Kurs 01 - 29.10.2024 - 5 dni dr Małgorzata Rzeszutek - Rachunkowość w ujeciu podatkowym - praktyczne warsztaty dla księgowych 40 godz.

Kurs 01 - 29.10.2024 - 5 dni dr Małgorzata Rzeszutek - Rachunkowość w ujeciu podatkowym - praktyczne warsztaty dla księgowych 40 godz.

Cena regularna
1.250,00 zl
Cena sprzedaży
1.250,00 zl
Cena regularna
Wyprzedane
Cena jednostkowa
za 
 • Opis szkolenia 
 • Program
 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
 • Opis szkolenia 
 • Rachunkowość - ujęcie podatkowe - warsztaty praktyczne 40 godzin

  Zapraszamy na warsztaty praktyczne których celem  jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej – w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów.
  W trakcie zajęć na licznych przykładach będą prezentowane różne zdarzenia gospodarcze. 

  Terminy wykładów :  01- 08 -15- 22- 29 października 2024  godz. 9:00 - 15:00

  W czasie przerw wykładowca jest dostępny i może udzielać odpowiedzi                                                           

  Cena       1250  zł/os netto  + 23% VAT  ( 1 537,50 brutto )

  Usługa zwolniona jest z podatku VAT jeśli przedsiębiorca uzyskuje min. 70% dofinansowania ze środków publicznych*, w przeciwnym wypadku należy do ceny netto doliczyć 23% VAT.

    Sprawdź możliwość dofinansowania   

  Organizator posiada wpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych ( RIS ) 2.12/00054/2022

  UWAGA !!!

  Dodatkowe informacje : dla osób fizycznych opłacających kurs z własnych środków  cena specjalna 963 zł/os + 23% VAT  za 5 dni wykładów ( 40 h/lekcyjnych )

  Cena zawiera  dostęp do platformy w czasie realizacji kursu, autorskie materiały szkoleniowe (w formie pdf – przesłane każdorazowo przed wykładami  ), imienny certyfikat ukończenia  kursu.  

  Forma kursu :  online  na platformie Clickmeeating - możliwość zadawania pytań na czacie  lub  głosowo po włączeniu mikrofonu.

  Każdy uczestnik otrzyma link ( wraz z instrukcją postępowania ) do platformy  na której należy dokonać rejestracji zgodnie z danymi przesłanym w formularzu zgłoszeniowym.   

  Forma płatności  przelewem przed  rozpoczęciem kursu na podstawie faktury proforma                                                                              

  Prowadzący  dr Małgorzata Rzeszutek doradca  podatkowy, założyciel  Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości, specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.
  Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT. Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności: w podatku VAT dla jednostek samorządu terytorialnego oraz w podatkach dochodowych, dokumentacji cen transferowych.
  W latach ubiegłych uczestnicząca w licznych projektach centralizacji w gminach i powiatach, polegających na szkoleniach i tworzeniu procedur centralizacyjnych oraz obecnie w procesach audytu po centralizacji

  Cel kursu   jest zaprezentowanie uczestnikom zasad prowadzenia rachunkowości
  podatkowej i różnic w stosunku do rachunkowości bilansowej – w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów.

  Adresaci kursu : szkolenie jest adresowane do pracowników działów finansowo  - księgowych, pracowników biur rachunkowych, doradców podatkowych oraz innych osób zainteresowanych tematyką jak w programie .

  Efekty ksztalcenia :

  W zakresie wiedzy: nabycie wiedzy w zakresie rozliczeń podatku CIT, PIT, VAT w przypadku podmiotów prowadzących księgi rachunkowe jak i książkę przychodów i rozchodów
  W zakresie umiejętności:  nabycie umiejętności właściwego kwalifikowania przychodów i kosztów  wg prawa bilansowego i podatkowego, .                                                              W zakresie kompetencji społecznych: uzyskanie większej wiedzy o właściwych kontaktach z urzędami przy kontroli podatkowej. 

 • Program
 • Dzień I cz. 1
  1. Prawo bilansowe a prawo podatkowe
   
  1. Charakterystyka rachunkowości i prawa bilansowego
    2. Charakterystyka podatku oraz prawa podatkowego
    3. Zasady prawa bilansowego a prawo podatkowe
  2. Przychody i koszty według prawa bilansowego i prawa podatkowego
   
  1. Definicja, zakres i moment powstania przychodów
    1.1. Ujęcie bilansowe
    1.2. Ujęcie podatkowe
    1.2.1. Przychody z zysków kapitałowych
    1.2.2. Przychody niezaliczane do zysków kapitałowych
    1.2.3. Analiza wybranych pozycji przychodów
    1.2.4. Data powstania przychodów
    1.2.5. Korekta wysokości przychodów
    1.2.6. Wyłączenia z przychodów

  Dzień I cz. 2
  1. Definicja, zakres i moment powstania kosztów
   
  1.1. Ujęcie bilansowe
  2. Ujęcie podatkowe
   
  2.1. Pojęcie i podział kosztów uzyskania przychodów
    2.2. Moment poniesienia kosztów uzyskania przychodów
    2.3. Wybrane pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo
    2.3.1. Wydatki na nabycie i powiększenie wartości aktywów trwałych
    2.3.2. Koszty o charakterze sankcyjnym
    2.3.3. Koszty w sferze rozrachunków
    2.3.4. Pozostałe pozycje kosztów nieuznawanych podatkowo

   Dzień II cz.1
  1. Wynik rachunkowy a wynik podatkowy
   
  1.1 Ustalanie wyniku rachunkowego
  2. Ustalanie wyniku podatkowego (dochodu)
   
  2.1. Wyłączenia
    2.1.1. Przychody niepodlegające opodatkowaniu lub wolne od podatku
    2.1.2. Przychody opodatkowane ryczałtowo
    2.1.3. Koszty uzyskania przychodów związane z wyłączonymi przychodami
    2.1.4. Straty przedsiębiorców przekształcanych, łączonych, przejmowanych lub dzielonych
    2.1.5. Dochody zagranicznej jednostki kontrolowanej
    2.1.6. Dochody z kwalifikowanych praw własności intelektualnej
    2.1.7. Dochody z niezrealizowanych zysków
    2.2. Odliczenie strat podatkowych
    2.3. Odliczenie darowizn
    2.4. Odliczenie kosztów działalności badawczo-rozwojowej
    2.5. Ulga na złe długi
    2.6. Odliczenia od podatku należnego

  Dzień II cz.2
  1. Różnice pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym dla celów sporządzenia zeznania podatkowego
   
  1.1. Klasyfikacja różnic w przychodach i kosztach
    1.2. Różnice trwałe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
    1.2.1. Różnice trwałe w przychodach
    1.2.1.1. Różnice dodatnie
    1.2.1.2. Różnice ujemne
    1.2.2. Różnice trwałe w kosztach
    1.2.2.1. Różnice dodatnie
    1.2.2.2. Różnice ujemne
    1.3. Różnice okresowe pomiędzy wynikiem rachunkowym i wynikiem podatkowym
    1.3.1. Różnice okresowe w przychodach
    1.3.1.1. Różnice dodatnie
    1.3.1.2. Różnice ujemne
    1.3.2. Różnice okresowe w kosztach
    1.3.2.1. Różnice dodatnie
    1.3.2.2. Różnice ujemne
    1.4. Ewidencja w księgach rachunkowych różnic trwałych i przejściowych oraz ich rozliczanie w czasie
    1.4.1. Od wyniku brutto do podstawy opodatkowania
    1.4.2. Różnice trwałe w księgach rachunkowych

   Dzień III cz.1
  1. Podatek należny na podstawie zeznania CIT-8
   
  1. Pobór podatku
    1.1. Obowiązki ewidencyjne
    1.2. Wpłata zaliczek
    1.2.1. Zaliczki miesięczne
    1.2.2. Zaliczki kwartalne
    1.3. Uproszczona forma uiszczania zaliczek
    1.4. Kredyt podatkowy dla małych przedsiębiorców
    1.5. Zeznanie roczne (CIT-8)
  2. Układ zeznania rocznego CIT-8
   
  2.1. Ogólna struktura informacji w zeznaniu rocznym CIT
    2.2. Charakterystyka poszczególnych pozycji zawartych w CIT-8 za 2019 r.
    2.3. Przykład rozliczenia podatkowego

  Dzień III cz.2
  1. Odroczony podatek dochodowy
   
  1. Podatek dochodowy fiskalny i księgowy
  2. Ewolucja metod ustalania odroczonego podatku dochodowego
   
  2.1. Historycznie ukształtowane metody ustalania odroczonego podatku dochodowego
    2.2. Metoda zobowiązań wynikowych
    2.3. Metoda zobowiązań bilansowych
  3. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów i pasywów
   
  3.1. Wartość bilansowa i wartość podatkowa aktywów
    3.2. Wartość bilansowa i wartość podatkowa pasywów
  4. Strata podatkowa jako element ustalania odroczonego podatku dochodowego
  5. Etapy ustalania i rozliczania odroczonego podatku dochodowego
  6. Ewidencja odroczonego podatku dochodowego
  7. Odroczony podatek dochodowy w sprawozdaniu finansowym
  8. Wybrane problemy ustalania odroczonego podatku dochodowego

  Dzień IV cz.1
  1. VAT w księgach rachunkowych. Podstawowe rozliczenia VAT. Księgi pomocnicze w zakresie VAT – aspekty praktyczne.
  2. Podatkowe aspekty księgowania wydatków związanych z samochodami osobowymi (VAT, podatki dochodowe).
  3. Zasady amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zgodnie z przepisami ustaw o podatkach dochodowych (metody, stawki, różnorodne warianty na przyspieszenie podatkowej amortyzacji).
  4. Zasady księgowania i rozliczania podstawowych (najczęściej występujących) umów leasingu w świetle przepisów prawa podatkowego.

  Dzień IV cz.2
  1. Budowa i prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów
   
  1.1. Ewidencje ustalające dochód: PKPiR
    1.2. Podmioty prowadzące PKPiR
    1.3. Obligatoryjny wzór PKPiR
    1.4. PKPiR: część opisowa, część przychodowa
    1.5. Część kosztowa PKPiR, metody ewidencji kosztów
    1.6. Metody ewidencji, wyjątki, część informacyjna
    1.7. Zapisy w PKPiR
    1.8. Organizacja prowadzenia PKPiR
  2. Dodatkowe ewidencje przy prowadzeniu PKPiR
   
  2.1. Ewidencja środków trwałych
    2.2. Amortyzacja i inne zapisy
    2.3. Ewidencja – wartości niematerialne i prawne
    2.4. Ewidencja wyposażenia
    2.5. Ewidencje na potrzeby podatku VAT
    2.6. Jednolity Plik Kontrolny
    2.7. Pozostałe ewidencje

  Dzień V cz.1  
  1. Ustalanie dochodu (straty podatkowej) za pomocą PKPiR
   
  1.1. Spis z natury przy PKPiR
    1.2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu
    1.3. Ustalanie przychodu
    1.4. Ustalanie dochodu (straty podatkowej)
  2.Podatek dochodowy w firmach rozliczających się na KPIR
   
  2.1 skala podatkowa a podatek liniowy
    2.2 kiedy opłaca się wybrać opodatkowanie podatkiem liniowym
    2.3 zmiana formy opodatkowania

  Dzień V cz. 2
  1.Podatek VAT a prowadzenie KPIR
   
  1.1 kiedy firma musi zostać VAT-owcem
    1.2 zwolnienia z VAT
    1.3 wpływ VAT na dokonywanie zapisów w KPIR
    1.4 VAT jako koszt podatkowy
  2. Kasa fiskalna firmie a prowadzenie KPIR
   
  2.1 kiedy powstaje obowiązek stosowania kasy fiskalnej
    2.2 zwolnienia z obowiązku posiadania kasy
    2.3 działalności muszące posiadać kasę od pierwszej zarobionej złotówki
    2.4 dokumentowanie sprzedaży przy pomocy kasy
    2.5 ujmowanie w KPIR raportów fiskalnych
    2.6 faktura wystawiona do paragonu a ujęcie w KPIR

   

   

  Forma realizacji szkolenia 

  • Szkolenie realizowane jest w formie wykładu online -  wirtualnego szkolenia nadawanego na specjalnie przygotowanej platformie. Uczestnicy będą na żywo brali udział w szkoleniu z możliwością zadawania pytań na czacie. Podczas szkolenia poza widokiem wykładowcy będzie również dostępna tablica multimedialna, oraz prezentacja materiałów którymi będzie zarządzał wykładowca.

  • W czasie wykładu stosowane są metody i techniki nauczania skoncentrowane na praktycznych aspektach rozwiązywania problemów.

  • Autorskie materiały szkoleniowe uczestnicy otrzymują w terminie 2 dni przed szkoleniem w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e:mail.

  • Po zakończeniu szkolenia uczestnik otrzymuje imienny certyfikat potwierdzający jego udział w szkoleniu wysłany w formie PDF na wskazany w zgłoszeniu czytelny adres e;mail

  • Po zakończonym szkoleniu uczestnicy oceniają szkolenie poprzez pozostawienie opinii w formie ankiety,  która pozwoli na podsumowanie efektów i jakości zrealizowanego szkolenia.

 • Warunki uczestnictwa - Zgłoszenia
  • Czytelnie podpisany Formularz zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy Dorota Bittner NovaTax Szkolenia Dla Biznesu a Zamawiającym.

  POBIERZ FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY   

  • Przed wysłaniem Formularza zgłoszeniowego wskazana jest telefoniczna rezerwacja miejsca tel. 883 050 870

  • Formularz zgłoszenia przesłany na adres biuro@novatax.pl  jest podstawą do wpisania na listę uczestników szkolenia/kursu

  • Rezygnacji z udziału w szkoleniu/kursie należy dokonać w formie pisemnej ( e-mail) w terminach podanych przez Organizatora w Regulaminie świadczeń usług szkoleniowych. Nieobecność Zamawiającego na szkoleniu nie zwalnia go od zapłaty pełnej wysokości kosztów szkolenia.

  • Płatność za szkolenie dokonywana jest po szkoleniu na podstawie wystawionej przez organizatora FV w terminie na niej wskazanym na konto Bank Ochrony Środowiska S.A 23 1540 1203 2053 0004 7846 0001