29.06.2023 online Przemysław Pogłódek - Prawo pracy w pierwszej połowie 2023 roku – ZMIANY OD 26.04.2023

29.06.2023 online Przemysław Pogłódek - Prawo pracy w pierwszej połowie 2023 roku – ZMIANY OD 26.04.2023

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • Prawo pracy w pierwszej połowie 2023 roku – ZMIANY OD 26.04.2023

  Termin   29 czerwca 2023  godz. 9:00 – 14:00

  Cena      320 zł + 23% VAT

  (dla jednostek sektora finansów publicznych istnieje możliwość wystawienia faktury „zw”)

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  PRZEMYSŁAW POGŁÓDEK

  Inspektor pracy, były pracownik i rzecznik prasowy Państwowej Inspekcji Pracy, trener wpisany do Banku Wykładowców Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, biegły sądowy z zakresu czasu pracy i naliczania wynagrodzeń, wykładowca prawa pracy w Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej oraz w Uniwersytecie Śląskim, wykładowca prawa pracy z 15. letnim stażem w wielu renomowanych ośrodkach szkoleniowych w kraju i zagranicą; autor wielu publikacji naukowych z zakresu prawa pracy prowadzący własną kancelarię prawną, zajmującą się obsługą podmiotów gospodarczych z zakresu prawa pracy, ekspert z zakresu prawa pracy wiodącego portalu prawnego biznes-firma pl i Centrum Kształcenia HR, doradca KPP LEWIATAN.

  Cel szkolenia  uzyskanie przez słuchaczy  specjalistycznej wiedzy połączonej z praktycznymi umiejętnościami z zakresu prawa pracy, które pozwolą usprawnić działalność organizacyjną oraz przyczynią się do podniesienia efektywności pracy pracownika. Wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie stosowania prawa pracy oraz zapoznanie ze skutkami zmian w przepisach.

  Adresaci szkolenia   kadra kierownicza każdego szczebla, osoby pracujące  w działach HR lub kadr, pracowników finansowo-księgowych, psychologów pracy oraz wszystkich zainteresowanych tematyką prawa pracy.


 • Program
  1. Kontrola trzeźwości, wg nowych przepisów.
  2. Procedura kontroli trzeźwości.
  3. Wprowadzenie kontroli trzeźwości.
  4. Zasady zapoznawania pracowników z przepisami o kontroli trzeźwości.
  5. Dokumentacja wyników badania.
  6. Dopuszczalna zawartość alkoholu w organizmie pracownika.
  7. Kontrola na zawartość środków działających podobnie do alkoholu.
  8. Praca zdalna.
  9. Cztery rodzaje pracy zdalnej – na porozumienie, na polecenie, na żądanie oraz okazjonalna praca zdalna.
  10. Procedura pracy zdalnej.
  11. Procedura bezpieczeństwa informacji, rodo i bhp.
  12. Ocena ryzyka na pracy zdalnej.
  13. Zasady ustalania i wypłaty ekwiwalentu za pracę zdalną.
  14. Kontrola pracy zdalnej.
  15. Porozumienie w sprawie pracy zdalnej.
  16. Ochrona sygnalistów, wg projektu ustawy oraz przepisów Dyrektywy UE.
  17. Zasady dokonywania zgłoszeń przez sygnalistów.
  18. Stworzenie kanałów sygnalizowania.
  19. Wewnętrzna procedura dokonywania zgłoszeń naruszeń prawa i procedura postępowania wyjaśniającego.
  20. Treść procedury, Zasady dokonywania zgłoszeń. Ochrona danych osobowych osób zgłaszających naruszenia.
  21. Dyrektywa work life balance (w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów) i obowiązek jej niezwłocznego wdrożenia do kodeksu pracy.
  22. Dyrektywa w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej i obowiązek niezwłocznego jej wdrożenia do kodeksu pracy.
  23. Urlop rodzicielski dla ojca.
  24. Dodatkowe 5 dni opieki.
  25. Dwa dni wolne z tytułu siły wyższej.
  26. Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
  27. Uzasadnianie wypowiedzenie umowy na czas określony.
  28. Uprawnienia rodziców dzieci do lat 8.
  29. Jak zwolnić prawidłowo pracownika na odległość.
  30. Czy można skutecznie rozwiązać umowę mailem?
  31. Zmiany w zakresie przeprowadzania szkoleń bhp.
  32. Projekt zmian w kodeksie pracy.
  33. Projektowane zmiany w zakresie ochrony pracowników przed wypowiedzeniem.
  34. Nowe zasady rozliczania szkoleń pracowników pod kątem czasu pracy.
  35. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
         

   Program będzie modyfikowany i uzupełniany  wraz ze zmieniającymi się przepisami

   Forma realizacji szkolenia

   • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

   • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

   • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

   • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

   • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

  1. Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
   • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

   POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

   • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

   • Formularz zgłoszenia przesłany na e;mailem biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

   • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

   • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001