NOWOŚĆ 22.10.2024 online 22.10.2024 Dariusz Suchorowski WAKACJE SKŁADKOWE - kolejna ulga dla przedsiębiorcy, ale nie dla wszystkich

NOWOŚĆ 22.10.2024 online 22.10.2024 Dariusz Suchorowski WAKACJE SKŁADKOWE - kolejna ulga dla przedsiębiorcy, ale nie dla wszystkich

Cena regularna
300,00 zl
Cena sprzedaży
300,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia 
 • Wakacje składkowe to istotne narzędzie wspierające przedsiębiorców, które pomaga w zarządzaniu finansami. Aby skorzystać z tej ulgi, ważne jest, aby dokładnie znać obowiązujące przepisy i procedury, a także spełniać wymagane kryteria. 

  Temat szerzej zostanie omówiony przez eksperta na szkoleniu  

  WAKACJE SKŁADKOWE 

  kolejna ulga dla przedsiębiorcy, ale nie dla wszystkich 

  Termin   22 października   2024  godz.  9:00 – 13:30  

  Cena      300 zł/os + 23% VAT    

  Szkolenie opłacone w 70% lub w całości ze środków publicznych jest zwolnione z podatku VAT.

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia + NAGRANIE 

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

                                                                                 

  Prowadzący   Dariusz Suchorowski - doradca, trener, audytor

  Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor
  i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego. Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat stanowisko zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach. Posiadana wiedza i umiejętność jej przekazywania były podstawą stania się trenerem, szkolącym kadrę inspektorów kontroli ZUS w całej Polsce. Równolegle przez wiele lat prowadził i nadal prowadzi zajęcia w licznych wiodących firmach szkoleniowych .

  Szkolenie kierujemy do: 

  • Przedsiębiorców  -  osób prowadzących własną działalności gospodarczą które chcą skorzystać z ulg składkowych, aby poprawić płynność finansową swoich przedsiębiorstw.
  • Księgowych i doradców podatkowych - profesjonalistów zajmujących się księgowością i doradztwem podatkowym, którzy potrzebują aktualnej wiedzy na temat nowej ulgi, aby móc skutecznie doradzać  swoim klientom,
  • Kadry zarządczej .- menadżerów i dyrektorów finansowych odpowiedzialnych za zarządzanie finansami firmy, którzy chcą lepiej zrozumieć możliwości optymalizacji kosztów poprzez wykorzystanie dostępnych ulg.
  •  Prawników i doradców prawnych - specjalistów z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń, którzy chcą porzerzyć swoją wiedzę na temat wakacji skłądkowych i oferować swoim klientom kompleksową pomoc prawną. 
 • Program
  1. Definicja pozarolniczej działalności z uwzględnieniem podziału:
   • pozarolnicza działalność gospodarcza,
   • twórca i artysta,
   • wolny zawód,
   • wspólnik jednoosobowej spółki z o.o., oraz wspólnik spółki jawnej, komandytowej, partnerskiej i komandytowo-akcyjnej,
   • akcjonariusz prostej spółki akcyjnej,
   • komplementariusz spółki komandytowo-akcyjnej,
   • osoba prowadząca publiczną i niepubliczną szkołę, placówkę lub zespół placówek.
  2. Zakres odpowiedzialności za zadłużenie składkowe w poszczególnych rodzajach działalności.
  3. Zasady podlegania i okresy tego podlegania. Odmienność postępowania w stosunku do poszczególnych rodzajów działalności.
  4. Charakter ubezpieczeń i zmiana zasad dotyczących dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.
  5. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne z uwzględnieniem ulg przysługujących tylko jednej grupie przedsiębiorców:
   • ulga na start,
   • mała składka
   • mały ZUS+,
   • mały ZUS+12 m-cy,
   • wakacje składkowe.
  6. Podstawa wymiaru składki zdrowotnej dla różnych rodzajów działalności:
   • wspólnicy spółki komandytowe i jednoosobowe spółki z o.o.,
   • twórcy i artyści,
   • akcjonariusze prostych spółek akcyjnych,
   • komplementariusz spółek komandytowo-akcyjnych,
   • osoby prowadzące działalność gospodarczą.
  7. Ustalanie podstawy wymiaru składki zdrowotnej w zależności od formy opodatkowania:
   • zasady ogólne - liniowy,
   • zasady ogólne – skala,
   • ryczałt ewidencjonowany.
  8. Sposób ustalania składki zdrowotnej przy wielu działalnościach:
   • działalność gospodarcza opodatkowanych PIT,
   • udziałowiec kilku spółek opodatkowanych CIT,
   • działalność gospodarcza PIT i udziałowiec spółek CIT
  9. Zmiana sposobu opodatkowania ze zryczałtowanego podatku dochodowego na opodatkowanie według skali – zalety i wady.
  10. Rozliczenie roczne składki zdrowotnej – kogo obowiązuje, zasady, termin i brak konieczności korygowania dokumentów dotychczas składnych do ZUS.
  11. Rozstrzyganie podlegania ubezpieczeniom społecznym w zbiegu z innymi tytułami do ubezpieczeń z innymi tytułami i okolicznościami:
   • umowa o pracę,
   • umowa cywilnoprawna przy działalności gospodarczej bez ulg i z ulgami,
   • urlopy bezpłatne,
   • urlopy wychowawcze,
   • zasiłki macierzyński,
   • pozostałe tytułu,
   • emeryt-rencista,
   • uczeń-student.

   

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001