07-08.11.2024 online Hubert Grzyb - dr Agnieszka Wencel Estoński CIT jak się przygotować do podatkowego i bilansowego zamknięcia roku 2024 2 - dniowe warsztaty praktyczne

07-08.11.2024 online Hubert Grzyb - dr Agnieszka Wencel Estoński CIT jak się przygotować do podatkowego i bilansowego zamknięcia roku 2024 2 - dniowe warsztaty praktyczne

Cena regularna
680,00 zl
Cena sprzedaży
680,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 • Mija kolejny rok od kiedy spółki mogą stosować opodatkowanie estońskim CIT. Z roku na rok taką możliwość wybiera coraz więcej podatników. Jednak estoński CIT, choć oferuje korzyści podatkowe, to nadal nowa i niezbadana forma opodatkowania. Dlatego wielu księgowych nie czuje się do końca pewnie przy codziennym rozliczaniu estoński CIT.
  Z myślą o uzyskaniu większego komfortu i pewności przy prowadzeniu ksiąg w spółce na estońskim CIT zapraszamy na szkolenie 

                                                              Estoński CIT                                                             

  jak się przygotować do podatkowego i bilansowego zamknięcia roku  2024

   2 - dniowe warsztaty praktyczne


  Termin  7 - 8 listopada  2024  godz.  9:00 – 14:00

  Cena     680 zł  + 23% VAT

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia  online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.  

  Celem szkolenia jest umożliwienie uczestnikom zweryfikowania prawidłowości sposobu postępowania przy rozliczaniu ryczałtu.
  Szkolenie w sposób praktyczny odnosi się do obowiązków jakie ciążą na spółkach
  opodatkowanych ryczałtem. Szkolenia skupia się maksymalnie na zagadnieniach z
  jakimi zmagają się księgowi po wejściu w ryczałt.
  Szkolenie jest bogate w przykłady praktyczne, ponieważ wykładowcy na co dzień
  doradzają i audytują spółki na estońskim CIT.

  Prowadzący :

  Hubert Grzyb - adwokat, doradca podatkowy. Założyciel i partner zarządzający kancelarii adwokackiej specjalizującej się w doradztwie podatkowym. Doświadczony wykładowca. W ramach praktyki zawodowej wdraża estoński CIT w spółkach oraz audytuje poprawność rozliczenia ryczałtu w spółkach, które już rozpoczęły jego stosowanie.


  dr Agnieszka Wencel – specjalista w zakresie rachunkowości,
  adiunkt w Katedrze Rachunkowości Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Współautor Krajowego Standardu Rachunkowości nr 11 „Środki trwałe” oraz projektu Krajowego Standardu Rachunkowości „Wartości Niematerialne i Prawne”. Od ponad 20 lat niezależny konsultant z zakresu rachunkowości finansowej i zarządczej, autor lub współautor licznych opracowań i opinii sporządzonych dla wielu polskich przedsiębiorstw, w tym dla Spółek notowanych na GPW w Warszawie.

  Korzyści ze szkolenia.
  -  Możliwość sprawdzenia poprawności rozliczenia estońskiego CIT.
  -  Weryfikacja własnego sposobu postepowania z aktualną interpretacją przepisów.
  -  Poznanie obszarów wrażliwych na błędy, na które na trzeba zwrócić szczególną
  uwagę.

  Grupa docelowa.
  Szkolenie przeznaczone jest dla księgowych pracujących w spółkach, które rozliczają,
  ryczałtem jak również dla właścicieli i kadry menadżerskiej odpowiedzialnej za
  controling poprawności rozliczenia podatkowego.

 • Program

 • Dzień I – Zagadnienia podatkowe.
  1. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu ukrytych zysków.
  a) Najem od podmiotów powiązanych.
  b) Pożyczki.
  c) Usługi niematerialne.
  d) Zakup pozostałych usług od podmiotów powiązanych.
  e) Zakup towarów od podmiotów powiązanych.
  f) Sprzedaż do podmiotów powiązanych.
  g) Wynagrodzenia wypłacane podmiotom powiązanym.
  h) Świadczenia rzeczowe/benefity udostępniane podmiotom powiązanym.
  i) Diety, PPK.
  j) Wynagrodzenie z art. 176 KSH.
  k) Korzystanie z samochodów osobowych przez podmioty powiązane.
  l) Zwroty za zakupy.
  m) Pozostałe.
  n) Podstawa opodatkowania ryczałtem. Brutto/netto?
  o) Prawidłowa stawka ryczałtu.
  p) Moment powstania dochodu.
  2. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu wydatków niezwiązanych
  z działalnością gospodarczą?
  a) Kary umowne i odszkodowania.
  b) Spotkania integracyjne.
  c) Gastronomia i catering.
  d) Szkolenia i wyjazdy z kontrahentami.
  e) Prezenty, upominki.
  f) Artykuły spożywcze.
  g) Korzystanie z samochodów osobowych przez pracowników.
  h) Benefity dla pracowników.
  i) Nieodliczony podatek VAT.
  j) Darowizny, wydatki CSR.
  k) Vouchery, konkursy i inne mechanizmy wsparcia sprzedaży.
  q) Pozostałe.
  r) Podstawa opodatkowania ryczałtem. Brutto/netto?
  l) Prawidłowa stawka ryczałtu.
  m) Moment powstania dochodu.
  3. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu wypłaconych dywidend
  oraz zaliczek na poczet dywidendy.

  a) Prawidłowa stawka ryczałtu.
  b) Termin zapłaty ryczałtu.
  c) Zmiana uchwały w sprawie podziału zysku.
  d) Prawidłowość pomniejszenia podatku PIT o podatek CIT.
  e) Pułapki przy wypłacie zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy.
  4. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu zmiany wartości
  składników majątku.
  a) Skutki podatkowe reorganizacji w trakcie opodatkowania ryczałtem.
  5. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu zysku netto.
  6. Identyfikacja w spółce przychodów podatkowych, które nie zostały uwzględnione
  w wyniku finansowym netto.
  a) Nieoprocentowane pożyczki.
  b) Udostępnienie składników majątku.
  c) Licencje i znaki towarowe.
  d) Bezpłatne poręczenia i zabezpieczenia spłaty wierzytelności.
  7. Weryfikacja warunków wejścia i utrzymania się w ryczałcie w przyszłym roku.
  a) Przychody pasywne.
  b) Zatrudnienie.
  c) Struktura udziałowa.
  d) Pozostałe warunki.
  e) Warunki dotyczące sprawozdania finansowego oraz ZAW/RD i OSW-RD.
  f) Estoński CIT a schematy podatkowe.
  8. Zeznanie CIT-8E.
  a) Prawidłowe wypełnienie zeznania CIT-8E.
  b) Prawidłowe wypełnienie załącznika CIT/EZ.

  Dzień II – Zagadnienia bilansowe
  1. Weryfikacja obowiązków związanych z wyodrębnieniem kapitałów własnych.
  a) Wyodrębnienie na kontach księgowych.
  b) Prezentacja w sprawozdaniu finansowym.
  c) Aktualizacja KSR 2 „Podatek dochodowy”.
  2. Dostosowanie planu kont do opodatkowania ryczałtem.
  a) Planowane zmiany do JPK_KR.

  3. Bilansowa poprawność ewidencjonowania dochodu z tytułu ukrytych zysków.
  4. Bilansowa poprawność ewidencjonowania dochodu z tytułu wydatków
  niezwiązanych z działalnością gospodarczą.
  5. Weryfikacja bilansowego ujęcia dywidend i zaliczek na poczet dywidend.
  a) Rok ujęcia podatku od dywidendy i zaliczki na dywidendę.
  b) Wyodrębnienie zysków w kapitale własnym na moment wypłaty.
  c) Ujęcie podatku od dywidendy i zaliczki na dywidendę w świetle aktualizacji
  KSR 2 „Podatek dochodowy.
  6. Weryfikacja prawidłowości ustalania dochodu z tytułu nieujawnionych operacji
  gospodarczych.
  a) Spóźnione faktury.
  b) Błędy lat poprzednich.
  c) Pozostałe.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia
 •     Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001