29.05.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk - Podatek VAT w 2023 roku - aktualne zagadnienia z uwzględnieniem nadchodzących zmian - pakiet SLIM VAT 3

29.05.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk - Podatek VAT w 2023 roku - aktualne zagadnienia z uwzględnieniem nadchodzących zmian - pakiet SLIM VAT 3

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Podatek VAT w 2023 roku  

  aktualne zagadnienia z uwzględnieniem nadchodzących zmian - pakiet SLIM VAT 3

  Termin   29 maja  2023  godz.  9:30 – 15:00 

  Cena      320 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.


 • Program
 • 1. Uchwalone zmiany pakiet SLIM VAT 3 – od 01.07.2023
  - status małego podatnika
  - wnioski WIS
  - zmiany w fakturowaniu
  - zmiany zasad ustalania i rozliczania proporcji w podatku VAT naliczonym
  - zmiany w zasadach zwrotu dla podatnika bezgotówkowego
  - zmiany w mechanizmie podzielonej płatności
  - zmiany w sankcjach w podatku VAT
  - zmiany w ewidencjach dla potrzeb OSS i IOSS
  - inne drobne zmiany w ustawie.
  2. Zmiany w terminach wejścia w życie przepisów dotyczących terminali, kas fiskalnych, grup VAT.
  3. Pakiet SLIM VAT 2 – uchwalone kolejne zmiany w podatku VAT – 7.09.2021 i 1.10.2021
  - zmiany w oznaczaniu sprzedaży nieruchomości w VAT
  - ułatwienie odliczenia VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
  - pełniejsza neutralność w opodatkowaniu importu usług, WNT, w transakcji kiedy podatnikiem jest nabywca
  - uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
  - wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat, inne zmiany w uldze na złe długi
  - doprecyzowanie zasad opodatkowania w transakcjach łańcuchowych
  - inne drobne zmiany
  4. Faktury ustrukturyzowane – od 01.01.2022 roku, faktury w 2022 roku w praktyce, od kiedy obowiązkowe?
  - Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (tzw. KSeF).
  - Czym jest faktura ustrukturyzowana. Jaki jest system zachęt do jej stosowania.
  - Akceptacja, otrzymanie, wystawienie – szczególne pojęcia związane z fakturami ustrukturyzowanymi
  - Autoryzacja faktur ustrukturyzowanych (uprawnienia biur rachunkowych).
  - Faktura, faktura zaliczkowa, faktura zagraniczna, faktura korygująca w KSeF, nota korygująca, duplikat, faktura uproszczona, paragon uznany za fakturę w systemie KSeF
  - Zniesienie obowiązku posiadania dokumentacji uzgodnieniowej przy fakturach ustrukturyzowanych
  - Zmiany JPK_VAT a KSeF, zniesienie JPK _FA
  - Nowy termin zwrotu podatku VAT
  - Inne zagadnienia zawiązane z fakturami KSeF.
  5. Zmiany w stawkach VAT – pakiet antyinflacyjny i darowizny w związku ze stanem wojny na Ukrainie.
  6. Kasy fiskalne w 2022 i w 2023 roku. Komu przysługują ulgi, kto nie może skorzystać ze zwolnienia, kasy w formie oprogramowania, zmiany od 01.01.2022, od 01.07.2022 o od 01.01.2023 roku.
  7. Pakiet e-commerce – uchwalone zmiany w zakresie obrotu zagranicznego z perspektywy podatku VAT – krótkie omówienie, problemy praktyczne.
  8. Omówienie najważniejszych orzeczeń TSUE i polskich sądów z perspektywy podatku VAT.
  9. Zmiany z początku roku w praktyce obrotu – SLIM VAT i VDEK – przegląd najważniejszych zmian – w sesji pytań i odpowiedzi
  10. Panel dyskusyjny


  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001