07.06.2024 stacjonarne Renata Marek - Podatek VAT w 2024 roku

07.06.2024 stacjonarne Renata Marek - Podatek VAT w 2024 roku

Cena regularna
470,00 zl
Cena sprzedaży
470,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis Szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis Szkolenia
 • PODATEK VAT w 2024 roku - stan prawny na 07 czerwca 2024 

  Termin  07 czerwca 2024 godz. 9:00 – 15:00 ( ilość miejsc ograniczona )

  Cena      470 zł netto + 23% VAT  

  - 5% przy zgłoszeniu 2 osób,

  - 10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

   Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022

  Miejsce szkolenia : Tarnów  Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10 

  Prowadzący  RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności jest bardzo kompetentna w przekazywaniu swojej wiedzy. Zajęcia edukacyjne prowadzi zazwyczaj w sposób praktyczny, ilustrując zmiany w przepisach i pokazując obliczenia na rzeczywistych przykładach. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zadawania pytań, które nie pozostają bez odpowiedzi. Anonimowe ankiety przeprowadzane na zakończenie szkoleń potwierdzają wysokie kompetencje trenera. 

  Adresaci szkolenia dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku VAT  po zmianach

  Cel szkolenia: zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu stosowania podatku VAT i wdrożenia KSeF, pozyskanie wiedzy o najnowszych operacjach gospodarczych objętych podatkiem VAT . W trakcie szkolenia zostaną omówione procedury szczególne i wybrane zagadnienia dotyczące podatku VAT. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu podatku  VAT

  Efektem uczenia się będzie :                                                                                 
  W zakresie wiedzy: nabycie wiedzy o zmianach w podatku VAT,                      

  W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych i wystawiania faktur.                                                                                     

  W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:
  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych

 •  Program
 • Program w opracowaniu 
   
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001