07.06.2024 stacjonarne Renata Marek - PODATEK VAT 2024 USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY W ZAKRESIE ODLICZANIA PODATKU VAT W 2024 ROKU PO ZMIANACH ( ZAKUP )

07.06.2024 stacjonarne Renata Marek - PODATEK VAT 2024 USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY W ZAKRESIE ODLICZANIA PODATKU VAT W 2024 ROKU PO ZMIANACH ( ZAKUP )

Cena regularna
470,00 zl
Cena sprzedaży
470,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis Szkolenia
 •  Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis Szkolenia
 • PODATEK VAT 2024 USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY W ZAKRESIE ODLICZANIA PODATKU VAT W 2024 ROKU PO ZMIANACH   ( ZAKUP )   

  Termin  07 czerwca 2024 godz. 9:00 – 15:00 ( BRAK MIEJSC  ) Lista rezerwowa

  Cena      470 zł netto + 23% VAT  

  - 5% przy zgłoszeniu 2 osób,

  - 10% przy zgłoszeniu 3 osób z jednej firmy

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, materiały piśmiennicze, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia stacjonarna - Ilość miejsc ograniczona - decyduje kolejność zgłoszeń

   Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022

  Miejsce szkolenia : Tarnów  Hotel Tarnovia ul. Kościuszki 10 

  Prowadzący  RENATA MAREK  ekspert w obszarze podatku VAT, trener Ministerstwa Finansów z zakresu podatku VAT. Doświadczenie w zakresie rozliczania VAT zdobyła będąc pracownikiem aparatu skarbowego od 1995 roku, w tym na stanowiskach kierowniczych i koordynujących. Przeprowadza od ponad 20 lat szkolenia, seminaria i warsztaty dla pracowników skarbowych, pracowników biur podatkowych, głównych księgowych, radców prawnych, biegłych rewidentów i lustratorów. Osoba o wysokim stopniu komunikatywności jest bardzo kompetentna w przekazywaniu swojej wiedzy. Zajęcia edukacyjne prowadzi zazwyczaj w sposób praktyczny, ilustrując zmiany w przepisach i pokazując obliczenia na rzeczywistych przykładach. Podczas zajęć słuchacze mają możliwość zadawania pytań, które nie pozostają bez odpowiedzi. Anonimowe ankiety przeprowadzane na zakończenie szkoleń potwierdzają wysokie kompetencje trenera. 

  Adresaci szkolenia dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani praktycznymi aspektami rozliczania podatku VAT  po zmianach

  Cel szkolenia: zdobycie aktualnej wiedzy z zakresu stosowania podatku VAT i wdrożenia KSeF, pozyskanie wiedzy o najnowszych operacjach gospodarczych objętych podatkiem VAT . W trakcie szkolenia zostaną omówione procedury szczególne i wybrane zagadnienia dotyczące podatku VAT. Naszym zamiarem jest, aby uczestnicy rozwiali swoje wątpliwości w przedmiocie zmian w rozliczaniu podatku  VAT

  Efektem uczenia się będzie :                                                                                 
  W zakresie wiedzy: nabycie wiedzy o zmianach w podatku VAT,                      

  W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego wypełniania formularzy podatkowych i wystawiania faktur.                                                                                     

  W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej.

  Sposób weryfikacji osiągnięcia efektów uczenia się:
  Walidacja usługi będzie się odbywać na podstawie ankiet ewaluacyjnych

 •  Program
 • PODATEK VAT 2024 USYSTEMATYZOWANIE WIEDZY W ZAKRESIE ODLICZANIA PODATKU VAT W 2024 ROKU PO ZMIANACH

  * ZAKUPY – JAK ODLICZAĆ VAT PO WIELOKROTNYCH ZMIANACH WPROWADZONYCH NA PRZESTRZENI MINIONYCH LAT ZUWZGLĘDNIENIEM BIEŻĄCEJ LINII INTERPRETACYJNEJ RESORTU FINANSÓW

  * OBRÓT KRAJOWY I ZAGRANICZNY

  * SZKOLENIA PRZEZNACZONE DLA OSÓB ZNAJĄCYCH PODSTAWY

  * W TRAKCIE SZKOLENIA KAŻDY UCZESTNIK BĘDZIE MIAŁ MOŻLIWOŚĆ UPEWNIENIA SIĘ CZY POSIADA DOSTATECZNIE ZAKTUALIZOWANĄ WIEDZĘ DOTYCZĄCĄ WYKAZYWANIA DLA POTRZEB VAT ZAKUPÓW - BIORĄC POD UWAGĘ ZMIANY PRZEPISÓW JAK I ZMIANY ICH INTERPRETOWANIA NA PRZESTRZENI KILKU OSTATNICH LAT.

  1. ODLICZANIE PODTKU VAT JAKO PODSTAWOWE PRAWO PODATNIKA
  – czym się kierować i o czym nie zapominać przy odliczaniu VAT – podstawowe filary tego obszaru rozliczania VAT
  2. NALEŻYTA STARANNOŚĆ JAKO OBOWIĄZEK KAŻDEGO PODATNIKA - wytyczne Ministra Finansów, wyroki TSUE i NSA
  3. ODLICZANIE PODATKU VAT PRZY DZIAŁALNOŚCI OPODATKOWANEJ I ZWOLNIONEJ - ustalanie wskaźnika proporcji:
  kto ma taki obowiązek
  kiedy należy zawiadomić urząd skarbowy
  jak go wyliczyć prawidłowo, co należy wykluczyć
  - korekta roczna po zmianach wprowadzonych w 2023 roku
  - pojawienie się w firmie obrotu zwolnionego związanego z najmem lokali mieszkalnych – jaki skutek w odliczeniu VAT, czy ma wpływ na proporcję
  4. ODLICZANIE VAT PRZY WYDATKACH SAMOCHODOWYCH
  - ograniczone prawo do odliczenia VAT przy samochodach
  - warunki do odliczania 100% na tle najnowszych interpretacji
  - informacja vat-26 – kiedy i po co
  - sprzedaż samochodu jako zmiana wykorzystania- konsekwencje w odliczonym VAT
  5. JAK REALIZOWAĆ PRAWO DO ODLICZENIA VAT:
  - termin odliczania VAT – przegląd wątpliwych sytuacji
  - termin odliczania VAT z duplikatu faktury
  - termin odliczania VAT przy wpłacie zaliczki
  - termin odliczania VAT w transakcjach WNT i import usług
  - termin odliczania VAT przy imporcie towarów
  - odliczanie VAT przez korektę rozliczenia – kiedy takie rozwiązanie ma zastosowanie
  - termin odliczania VAT z faktury niezapłaconej
  6. KONIECZNOŚĆ POMNIEJSZENIA ODLCZONEGO JUŻ VAT (otrzymanie faktury korygującej) W OBROCIE KRAJOWYM I ZAGRANICZNYM:
  - reguły obowiązujące obecnie
  - reguły obowiązujące przy fakturach ustrukturyzowanych
  7. PRAWO DO ODLICZENIA W WYNIKU OTRZYMANIA FAKTURY KORYGUJĄCEJ „IN PLUS”
  8. ZAKAZY ODLICZEŃ - wyłączenia prawa do odliczenia VAT:
  - Wskazanie najczęściej popełnianych błędów przy interpretowaniu art. 88 ustawy o VAT
  9. BŁĘDY NA FAKTURZE I BŁĘDY W POSTEPOWANIU ZWIĄZANYM Z FAKTURĄ A PRAWO DO ODLICZENIA WYKAZANEGO NA NIEJ VAT:
  - zapłata bez MPP pomimo istnienia takiego obowiązku a prawo do odliczenia VAT
  - zapłata na rachunek bankowy spoza białej listy a prawo do odliczenia VAT
  - faktura wystawiona do paragonu, na którym nie widniej numer NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT
  - faktura otrzymana spoza KSeF (pomimo istnienia takiego obowiązku) a prawo do odliczenia VAT – najnowsza interpretacja Dyrektora KIS
  - faktura bez numeru NIP nabywcy a prawo do odliczenia VAT
  - faktura z błędnym kursem a prawo do odliczenia
  - faktura z zawyżoną stawką VAT a prawo do odliczenia VAT
  10. ODLICZANIE VAT – wątpliwości i zagrożenia w różnych życiowych przypadkach (zgłaszanych przez uczestników szkoleń) w tym m.in. przy:
  - odliczaniu od zakupów dla pracowników i kontrahentów (prezenty, imprezy integracyjne itp.) – świadczenia darmowe lub częściowo odpłatne
  - odliczaniu z faktury zapłaconej po 90 – ciu dniach od upływu terminu płatności
  - przeznaczeniu nieruchomości (po jakimś czasie używania) do działalności zwolnionej
  - odliczaniu VAT z faktury wystawionej 60 dni przed transakcją lub przed otrzymaniem zaliczki

  INFORMACJA DODATKOWA od TRENERA :
  Szanowni Państwo,
  W związku ze zgłaszanymi postulatami uczestników moich szkoleń przygotowałam dla Państwa nowy harmonogram poświęcony ZAKUPOM A TYM SAMYM PODATKOWI NALICZONEMU VAT.
  Dla tych spośród Państwa, którzy uczestniczyli w ostatnich moich szkoleniach poświęconych SPRZEDAŻY – będzie to zupełnie nowe tematycznie spotkanie dająca Państwu gwarancję niepowtarzalności słyszanych już treści. Ponadto biorąc udział w proponowanym, najnowszym szkoleniu, zapewnicie sobie Państwo poczucie kompletności wiedzy w rozliczaniu podatku VAT tj, tej po stronie SPRZEDAŻY jak i po stronie ZAKUPU.
  I jeszcze jedno –
  efektywność najnowszego szkolenia w zakresie rozliczania ZAKUPÓW w podatku VAT nie jest uzależniona od konieczności uczestniczenia w części poświęconej SPRZEDAŻY.
  Z serdecznymi pozdrowieniami
  Renata Marek

   

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001