Polityka RODO

W związku z wejściem w życie 25 maja 2018 r. nowych przepisów o ochronie danych osobowych (dalej: RODO) informujemy o stosowanych przez nas zasadach przetwarzania danych oraz przysługujących Państwu prawach. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. informujemy:


ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych jest przedsiębiorca: Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu z siedzibą: 33-100 Tarnów , ul. Kazimierza Brodzińskiego 17

2. Wszelkich informacje i zgłoszenia w zakresie danych osobowych może Pani/Pan zgłaszać za pośrednictwem adresu e-mail: biuro@novatax.pl


CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
1. Cele i źródła w jakich możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:
Źrodła:

 • szeroko pojęta komunikacja elektroniczna ,
 • zamówienia, zapytania,
 • korespondencja tradycyjna,
 • spotkania biznesowe.

Cele:

 • obsługa zgłoszeń na realizowane szkolenie,
 • prowadzenie dokumentacji szkoleniowej,
 • przesyłania materiałów szkoleniowych,
 • zawieranie umów handlowych, obsługa sprzedaży oraz działania marketingowe,
 • windykacja należności,
 • realizacja obowiązków przewidzianych przepisami prawa,
 • gromadzenie danych ze strony www i aplikacji mobilnych,
 • archiwizowanie dokumentacji księgowej i szkoleniowej,

2. Przetwarzane dane dotyczą:

 • imię i nazwisko,
 • dane kontaktowe (adres email, numer telefonu,stanowisko )
 • nazwa użytkownika, adres, NIP podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą lub inną, w przypadku skorzystania z innych usług niż wynikające z treści zawartej umowy możliwe jest pozyskanie dodatkowych informacji o danych osobowych.


3. Dane osobowe są odpowiednio zabezpieczone i nie są udostępniane osobom trzecim inaczej, niż za zgodą użytkownika lub gdy tego wymagać będą okoliczności związane z realizacją usługi (rezerwacja noclegów w hotelu, transport, ubezpieczenie uczestników szkolenia lub wycieczki )

4. Zakres przetwarzanych danych ograniczony jest do niezbędnego minimum w zakresie realizacji celów.


5. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak zgody uniemożliwia zapisanie się na szkolenie/kurs oraz skorzystanie z usługi szkoleniowej.


6. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 „RODO”,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 „RODO”,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 „RODO”,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 „RODO”,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 „RODO”.


ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH


1. Na podstawie art. 29 RODO Odbiorcami danych osobowych w związku z realizacją wskazanych celów mogą być:

 • osoby upoważnione przez Administratora w obrębie prowadzonej przez niego działalności
 • podmioty, którym Administrator powierzył przetwarzania danych osobowych (podmioty przetwarzające) na podstawie zawartych umów,
 • podmioty, którym Administrator zobligowany będzie udostępnić dane na podstawie przepisów prawa.


REGULACJE PRAWNE


1. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych), Dz.U. UE – Seria L Nr 119 z 04.05.2016, str. 1. Ustawa z dnia 10 maja
2018 r. o ochronie danych osobowych.