31.01.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk  PODATKI W BIURZE RACHUNKOWYM – przegląd zmian z 2022 i nowości na 2023 ( w tym : PIT z działalności gospodarczej )

31.01.2023 online Anna Kędzierska - Adamczyk PODATKI W BIURZE RACHUNKOWYM – przegląd zmian z 2022 i nowości na 2023 ( w tym : PIT z działalności gospodarczej )

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • Podatki w biurze rachunkowym – przegląd zmian z 2022 i nowości na 2023 rok

  w tym : PIT z działalności gospodarczej


  Termin  31 stycznia  2023  godz.  9:00 – 15:00

  Cena      320 zł + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera : dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia, tablice zapisane przez trenera  w trakcie szkolenia.  

  Forma szkolenia na żywo -  online  na platformie Clickmeeating . Możliwość zadawania pytań na czacie lub w formie głosowej po udostępnieniu mikrofonu przez organizatora. 

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  ANNA KĘDZIERSKA - ADAMCZYK  absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Doradca podatkowy z 22 letnim stażem. Wspólnik w kancelarii doradztwa podatkowego. Wykładowca na studiach z zakresu podatków oraz wynagrodzeń w Wyższej Szkole Biznesu oraz Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Trener z kilkunastoletnim stażem z zakresu podatków dochodowych, podatku VAT, naliczania wynagrodzeń, ZUS, zasiłków. Bardzo wysoko oceniana przez uczestników.

  Cel szkolenia  jest przedstawienie praktycznego rozwiązywania problemów w biurze rachunkowym oraz przedstawienie aktualnego stanu prawnego w 2023 roku.

  Ponadto przedstawiona zostanie praktyka organów podatkowych oraz orzecznictwo sądów administracyjnych odnośnie tak ważnych dla każdego podatnika zagadnień, jak: powstawanie obowiązku podatkowego, wystawianie faktur, korygowanie VAT, rozliczanie transakcji międzynarodowych, prawidłowe korzystanie z prawa do odliczenia. 

  Adresaci szkolenia : właściciele i pracownicy biur rachunkowych

 • Program
 • 1. Opodatkowanie wynagrodzeń.
  – Szybka powtórka zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych od dnia 01.07.2022
  – nowa skala podatkowa
  – nowa stawka podatku w umowach zryczałtowanych
  – likwidacja ulgi dla klasy średniej
  – likwidacja „rolowania” zaliczek
  – podatek hipotetyczny
  – ważne przepisy przejściowe.

  – Uchwalone zmiany w zasadach poboru zaliczki i podatków dla płatników (art.31a-31d ustawy o PIT) – wchodzące w życie od 01.01.2023 roku.

  – nowe zasady procedowania z oświadczeniami i wnioskami osób zatrudnionych
  – nowe zasady przekazywania i odwoływania powyższych wniosków
  – doprecyzowanie zasad opodatkowania wynagrodzeń wypłacanych po ustaniu umowy o pracę bądź umów cywilnoprawnych
  – częściowe zniesienie odpowiedzialności płatnika z tytułu błędnie ustalonej wysokości zaliczki od wypłaconych świadczeń
  – zmiany zasad obniżania zaliczki o podatek z kwoty wolnej – rewolucja w stosowaniu
  – możliwość wypłaty wynagrodzenia bez poboru zaliczki – warunki i konsekwencje
  – nowe zasady składania wniosku o stwierdzenie nadpłaty przez płatnika
  – nowe możliwości rezygnacji z kosztów uzyskania przychodów
  – inne drobne zmiany.

  – Zmiany w druku PIT 2(9) od 01.01.2023 roku (po kolejnych poprawkach)

  – Zasady uwzględniania ulg – dla młodych, na powrót, 4 dzieci i senioralnej – przy ustalaniu zaliczki – po zmianach od 01.01.2022, 01.07.2022 i od 01.01.2023 roku.

  – reguły stosowania ulgi dla młodych po kolejnych zmianach
  – reguły stosowania ulgi na powrót po kolejnych zmianach
  – reguły stosowania ulgi dla rodzica 4 dzieci po kolejnych zmianach
  – reguły stosowania ulgi senioralnej po kolejnych zmianach
  – niezbędna dokumentacja dla płatnika i dla podatnika.

  – Zmiany – „pakiet rodzicielski” a ich wpływ na zadania płatnika podatku od wynagrodzeń.

  – powrót możliwości korzystania z preferencyjnego rozliczenia dla rodzica samotnie wychowującego dziecko – szczegółowe omówienie warunków i ich konsekwencje dla płatnika
  – likwidacja ulgi 1500 0d podatku dla rodzica samotnie wychowującego dziecko
  – zmiana w definicji „dziecka” i jej wpływ na zadania płatnika
  – zasiłek macierzyński z ulgi z punktu 4.

  2. Zmiany w podatku PIT w działalności

  – możliwość odliczenia składki zdrowotnej
  – możliwość wstecznej zmiany formy opodatkowania
  – zmiany w zakresie obowiązkowego raportowania PKPiR i ksiąg handlowych
  – zmiany w zakresie transakcji powyżej 15ooo i powyżej 20000 PLN
  – zmiany zasad opodatkowania wynajmu
  – zmiany w zakresie amortyzacji nieruchomości mieszkalnych
  – rozliczanie ulg w zeznaniu rocznym
  – zmiany w podatku zryczałtowanym

  3. Zmiany w podatku VAT

  – sygnalizacja projektowanych zmian
  – mały podatnik
  – współczynnik z art. 90-91
  – zmiany w fakturowaniu
  – inne drobne zmiany
  – terminale, kasy fiskalne, faktury.


  4. Składka zdrowotna – rozliczenie roczne.

  – Zmiana zasad rocznego rozliczania składek na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność gospodarczą – roczna deklaracja dochodu, korekty, dopłata i rozliczanie nadpłaty.

  – „Powołanie” a składka zdrowotna po zmianach od 01.07.2022 – wyjaśnienia praktyczne.

  – Zmiany w zasadach ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne.

  – dla osób współpracujących
  – dla emerytów i rencistów prowadzących działalność gospodarczą
  – dla twórców i innych grup
  – składka zdrowotna dla komplementariusza spółki komandytowo-akcyjnej.

  6. Panel dyskusyjny.

   

  Forma realizacji szkolenia 
  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001