulgi dla młodych/powracających/rodziców dzieci 4+/seniorów
    • a limit zwolnień świadczeń z ZFŚS
    • zwolnienie przychodów w wysokości 30% równowartości diety
     (oddelegowanie)
   • warunki rozliczania ulg przez pracodawców i zleceniodawców
  3. Rozliczenie wynagrodzenia w miesiącu przekroczenie rocznych limitów w PDOF
   i składkach ZUS

    

   • roczne przekroczenie wymiaru składek ER a przychód nieoskładkowany (zasiłki, nagroda jubileuszowa, wpłata na PPK)
   • rozliczenie wynagrodzenia po przekroczeniu progu 85 528 zł
   • podstawa wymiaru składek wyższa od przychodu do opodatkowania
   • przekroczenie w roku limitu 85 528 zł i dochodu 120 000 zł
   • ulgi a wypłata zasiłku macierzyńskiego.
  4. Kwota zmniejszająca podatek i koszty uzyskania przychodów
   • kwota zmniejszająca podatek:
    • po przekroczenie dochodu 120 000 zł
    • kilka wypłat w miesiącu
   • koszty uzyskania przychodów
    • gdy zawarto z pracownikiem 2 umowy o pracę
    • kilka wypłat wynagrodzeń w miesiącu
    • koszty uzyskania wyższe od przychodu
  5. Umowy cywilnoprawne
   • kwota zmniejszająca podatek
   • rozliczenie podatkowo – składkowe umowy zawartej z własnym pracownikiem
   • obniżenie składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek
   • rozliczenie podatkowo – składkowe przychodów tytułem powołania
  6. Obniżenie składki zdrowotnej 9% do wysokości zaliczki
   • wniosek o rezygnację z KUP i odwołanie oświadczenia PIT-2
   • oświadczenie o wspólnym rozliczaniu przychodów/dochodów ze współmałżonkiem i osoby samotnie wychowującej dzieci
   • przychód ze stosunku pracy i inne przychody nieobjęte składką zdrowotną
    (zasiłki, PPK)
   • obniżenie składki zdrowotnej 9% przy kosztach 50%
   • kilkukrotna wypłata „niskich” przychodów w miesiącu
   • przekroczenie dochodu i rocznej podstawy wymiaru składek E-R
   • hipotetyczny podatek dla: młodych/powracających/rodziców/seniorów

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001