II EDYCJA - 09.01.2024 Tarnów stacjonarne Renata Marek - Podatek VAT w erze obowiązkowego KSeF

II EDYCJA - 09.01.2024 Tarnów stacjonarne Renata Marek - Podatek VAT w erze obowiązkowego KSeF

Cena regularna
420,00 zl
Cena sprzedaży
420,00 zl
Cena regularna
470,00 zl
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis Szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis Szkolenia
 • II EDYCJA - Podatek VAT w erze obowiązkowego KSeF.

  Prezentacja uchwalonych zmian na tle niezmienianych regulacji. Co trzeba wiedzieć aby zacząć proces przygotowania się do zmiany sposobu fakturowania. Dodatkowo: zmiany w VAT od 01.09.2023

   

  Termin  09 stycznia 2024 godz. 9:00 – 15:00 ( ilość miejsc ograniczona )

  Cena regularna:     470 zł netto + 23% VAT  

  - 5% przy zgłoszeniu 2 osób,

  - 10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

  ŚWIĄTECZNA PROMOCJA : przy zgłoszeniu do 18.12.2023 cena 423 zł netto + 23% VAT dla każdej zgłoszonej osoby. Po tym terminie obowiązuje cena regularna.

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

  Miejsce szkolenia : Tarnów - Mościce  Hotel Cristal Park  Dworek Modrzewiowy

  Prowadzący  RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności jest bardzo kompetentna w przekazywaniu swojej wiedzy. Zajęcia edukacyjne prowadzi zazwyczaj w sposób praktyczny, ilustrując zmiany w przepisach i pokazując obliczenia na rzeczywistych przykładach. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zadawania pytań, które nie pozostają bez odpowiedzi. Anonimowe ankiety przeprowadzane na zakończenie szkoleń potwierdzają wysokie kompetencje trenera. 

  Adresaci szkolenia dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku VAT  po zmianach

 •  Program
 • 1. Jakie obowiązkowe reguły w zakresie fakturowania nie ulegną zmianie i należy nadal je stosować po wdrożeniu KSeF v - prezentacja na przykładach

  2. Elementy obowiązkowe faktury (z naciskiem na dodatkowe), które się nie zmieniają i muszą być w obrazie faktury wysyłanej do KSeF

  3. Nowe elementy obowiązkowe faktury, które pojawią się w fakturze wysyłanej do KSeF

  4. Prawidłowość wystawianej faktury pod kątem czynności złożonych:

  - czy prawidłowym jest wskazywanie na fakturze w odrębnych pozycjach dodatkowych kosztów
  - jak należy wykazywać na fakturze świadczenie usług najmu nieruchomości, którym towarzyszy obciążanie najemcy opłatami niezależnymi od wynajmującego (podatek od nieruchomości, opłata śmieciowa, media itp.)

  5. Czym jest dziś data sprzedaży na fakturze a czym będzie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF

  6. Czym jest data wystawienia faktury dziś a czym będzie po wdrożeniu obowiązkowego KSeF. Jakie ma znaczenie wpisanie konkretnej daty na formularzu faktury.

  7. Podział faktur występujących u podatnika w aspekcie obowiązkowości KSeF:

  - które faktury muszą być wystawiane przy użyciu KSeF
  - które faktury mogą być wystawiane przy użyciu KSeF
  - które faktury nie wolno wystawiać przy użyciu KSeF

  8. Proces obowiązkowego wystawiania faktur przy użyciu KSeF:

  - wystawianie faktur standardowo
  - wystawianie faktur w trybie awaryjnym
  - wystawianie faktur kiedy podatnik jest offline
  - wystawianie faktur dot. sprzedaży objętej mechanizmem podzielonej płatności
  - wystawianie faktur w walutach obcych i stosowanie właściwych kursów
  - faktury korygujące w KSeF

  9. Nowe pojęcie i ich znaczenie:

  - kod QR na fakturze
  - kary pieniężne związane z KSeF
  - identyfikator zbiorczy

  10. Jakie są dalsze losy:

  - duplikatów faktur
  - not korygujących
  - obowiązkowego przechowywania faktur
  - faktur pro forma
  - podstawowej zasady zwrotu VAT w terminie 60 dni

  11. Rozliczanie w podatku VAT otrzymanych faktur (podatek naliczony):

  - co jest datą otrzymania faktury wystawionej przy użyciu KSeF
  - co jest data otrzymania faktury wystawionej w trybie awarii systemu
  - co jest data otrzymania faktury gdy wystawca był w trybie offline
  - jak rozliczać po zmianach otrzymane faktury korygujące in minus
  - jak rozliczać otrzymane po zmianach faktury korygujące in plus

  12. Jakich faktur spodziewać się od kontrahentów zagranicznych z tytułu wykonywanych na naszą rzecz:

  - dostaw towarów z UE
  - dostaw towarów spoza UE
  - świadczenia usług

  13. Zmiany w VAT od dnia 01.09.2023 w zakresie faktur zaliczkowych:

  - które środki pieniężne otrzymane przed wykonaniem transakcji podlegają opodatkowaniu VAT
  - kiedy po zmianach istnieje obowiązek zafakturowania otrzymanej zaliczki a kiedy jest to fakultatywne

  14. Podsumowanie i wyciągnięcie wniosków na przyszłe okresy

   
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001