NOWOŚĆ !! 06.12.2023 online Beniamin Rozczyński e-Doręczenia po 10 grudnia 2023 . Ważne zmiany w obszarze cyfrowej korespondencji

NOWOŚĆ !! 06.12.2023 online Beniamin Rozczyński e-Doręczenia po 10 grudnia 2023 . Ważne zmiany w obszarze cyfrowej korespondencji

Cena regularna
320,00 zl
Cena sprzedaży
320,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 •  Już  od 10 grudnia 2023 r. zostanie w pełni wdrożony system doręczeń elektronicznych. Przed tą zmianą nie da się uciec – e-Doręczenia dotyczą wszystkich!

  Co to oznacza w praktyce?

  Podmioty publiczne oraz podmioty prawa prywatnego (przedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą) a także osoby wykonujące zawód zaufania publicznego tj. radcowie prawni, adwokaci, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi zobowiązani będą do posiadania adresu do doręczeń elektronicznych i zgłoszenia go do rządowej Bazy Adresów Elektronicznych dla celów komunikacji elektronicznej.

  E-doręczenia to jeden z najbardziej "palących" tematów w administracji publicznej. Do dnia dzisiejszego pojawia się wiele wątpliwości, w jak prawidłowy sposób przygotować się do nadchodzących zmian oraz kogo obejmą regulację związane z e-Doręczeniami od 10 grudnia 2023 r.

  Wszystkiego na temat rewolucyjnych zmian, które wejdą w zakresie e-Doręczeń dowiesz się na szkoleniu:

             e-Doręczenia po 10 grudnia 2023 . Ważne zmiany w obszarze cyfrowej korespondencji

  Termin   06 grudnia   2023  godz.  10:00 – 14:00

  Cena      320  zł + 23% VAT

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z praktycznymi aspektami wdrożenia i stosowania e-Doręczeń w tym:
  - uzyskanie konkretnych odpowiedzi na konkretne pytania dotyczące e-Doręczeń,
  - zapoznanie uczestników z nowymi zasadami doręczenia korespondencji w trybie e-Doręczeń,
  - zdobycie wiedzy czym są e-Doręczenia i co je różni od dotychczasowych sposobów wymiany korespondencji, w tym EPUAP-u,
  - przygotowanie uczestników do wdrożenia e-Doręczeń, w tym uzyskania adresu do doręczeń elektronicznych, założenia skrzynki doręczeń, wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń,
  - zdobycie praktycznej wiedzy w zakresie obsługi systemu e-Doręczeń,
  - możliwość prześledzenia „krok po kroku” procesu uzyskiwania adresu do doręczeń elektronicznych,
  - zaznajomienie uczestników z zasadami korzystania z EPUAP-u w okresie przejściowym,
  - zapoznanie uczestników z procedurą korzystania z nowych usług doręczeniowych, tj. publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego i publicznej usługi hybrydowej.

  Szkolenie kierowane  jest w szczególności do sekretarzy gmin, powiatów, województwa, kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych, a także pracowników samorządowych prowadzących postępowania administracyjne czy podatkowe oraz dla wszystkich pracowników odpowiedzialnych za obrót korespondencji.

  Prowadzący : Beniami Roszczyński prawnik w dr Krystian Ziemski & Partners Kancelaria Prawna sp. k. oraz doktorant w Zakładzie Postępowania Administracyjnego i Sądowo-administracyjnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
  Specjalizuje się w zakresie procedury administracyjnej, ze szczególnym uwzględnieniem upraszczania postępowania administracyjnego z wykorzystaniem nowych technologii. Autor publikacji Profil zaufany jako elektroniczne narzędzie służące wzrostowi efektywności i skuteczności administracji publicznej, [w:] Skuteczność w prawie administracyjnym, C. Martysz (red.), Warszawa 2022;


 • Program
 • Część pierwsza – aktualnie istniejące rozwiązania elektroniczne:

  1. ePUAP
  a. Podstawa prawna;
  b. Zastosowanie w sprawach administracyjnych;
  2. Profil zaufany:
  a. Podstawa prawna;
  b. Założenia;
  c. Podpisywanie dokumentów:
  d. Weryfikacja poprawności podpisu.
  3. Podpis osobisty:
  a. Podstawa prawna;
  b. Założenia;
  c. Podpisywanie dokumentów;
  d. Weryfikacja poprawności podpisu.
  4. Kwalifikowana pieczęć elektroniczna
  a. Zastosowanie kwalifikowanej pieczęci elektronicznej.
  5. Podpis kwalifikowany:
  a. Podstawa prawna;
  b. Założenia;
  c. Podpisywanie dokumentów;
  d. Weryfikacja poprawności podpisu.
  6. Systemy teleinformatyczne używane do realizacji zadań publicznych* (zagadnienie opcjonalne):
  a. Podstawa prawna;
  b. Zastosowanie w sprawach administracyjnych;
  c. Podpisywanie dokumentów na platformie.
  Część druga – stan prawny obowiązujący od dnia 10 grudnia 2023 r., w związku z ustawą o doręczeniach elektronicznych
  1. Zakres obowiązywania:
  a. Podmioty zobowiązane do stosowania;
  b. Harmonogram stosowania e-Doręczeń;
  c. Podmioty wyłączone ze stosowania e-Doręczeń.
  2. Podstawowe pojęcia:
  a. Publiczna usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  b. Publiczna usługa hybrydowa;
  c. Kwalifikowana usługa rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  d. Adres do doręczeń elektronicznych;
  e. Operator wyznaczony;
  f. Skrzynka doręczeń.
  3. Zasady doręczania dokonywane przez podmioty publiczne:
  a. Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego;
  b. Korespondencji wymagającej uzyskania potwierdzenia jej nadania lub odbioru z wykorzystaniem publicznej usługi hybrydowej.
  4. Baza adresów do doręczeń elektronicznych
  5. Adres do doręczeń elektronicznych i skrzynka doręczeń:
  a. Podmioty zobowiązane do ich posiadania;
  b. Termin na założenie skrzynki do e-doręczeń;
  c. Nowe obowiązki jst i ich jednostek organizacyjnych w związku z e-doręczeniami.
  6. Administrator skrzynki doręczeń:
  a. Pojęcie administratora skrzynki doręczeń;
  b. Obowiązek wyznaczenia administratora skrzynki doręczeń;
  c. Obowiązki i uprawnienia administratora skrzynki doręczeń.
  7. Zasady świadczenia publicznej usługi hybrydowej:
  a. Przekształcanie dokumentu elektronicznego w wersję papierową;
  b. Potwierdzanie daty i czasu wykonania czynności przekształcenia dokumentu elektronicznego;
  c. Różnica pomiędzy publiczną usługą hybrydową a decyzja hybrydową, która jest regulowana przez przepis art. 393 KPA.
  8. Kwalifikowana usługa doręczenia elektronicznego:
  a. Podmioty uprawnione do stosowania z rozwiązania;
  b. Przesłanki stosowania.
  9. Opłaty pobierane przez operatora wyznaczonego od podmiotów publicznych za świadczenie usługi.
  10. E-Doręczenia a ePUAP

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001