14-15.10.2024 online Dnuta Sowa TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

14-15.10.2024 online Dnuta Sowa TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

Cena regularna
750,00 zl
Cena sprzedaży
750,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Program 
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
 • Opis szkolenia
 •   TRUDNE PRZYPADKI NA LIŚCIE PŁAC  - 2 DNIOWE WARSZTATY PRAKTYCZNE

  14 godz. lekcyjnych

  Termin  14 - 15 pażdziernika 2024    godz. 9.00 - 14.00

  Cena     750 zł netto + 23% VAT  

  Forma płatności  przelewem po szkoleniu  na podstawie FV

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji szkolenia, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane przed szkoleniem ), imienny certyfikat ukończenia szkolenia.

  Forma szkolenia  online  na platformie ClickMeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.                                                                                 

  Prowadzący  DANUTA SOWA specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR i płacach dużych jednostek, dobra znajomość zagadnień ZUS, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń w dużych jednostkach szkoleniowych. Szkoleniowiec o wysokim stopniu komunikatywności , bardzo dobrze  oceniany przez uczestników szkoleń.

  Cel szkolenia  Warsztaty  przygotowują do samodzielnego prowadzenia spraw płacowych w firmie. Zdobywając nową wiedzę oraz uporządkowując dotychczasową, uczestnik będzie gotowy do prawidłowego wykonywania swoich obowiązków związanych z płacami. Będzie umiał stosować przepisy w praktyce, a dzięki ugruntowaniu wiedzy teoretycznej, w sposób pewny i zdecydowany będzie podejmował zadania praktycznego ich stosowania.

  Adresaci szkolenia : Na szkolenie zapraszamy

  • osoby pracujące w działach kadr i płac,
  • osoby rozliczające wynagrodzenia,
  • właścicieli i pracownikó biur rachunkowych
  • pracowników działów finansowych
  • wszystkie osoby chcące pogłębić swoją wiedzę i podnieść kwalifikacje zawodowe

  Efekty uczenia się

  Wiedza: Uczestnik definiuje składniki listy płac. Charakteryzuje zasady podlegania pod ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób świadczących usługi na podstawie umowy zlecenia.

  Umiejętności: Prowadzi dokumentację pracowniczą i płacową. Nalicza świadczenia w razie choroby i macierzyństwa oraz obsługuje umowy cywilnoprawne. 

  Kompetencje społeczne: Pracuje ze świadomością poziomu swojej wiedzy i umiejętności, definiuje swoje potrzeby w zakresie samokształcenia, prawidłowo identyfikuje i rozstrzyga dylematy związane z wykonywaniem zawodu.

 • Program 
 • 1. Zasady rozliczania listy płac:
  - ustalenie momentu powstania przychodu,
  - ogólne zasady naliczania listy płac.

  2. Wynagrodzenie po przekroczeniu progu podatkowego

  3. Dwie wypłaty w miesiącu.

  4. Naliczanie listy płac
  - umowa o pracę + umowa zlecenia z własnym pracownikiem,
  - umowa o pracę i inne świadczenia,
  - rozliczenie zwrotu nadpłaconej pensji przez osobę nadal będącą pracownikiem płatnika, - błędne nieodprowadzenie składek
  – potrącenie za zgodą pracownika,
  - błędne nieodprowadzenie składek
  – brak zgody pracownika,
  - świadczenia dla pracowników na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym, świadczenia po śmierci pracownika.

  5. Rozliczenie 30-to krotności.

  6. Ustalanie wysokości ryczałtów.

  7. Zbiegi potrąceń komorniczych
  – zmiany w rozstrzyganiu zbiegów

  8. Potrącenia przy kilku wypłatach w miesiącu

  9. Potrącenia z zasiłków chorobowych.

  10. Ustalenie podstawy chorobowej zleceniobiorcy.

  11. Uzupełnienie podstawy chorobowej – różne składniki wynagrodzenia.

  12.Korekta listy płac.

  13.Uznanie umowy o dzieło za umowę o pracę:
  - podatkowe skutki,
  - zwrot przez pracownika zaległych składek zapłaconych przez płatnika.

  14. Uznanie umowy o dzieło za umowę zlecenia;
  - zakwestionowanie umowy o dzieło przez ZUS,
  - podatkowe skutki.

  15. Wpłaty do PPK:
  - zbyt wczesne odprowadzenie wpłat do PPK,
  - zbyt późne odprowadzenie składek do PPK,
  - wpłaty do PPK po ustaniu zatrudnienia.
  - rezygnacja z PPK
  – rozliczenie miesiąca.

  Forma realizacji szkolenia

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.
  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.
  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail
  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenie
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870
  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu
  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.
  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A  23 1540 1203 2053 0004 7846 0001