21.06.2024 online Patrycja Kubiesa - ESTOŃSKI CIT- Na co należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu estońskiego CIT - Jaka dokumentacja jest niezbędna ?

21.06.2024 online Patrycja Kubiesa - ESTOŃSKI CIT- Na co należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu estońskiego CIT - Jaka dokumentacja jest niezbędna ?

Cena regularna
360,00 zl
Cena sprzedaży
360,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia
 • ESTOŃSKI CIT

  Na co należy zwrócić uwagę przy wprowadzaniu estońskiego CIT ?

  Jaka dokumentacja jest niezbędna ?

  Od 2022 r. popularną wśród przedsiębiorców formą opodatkowania spółek stał się estoński CIT. Ten nowy w świecie podatkowym system opodatkowania opiera się na wynikach bilansowych i związany jest m.in. z:
  • koniecznością odpowiedniego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
  • weryfikacją wymagań, które należy spełnić, aby można było skorzystać z tej metody opodatkowania, a także warunków w trakcie jej trwania,
  • ustaleniem kilku podstaw opodatkowania.

  Podczas szkolenia  na podstawie wielu przykładów, analiz, podsumowań, instrukcji oraz wzorów księgowań w prosty sposób nasza ekspertka Patrycja Kubiesa  przedstawi wprowadzenie nowych przepisów o ryczałcie od dochodów spółek wraz z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2023 r., dotyczących m.in.:
  • zasad kwalifikacji wydatków niezwiązanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dotyczących składników majątku,
  • daty powstania obowiązku zapłaty zaliczek na poczet dywidendy,
  • warunku zatrudnienia dla stosowania preferencyjnego CIT.

  Termin  21 czerwca 2024 godz. 9:00 – 15:00

  Cena     360 zł  + 23% VAT  ( 442,8 zł brutto )

  Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

  Forma płatności przelewem po szkoleniu na podstawie FV

    Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022

  Cena zawiera udział w szkoleniu, autorskie materiały szkoleniowe w formie skryptu, serwis kawowy, lunch, imienny certyfikat ukończenia szkolenia

  Forma szkolenia online  na platformie Clickmeeating  

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.         

  Prowadzący :  Patrycja Kubiesa Doradca podatkowy wpisana na listę pod numerem 13829. Absolwentka finansów i rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz studiów podyplomowych na Wydziale zarządzania AGH w Krakowie.

  Doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobywała w środowisku międzynarodowej korporacji na stanowisku kierowniczym, gdzie była odpowiedzialna za całokształt procesów finansowych spółek grupy, udział w procesach due diligence, M&A. Specjalizuje się w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług.

  Autorka kilkudziesięciu publikacji o tematyce podatkowej w prasie codziennej oraz periodykach profesjonalnych. Wykładowca na szkoleniach oraz konferencjach naukowych o tematyce podatkowej. 

  Adresatami szkolenia są:  dyrektorzy finansowi , główni księgowi, księgowi, doradcy podatkowi, biegli rewidenci oraz wszyscy zainteresowani  nowym systemem opodatkowania estońskim CIT.

  Cel szkolenia: jest  kompleksowe przedstawienie  zasad stosowania ryczałtu od spółek według stanu prawnego od 2023. Zostaną omawiane zagadnienia dotyczące ukrytych zysków oraz wydatków niezwiązanych z działalnością gospodarczą. Uczestnik szkolenia dowie się czy estoński CIT jest dobrym rozwiązaniem dla  firmy? Jakie są zasady korzystania z niego w 2024 r.? Czy podatek estoński jest dla firmy opłacalny?

  Efektem uczenia się będzie :                                                                                 

  W zakresie wiedzy: zdobycie wiedzy na temat zasad opodatkowania "estońskim CIT"

  W zakresie umiejętności:  zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie wdrożenia "estońskiego CIT", zrozumienie korzyści z opodatkowania "estońskim CIT" i ryzyk związanych z tą formą opodatkowania

  W zakresie kompetencji społecznych: skonfrontowanie treści przepisów z praktycznymi przykładami z życia gospodarczego

                             

   Program

  Blok 1.
  Bariery wejścia
  a) Omówienie warunków wejścia w estoński CIT
  b) Zawiadomienie o rozpoczęciu oraz oświadczenie, kiedy składać, a co jeśli nie ma co wpisać w oświadczenie?
  c) Omówienie transakcji z podmiotami powiązanymi w warunkach wejścia, jakie kruczki czyhają na podatników?
  d) Warunek osób fizycznych, jakie problemy związane z założycielami fundacji mogą się
  pojawić?
  e) Spółki zagraniczne, a spółka estońska
  f) Wyłączenia z estońskiego CIT
  Blok 2.
  Przygotowanie dokumentacji na wejście
  1. Korekta wstępna
  a) Forma przygotowanie korekty
  b) Analiza kosztów, przychodów
  c) Wykazanie w CIT wyniku korekty
  d) Warunki wygaśnięcia obowiązku zapłaty podatku
  2. Dochód z przekształcenia
  a) Warunki pojawienia się dochodu
  b) Forma zapłaty, odroczenie
  c) Możliwości, kiedy dochód z przekształcenia się nie pojawi
  3. Przygotowanie dokumentacji księgowej
  a) Polityka rachunkowości
  b) Plan kont
  c) Sprawozdania finansowe
  d) Prowadzenie ksiąg handlowych, analityka kont księgowych
  4. Rozliczenie strat podatkowych
  a) Możliwość jednorazowego rozliczenia strat
  b) Ryzyka związane z rozliczeniem jednorazowym strat
  c) Utrzymanie reżimu, a rozliczenie strat
  5. Inne przepisy podatkowe, a estoński CIT
  a) Ulgi na złe długi
  b) Ulga B+R
  c) Podatek minimalny
  d) Podatek od przychodów z budynków
  e) Ceny transferowe
  Blok 3.
  1. Dochody do opodatkowania
  a) Podzielenie zysku, dystrybucja
  b) Rozdysponowany dochód
  c) Ukryte zyski
  d) Wydatki niezwiązane z działalnością gospodarczą
  e) Nieujawnione operacje gospodarcze
  2. Warianty wypłat zysków i nie tylko
  a) Podejmowanie uchwał o podziale zysku
  b) Zatrzymanie zysku
  c) Zaliczki na poczet dywidendy
  3. Podstawa opodatkowania
  4. Terminy płatności podatku
  5. Stawki podatku
  Blok 4.
  Utrata prawa do opodatkowania
  a) Podstawa do utraty opodatkowania
  b) Warianty utraty
  c) Skutki podatkowe
  Blok 5.  Wyjście z systemu i obowiązki podatnika

  Efektem uczenia się będzie :                                                                                 

  W zakresie wiedzy: zdobycie wiedzy na temat zasad opodatkowania "estońskim CIT"

  W zakresie umiejętności:  zdobycie umiejętności praktycznych w zakresie wdrożenia "estońskiego CIT", zrozumienie korzyści z opodatkowania "estońskim CIT" i ryzyk związanych z tą formą opodatkowania

  W zakresie kompetencji społecznych: skonfrontowanie treści przepisów z praktycznymi przykładami z życia gospodarczego


  Forma realizacji szkolenia 


  •  Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.
  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001